RENAME: Zmienia nazwe pliku lub plików.


... Przykłady polecenia "RENAME"
... "RENAME" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "RENAME"

Polecenie: "RENAME" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "RENAME"

The`RENAME`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows jest równoważne`REN`polecenie i służy również do zmiany nazw plików lub katalogów. Oto kilka przykładów użycia`RENAME`-Komenda: Przykład 1: Zmień nazwę pliku:

RENAME Stary plik.txt Nowy plik.txt

Opis: To polecenie zmienia nazwę pliku „OldFile.txt” na „NewFile.txt”. Przykład 2: Zmień nazwę katalogu:

RENAME Stary katalog Nowy katalog

Opis: Tutaj nazwa katalogu „OldDirectory” zostaje zmieniona na „NewDirectory”. Przykład 3: Zmień rozszerzenie pliku:

RENAME dokument.txt dokument.doc

Opis: Tutaj zmieniono rozszerzenie pliku z „Document.txt” na „Document.doc”. Przykład 4: Użyj symboli wieloznacznych:

RENAME *.txt *.bak

Opis: To polecenie zmienia rozszerzenia wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu z „.txt” na „.bak”. Przykład 5: Rekursywna zmiana nazw katalogów:

RENAME /S Stary katalog główny Nowy katalog główny

Opis: Korzystając z opcji`/S`Nazwa głównego katalogu zawierającego wszystkie podfoldery zostaje zmieniona rekursywnie. To ważne by zauważyć że`RENAME`I`REN`zwykle mogą być używane jako synonimy. Obydwa polecenia służą do zmiany nazw plików lub katalogów. Użycie`RENAME`jest raczej preferencją stylistyczną i w wielu przypadkach tych dwóch poleceń można używać zamiennie.

"RENAME" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zmienia nazwy plików.

RENAME [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.
REN [dysk:][sciezka]nazwa_pliku1 nazwa_pliku2.

Nalezy pamietac, ze nie mozna okreslic nowego dysku ani sciezki 
dla pliku
docelowego.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "RENAME"

Podczas korzystania z`RENAME`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka punktów podobnych do polecenia`REN`-Polecenie to: 1. Spacje i znaki specjalne: Jeżeli nazwy plików lub katalogów zawierają spacje lub znaki specjalne, należy je ująć w cudzysłów podwójny, aby mieć pewność, że`RENAME`-Dowództwo poprawnie interpretuje nazwy.

RENAME "Stary Name.txt" "Nowsza Name.txt"

2. Rozszerzenia plików: The`RENAME`polecenia można również użyć do zmiany rozszerzeń plików. Upewnij się, że używasz poprawnej składni.

RENAME dokument.txt dokument.doc

3. Elementy zastępcze i wzorce: The`RENAME`-Command obsługuje symbole wieloznaczne, przydatne do zmiany nazw wielu plików jednocześnie.

RENAME *.txt *.bak

Spowoduje to zmianę rozszerzeń wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu z „.txt” na „.bak”. 4. Opcja`/S`(rekurencyjne): Opcja`/S`można użyć do rekurencyjnego zastosowania polecenia do podfolderów. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z tej opcji, aby uniknąć niepożądanych zmian nazw wielu plików i katalogów.

RENAME /S Stary katalog główny Nowy katalog główny

5. Nadpisywanie plików i katalogów: Upewnij się, że nowa nazwa nie jest już używana przez istniejący plik lub katalog. The`RENAME`-Polecenie nadpisuje się bez ostrzeżenia. 6. Wykonaj kopię zapasową: Szczególnie w przypadku zmiany nazwy wielu plików lub katalogów zaleca się wykonanie kopii zapasowej, aby uniknąć przypadkowej utraty danych. To jest ważne, by`RENAME`-Polecenie powinno być używane ostrożnie, szczególnie w przypadku używania symboli wieloznacznych lub opcji rekurencyjnej. Dokładnie sprawdź nazwy plików lub katalogów, których nazwy chcesz zmienić, aby uniknąć niepożądanych konsekwencji.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia RENAME - Zmienia nazwe pliku lub plików.

HTTP: ... console/pl/055.htm
0.139
11648

Move the scaled-down photo with watermark to the clipboard!

Innovations in Microsoft's Windows 11 the new operating system!

Prevent Windows 11 from turning off your screen!

Ordner hinzufügen mit Unterordner und Dateien, um den Zeitstempel zu ändern!

Single or different pictures to a file!

Activate additional clocks / times in the Windows 11 taskbar!(0)