MORE: Wyswietla informacje ekran po ekranie.


... Przykłady polecenia "MORE"
... "MORE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "MORE"

Polecenie: "MORE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "MORE"

The`MORE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych strona po stronie. Oto kilka przykładów użycia`MORE`-Komenda: Przykład 1: Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego:

MORE Nazwa pliku.txt

Opis: Wyświetla zawartość pliku tekstowego „Nazwa pliku.txt” strona po stronie. Możesz przewijać strony, naciskając spację, a naciśnięcie „Q” powoduje wyjście z wyświetlacza. Przykład 2: Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego z numerami linii:

MORE +10 Nazwa pliku.txt

Opis: Wyświetla zawartość pliku tekstowego „Nazwa pliku.txt”, zaczynając od linii 10. Możesz wyszukać numer linii`+`zmień, aby rozpocząć od innej linii. Przykład 3: Przeglądanie zawartości pliku tekstowego i wyszukiwanie wzorca:

MORE Nazwa pliku.txt | FIND "Szukaj wzoru"

Opis: Wyświetla zawartość pliku tekstowego „Nazwa pliku.txt” strona po stronie, filtrując zgodnie z określonym wzorcem wyszukiwania`FIND`-Komenda. Przykład 4: Wyświetlanie tekstu wygenerowanego przez inne polecenie:

DIR /B | MORE

Opis: Pokazuje wyjście`DIR`polecenie (lista plików i katalogów) strona po stronie. Przykład 5: Wyświetlanie zawartości pomocy polecenia:

HELP | MORE

Opis: Pokazuje zawartość pomocy pliku`HELP`polecenie strona po stronie. Przykład 6: Wyświetlanie zawartości wielu plików:

MORE plik1.txt plik2.txt

Opis: Wyświetla zawartość wielu plików tekstowych strona po stronie, umożliwiając przewijanie stron. Przykład 7: Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego i pauza po każdym ekranie:

MORE /P Nazwa pliku.txt

Opis: Wyświetla zawartość pliku tekstowego „Nazwa pliku.txt” i zatrzymuje się po każdej stronie ekranu. Możesz kontynuować przewijanie za pomocą spacji lub zakończyć klawiszem „Q”. Te przykłady pokazują różne przypadki użycia`MORE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows. Możesz to zrobić`MORE`-Połącz opcje, aby dostosować polecenie do swoich konkretnych potrzeb. Należy pamiętać, że niektóre funkcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Można skorzystać z pomocy`MORE`-polecenie z`MORE /?`aby zobaczyć więcej opcji.

"MORE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla dane po jednym ekranie na raz.

MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]] < [dysk:][sciezka]plik
nazwa_polecenia | MORE [/E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n]]
MORE /E [/C] [/P] [/S] [/Tn] [+n] [pliki]

[dysk:][sciezka]plik Okresla plik, który ma byc wyswietlany
po jednym ekranie na raz.

nazwa_polecenia Okresla polecenie, którego wynik
ma byc wyswietlany po jednym ekranie na 
raz.

/E Wlacza rozszerzone funkcje
/C Czysci ekran przed wyswietleniem strony
/P Rozszerza znaki nowego wiersza
/S Laczy sasiednie puste wiersze w jeden wiersz
/Tn Zamienia tabulatory na n spacji (domyslnie 8)

Opcje moga wystepowac w zmiennej srodowiskowej 
MORE.


+n Zaczyna wyswietlanie pierwszego pliku od wiersza n

pliki Lista plików do wyswietlenia. Pliki z listy
sa oddzielane pustymi wierszami.

Jesli wlaczone sa funkcje rozszerzone, to nastepujace 
polecenia
sa akceptowane w wierszu polecenia -- Wiecej -- :

P n Wyswietla nastepne n wierszy
S n Pomija nastepne n wierszy
F Wyswietla nastepny plik
Q Koniec
= Wyswietla numer wiersza
? Wyswietla wiersz pomocy
<spacja> Wyswietla nastepna strone
<enter> Wyswietla nastepny wiersz

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "MORE"

Podczas korzystania z`MORE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Skróty klawiaturowe: The`MORE`-Command obsługuje różne skróty klawiaturowe umożliwiające poruszanie się po wyświetlanym tekście. Zwykle do przewijania służą klawisze strzałek, a do poruszania się między stronami służy spacja. Naciśnięcie „Q” kończy wyświetlanie. 2. Potok z innymi poleceniami: `MORE`można używać w połączeniu z innymi poleceniami za pomocą operatora wyjścia (`|`) jest używany. Na przykład`DIR /B | MORE`wyświetla zawartość bieżącego katalogu strona po stronie. 3. Liczba stron na ekran: W niektórych wersjach`MORE`można ustawić liczbę linii na stronę ekranu za pomocą zmiennej środowiskowej`ROWS`zostać dostosowany. Na przykład:`SET ROWS=40`ustawia liczbę linii na 40. 4. Opcja`/P`: Jeśli ty`/P`-Użyj przełącznika (`MORE /P`), pauza`MORE`po każdej stronie ekranu i czeka, aż użytkownik naciśnie klawisz, aby kontynuować. Może to być przydatne do przeglądania tekstu krok po kroku. 5. Różne wersje: Funkcjonalność`MORE`mogą się różnić w zależności od używanej wersji systemu Windows. Szczególnie w starszych wersjach systemu Windows obsługa może być bardziej ograniczona niż w nowszych wersjach. 6. Wiele plików: `MORE`może także wyświetlić wiele plików jednocześnie, jeśli jako argumenty podasz wiele nazw plików. Możesz przełączać się między plikami za pomocą „N” (następny plik) i „P” (poprzedni plik). 7. Zestaw postaci: `MORE`wyświetla tekst w oparciu o bieżący zestaw znaków konsoli. Jeśli tekst nie wyświetla się prawidłowo, przyczyną może być nieprawidłowy zestaw znaków. 8. Alternatywne polecenia: W nowoczesnych wersjach systemu Windows plik`less`polecenie używane do wyświetlania tekstu strona po stronie, ponieważ zapewnia więcej funkcji. The`less`Jednak polecenie nie jest domyślnie dostępne w wierszu poleceń. 9. Pokaż pomoc: Aby zobaczyć listę dostępnych opcji i skrótów klawiaturowych dla`MORE`możesz użyć polecenia`MORE /?`używać. Weź pod uwagę te punkty, kiedy będziesz`MORE`w wierszu poleceń systemu Windows, aby mieć pewność, że będziesz mógł efektywnie korzystać z jego funkcji. Należy również pamiętać, że istnieją alternatywne narzędzia zapewniające zaawansowane możliwości przeglądania plików tekstowych.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia MORE - Wyswietla informacje ekran po ekranie.

HTTP: ... console/pl/043.htm
0.171
12407

3D desktop clock in the foreground and background under MS Windows OS?

How can I adjust power options in the notification area of the taskbar!

The correct size of the paging file in Windows 10/11?

Activate or deactivate MS Outlook message sound!

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows 11, 10, ...?

When writing with Word, switch to full page width!(0)