REPLACE: Zamienia pliki.


... Przykłady polecenia "REPLACE"
... "REPLACE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "REPLACE"

Polecenie: "REPLACE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "REPLACE"

Oto przykłady REPLACE z jasnymi i uporządkowanymi opisami: Przykład 1: Prosta wymiana pliku z potwierdzeniem:

REPLACE C:\źródło\przykład.txt D:\Bramka /P

Ten przykład zastępuje plik`przykład.txt`W`C:\źródło`poprzez plik w katalogu`D:\Bramka`. Opcja`/P`żąda potwierdzenia przed wymianą. --- Przykład 2: Zastąp aktualizacją starszych plików:

REPLACE C:\źródło\*.txt D:\Bramka /U

Tutaj każdy to zrobi`.txt`akta`C:\źródło`do katalogu`D:\Bramka`skopiowane, ale tylko wtedy, gdy są nowsze niż istniejące pliki w katalogu docelowym. --- Przykład 3: Zamień na podkatalogi:

REPLACE C:\źródło\*.* D:\Bramka /S

Ten przykład kopiuje wszystkie pliki i podkatalogi`C:\źródło`do katalogu`D:\Bramka`, łącznie ze wszystkimi podkatalogami. --- Przykład 4: Dodawanie nowych plików do katalogu docelowego:

REPLACE C:\źródło\*.txt D:\Bramka /A

Wszystkie nowe są tutaj`.txt`akta`C:\źródło`do katalogu`D:\Bramka`dodane bez zastępowania istniejących plików. Należy pamiętać, że`REPLACE`polecenie może nie być dostępne w nowszych wersjach systemu Windows, a w przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb mogą być zalecane bardziej nowoczesne podejścia, takie jak PowerShell lub narzędzia zewnętrzne. --- Przykład 5: Zastępowanie tekstu w pliku za pomocą skryptu BATCH:

@ECHO OFF
SET "plik=ścieżka\Do\plik.txt"
SET "Wyszukaj tekst=stary tekst"
SET "Tekst zastępczy=nowy tekst"

SET "Plik tymczasowy=%TEMP%\tempfile.txt"

REM Wyszukaj wyszukiwany tekst i zastąp go tekstem zastępczym
FIND /V "%Wyszukaj tekst%" < "%plik%" > "%Plik tymczasowy%"
ECHO %Tekst zastępczy% >> "%Plik tymczasowy%"

REM Zastąp oryginalny plik plikiem tymczasowym
MOVE /Y "%Plik tymczasowy%" "%plik%"

ECHO Wymiana zakończona.

Opis: Ten skrypt BATCH przeszukuje określony plik (`plik`) po określonym tekście (`Wyszukaj tekst`) i zastępuje go innym tekstem (`Tekst zastępczy`). Plik tymczasowy (`Plik tymczasowy`) służy do operacji wymiany. Należy pamiętać, że ta metoda jest prosta i nadaje się tylko do plików tekstowych. ---- Przykład 6: Zastępowanie tekstu w pliku przy użyciu programu PowerShell:

# Ścieżka pliku
$plik = "ścieżka\Do\plik.txt"

# Wyszukaj tekst i tekst zastępczy
$Wyszukaj tekst = "stary tekst"
$Tekst zastępczy = "nowy tekst"

# Przeczytaj i zamień zawartość pliku
(Get-Content $plik) -replace $Wyszukaj tekst, $Tekst zastępczy | Set-Content $plik

Write-Host "Wymiana zakończona."

Opis: Ten skrypt PowerShell osiąga to samo, co skrypt BATCH w przykładzie 5, odczytując zawartość pliku, zastępując wyszukiwany tekst tekstem zastępującym, a następnie zapisując zaktualizowaną zawartość z powrotem do pliku. PowerShell często oferuje większą elastyczność i funkcjonalność, jeśli chodzi o manipulację tekstem. ---- Przykład 7: Jednowierszowy En PowerShell do zastąpienia tekstu w pliku:

(Get-Content -Path "ścieżka\Do\plik.txt") -replace "stary tekst", "nowy tekst" | Set-Content -Path "ścieżka\Do\plik.txt"

Opis: Ta linia poleceń będzie`Get-Content`używany do odczytu zawartości pliku,`-replace`zastępuje wyszukiwany tekst tekstem zastępczym, oraz`Set-Content`zapisuje zaktualizowaną zawartość z powrotem do pliku. Pamiętaj, że spowoduje to zastąpienie zawartości oryginalnego pliku.

"REPLACE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Zamienia pliki.

REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/A] [/P] [/R] 
[/W]
REPLACE [dysk1:][sciezka1]plik [dysk2:][sciezka2] [/P] [/R] [/S] 
[/W] [/U]

[dysk1:][sciezka1]plik Okresla plik lub pliki zródlowe.
[dysk2:][sciezka2] Okresla katalog, w którym pliki maja 
byc
umieszczone.
/A Dodaje nowe pliki do katalogu 
docelowego. Nie
mozna stosowac razem z opcjami /S i 
/U.
/P Monituje o potwierdzenie przed zamiana 
pliku
lub dodaniem pliku zródlowego.
/R Zamienia pliki tylko do odczytu oraz 
pliki nie
zabezpieczone.
/S Zamienia pliki we wszystkich 
podkatalogach
katalogu docelowego. Nie mozna
stosowac z opcja /A.
/W Czeka na wlozenie dyskietki nim 
zacznie dzialac.
/U Zamienia (aktualizuje) tylko pliki 
starsze niz
zródlowe. Nie mozna stosowac z opcja 
/A.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "REPLACE"

Jeśli ty`REPLACE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych aspektów: 1. Tylko dla plików tekstowych: The`REPLACE`polecenie służy do zastępowania tekstu w plikach. Nie nadaje się do obsługi plików binarnych. 2. Brak obsługi wyrażeń regularnych: W przeciwieństwie do niektórych innych poleceń i narzędzi`REPLACE`brak obsługi wyrażeń regularnych. Zastępuje tylko dokładne ciągi znaków. 3. Kompatybilność: `REPLACE`polecenie może nie być domyślnie dostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Nowsze wersje systemu Windows mogą zalecać użycie programu PowerShell lub innych metod manipulacji tekstem. 4. Kopia zapasowa: Zanim to zrobisz`REPLACE`polecenia, szczególnie w przypadku zamiany dużej ilości tekstu w plikach, zaleca się wykonanie kopii zapasowej pliku. Oznacza to, że w przypadku problemów możesz wrócić do oryginalnej treści. 5. Dobieraj opcje ostrożnie: Upewnij się, że wybrałeś opcje`REPLACE`- Polecenia należy wybierać ostrożnie, szczególnie jeśli chodzi o potwierdzenia (`/P`) lub dodanie nowych plików (`/A`) wchodzi. Nieprawidłowe opcje mogą prowadzić do niepożądanych rezultatów. 6. Kodowanie tekstu: The`REPLACE`polecenie traktuje tekst jako ASCII i dlatego mogą wystąpić problemy, jeśli pliki używają Unicode lub innego kodowania. W takich przypadkach lepszymi opcjami mogą być PowerShell lub dedykowane edytory tekstu. 7. Ograniczona funkcjonalność: Funkcjonalność`REPLACE`polecenie jest całkiem proste. Jeśli wymagana jest bardziej złożona manipulacja tekstem, bardziej odpowiednie mogą być inne podejścia, takie jak PowerShell, Python lub narzędzia zewnętrzne. Przede wszystkim należy zachować ostrożność i upewnić się, że polecenie jest używane zgodnie z wymaganiami i strukturą pliku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia REPLACE - Zamienia pliki.

HTTP: ... console/pl/056.htm
0.264
8495

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

Resolve problems with wireless networks by resetting TCP / IP!

Switch the Language in Auto Power Options Tool for Windows 10, 8.1, ...!

Windows 10 ohne Microsoft Konto (Anmeldung mit Lokalem Konto)?

Viewing shares, sessions and open files, cmd example?

How to remove read-only or hidden file attribute vial cmd?(0)