PRINT: Drukuje plik tekstowy.


... Przykłady polecenia "PRINT"
... "PRINT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PRINT"

Polecenie: "PRINT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "PRINT"

We współczesnych wersjach systemu Windows plik`PRINT`polecenie nie jest już używane do drukowania bezpośrednio z wiersza poleceń. Zamiast tego zwykle używane są specjalistyczne polecenia lub narzędzia drukowania. Oto kilka alternatyw i przykładów drukowania w wierszu poleceń: Przykład 1: Korzystanie z`Notepad`-Polecenie drukowania:

Notepad /P "C:\ścieżka\Do\Plik tekstowy.txt"

* Opis`Notepad`-Polecenie może być użyte z opcją`/P`można wykorzystać do wydrukowania dokumentu tekstowego. Otwiera dokument w Notatniku i wyświetla opcje drukowania. Przykład 2: Korzystanie z`PrintUI`-Polecenie dodania drukarki:

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\Nazwa komputera /n\\nazwa serwera druku\printername

* Opis`PrintUI`polecenia można użyć do dodania drukarek. Należy pamiętać, że może to wymagać uprawnień administracyjnych. Przykład 3: Użycie programu PowerShell do wydrukowania dokumentu:

Start-Process -FilePath "C:\ścieżka\Do\plik.pdf" -Verb Print

Opis: Używa programu PowerShell do inicjowania drukowania pliku. The`Start-Process`polecenie z opcją`-Verb Print`rozpoczyna standardowy proces drukowania. Przykład 4: Użycie`TYPE`I`COPY`z LPT1 (historycznie):

TYPE "C:\ścieżka\Do\Plik tekstowy.txt" > LPT1

Opis: Historycznie rzecz biorąc,`LPT1`port używany do bezpośredniego drukowania na podłączonej drukarce.`TYPE`służy do wyświetlania treści`LPT1`wysyłać. Należy pamiętać, że przykłady mogą się różnić w zależności od konkretnej konfiguracji drukarki. Nowoczesne aplikacje zazwyczaj korzystają ze specjalistycznych poleceń drukowania lub interfejsów API drukowania, a drukowanie bezpośrednio na drukarce za pośrednictwem wiersza poleceń jest mniej powszechne. Jeśli masz określone wymagania lub narzędzia do drukowania, ich znajomość może okazać się pomocna w celu przedstawienia bardziej szczegółowego przykładu.

"PRINT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Drukuje plik tekstowy.

PRINT [/D:urzadzenie] [[dysk:][sciezka]plik[...]]

/D:urzadzenie Okresla urzadzenie do drukowania.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "PRINT"

We współczesnych wersjach systemu Windows nie ma bezpośredniego`PRINT`-Polecenie więcej w wierszu poleceń w celu drukowania plików. Zamiast tego używane są specjalistyczne polecenia lub narzędzia drukowania. Oto kilka uwag i wskazówek: 1. Sterowniki i instalacja drukarki: Upewnij się, że drukarka, której chcesz używać, jest prawidłowo zainstalowana i skonfigurowana. System Windows zazwyczaj używa standardowych sterowników drukarek, ale określone funkcje lub modele drukarek mogą wymagać określonych sterowników. 2. Polecenia i narzędzia drukowania: Zamiast przestarzałych`PRINT`Obecnie stosuje się specjalistyczne polecenia lub narzędzia drukarskie. przykładami są`Notepad /P`,`PrintUI`,`PowerShell`lub specjalistyczne oprogramowanie stron trzecich. 3. Format pliku: Sprawdź format pliku, który chcesz wydrukować. Niektóre drukarki obsługują określone formaty lepiej niż inne. Na przykład pliki PDF są łatwo przetwarzane przez wiele drukarek. 4. Kolejka drukarki: Należy pamiętać, że zadania drukowania są przechowywane w kolejce przed wydrukowaniem. Upewnij się, że kolejka wydruku jest w porządku i że nie ma zablokowanych zadań. 5. Prawa administratora: Niektóre operacje drukowania wymagają uprawnień administratora, szczególnie jeśli chcesz dodać lub usunąć drukarki. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia. Oto kilka przykładów alternatywnych poleceń drukowania: - Polecenie Notatnika:

Notepad /P "C:\ścieżka\Do\Plik tekstowy.txt"

- Polecenie PowerShell:

Start-Process -FilePath "C:\ścieżka\Do\plik.pdf" -Verb Print

- Polecenie PrintUI (do dodania drukarki):

RUNDLL32 PRINTUI.DLL,PrintUIEntry /ga /c\\Nazwa komputera /n\\nazwa serwera druku\printername

Należy pamiętać, że dokładne kroki i polecenia mogą się różnić w zależności od konkretnego oprogramowania drukarki, modelu drukarki i systemu operacyjnego. Zawsze warto sprawdzić dokumentację drukarki lub Pomoc systemu Windows, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia PRINT - Drukuje plik tekstowy.

HTTP: ... console/pl/048.htm
0.078
9644

If the network drive disappears after restart or update!

Doppelte Bilder leicht finden und entfernen zu können ist praktisch!

3D benchmark on and for all MS Windows OS!

Improvements in the file preview and integration of the MS Explorer preview window!

Aus dem Windows Explorer Kontext-Menü Ordner Inhalte drucken!

Speicherverbrauch durch Dienste in Windows 10/11 erkennen!(0)