ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP REN
Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki
dla pliku
docelowego.C:\WINDOWS>HELP RENAME
Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki
dla pliku
docelowego.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Zamienia pliki.

REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/A] [/P] [/R]
[/W]
REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/P] [/R] [/S]
[/W] [/U]

[dysk1:][sciezka1]plik Okresla plik lub pliki zródlowe.
[dysk2:][sciezka2] Okresla katalog, w którym pliki maja
byc
umieszczone.
/A Dodaje nowe pliki do katalogu
docelowego. Nie
mozna stosowac razem z opcjami /S i
/U.
/P Monituje o potwierdzenie przed zamiana
pliku
lub dodaniem pliku zródlowego.
/R Zamienia pliki tylko do odczytu oraz
pliki nie
zabezpieczone.
/S Zamienia pliki we wszystkich
podkatalogach
katalogu docelowego. Nie mozna
stosowac z opcja /A.
/W Czeka na wlozenie dyskietki nim
zacznie dzialac.
/U Zamienia (aktualizuje) tylko pliki
starsze niz
zródlowe. Nie mozna stosowac z opcja
/A.
GOTO : HELP RMDIR

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia REN - Zmienia nazwe pliku lub plików.

HTTP: ... console/pl/054.htm
0.156
11033

Disable simple file sharing in Windows 11, 10, 8.1, ...?

 /

Anwendungen, bzw. Programme unter Windows 8.1 blockieren und wieder entsperren!

 /

Unterstützt Windows 10 den Cool’n’Quiet Stromsparmodus?

 /

Open the Windows 10 or 11 disk management!

 /

Activate file extension in the file-type column!

 /

How do I find out how much RAM is installed on a computer?

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Wie kann ich den Administrator ändern, Windows 8 (Benutzer, Win 8.1)?

 /

Should I use the MS Windows Recycle Bin or should I delete it immediately?

 /

Microsoft Onedrive and Explore Views problem affects directorys and files contained!

 /

Fehlermeldung: Sie verfügen evtl. nicht über genügend Rechte!

 /

What is the presentation program?

 /