SET: Wyswietla, ustawia lub usuwa zmienne srodowiskowe systemu Windows.


 


... Przykłady polecenia "SET"
... "SET" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SET"

Polecenie: "SET" jest włączone Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. dostępne

Przykłady polecenia "SET"

The`SET`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do tworzenia, przeglądania i modyfikowania zmiennych środowiskowych. Oto kilka przykładów użycia`SET`-Komenda: Przykład 1: Utwórz nową zmienną środowiskową:

SET NOWY_VARIABLE=Zawartość

Opis: To polecenie tworzy nową zmienną środowiskową o nazwie`NOWY_VARIABLE`i wartość`Zawartość`. Przykład 2: Wyświetl istniejącą zmienną środowiskową:

SET ISTNIEJĄCY_VARIABLE

Opis: To polecenie pokazuje wartość zmiennej środowiskowej`ISTNIEJĄCY_VARIABLE`Na. Przykład 3: Pokaż wszystkie zmienne środowiskowe:

SET

Opis: Wchodząc`SET`bez określonej zmiennej wyświetlane są wszystkie zmienne środowiskowe i ich wartości. Przykład 4: Usuń zmienną:

SET NOWY_VARIABLE=

Opis: To jest wartość zmiennej środowiskowej`NOWY_VARIABLE`usunięte. Przykład 5: Użycie zmiennej w pliku wsadowym:

ECHO %NOWY_VARIABLE%

Opis: To polecenie zwraca wartość zmiennej środowiskowej`NOWY_VARIABLE`poza. W plikach wsadowych składnia`%Variable%`używany do uzyskania dostępu do wartości zmiennej środowiskowej. Przykład 6: Zapisz dane wprowadzone przez użytkownika w zmiennej:

SET /P WPIS UŻYTKOWNIKA=Wpisz coś: 

Opis: To polecenie monituje użytkownika o wprowadzenie czegoś i zapisuje dane wejściowe w zmiennej środowiskowej`WPIS UŻYTKOWNIKA`. Istnieje wiele zaawansowanych opcji i funkcji`SET`polecenie, w tym modyfikacje ciągów, używanie zmiennych środowiskowych w skryptach wsadowych i nie tylko. O wejściu`SET /?`w wierszu poleceń otrzymasz listę dostępnych opcji i bardziej szczegółowe informacje.

"SET" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla, ustawia i usuwa zmienne srodowiskowe programu cmd.exe.

SET [zmienna=[ciag]]

zmienna Okresla nazwe zmiennej srodowiskowej.
ciag Okresla ciag znaków, który ma byc przypisany zmiennej.

Wpisz SET bez parametrów, aby wyswietlic biezace zmienne 
srodowiskowe.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie SET zmienia sie 
nastepujaco:

Polecenie SET wywolane tylko z nazwa zmiennej, bez znaku równosci 
lub wartosci
wyswietli wartosc wszystkich zmiennych, których prefiks 
odpowiada.
nazwie podanej poleceniu SET. Na przyklad:

SET P

wyswietli wszystkie zmienne, których nazwy zaczynaja sie od 
litery 'P'

Polecenie SET nada zmiennej ERRORLEVEL wartosc 1, jesli nazwy tej 
zmiennej
nie mozna znalezc w biezacym srodowisku.

Polecenie SET nie zezwala, aby znak równosci (=) byl czescia 
nazwy zmiennej.

Do polecenia SET dodano dwa nowe przelaczniki:

SET /A wyrazenie
SET /P zmienna=[ciag_monitu]

Przelacznik /A mówi, ze ciag po prawej stronie znaku równosci 
jest
wyrazeniem numerycznym, które jest obliczane. Program obslugujacy
obliczanie wyrazen jest bardzo prosty i obsluguje nastepujace 
operacje
(wymienione wedlug malejacego pierwszenstwa):

() - grupowanie
! ~ - - operatory jednoargumentowe
* / % - operatory arytmetyczne
+ - - operatory arytmetyczne
<< >> - przesuniecie logiczne
& - logiczne "i"
^ - logiczne wylaczne "lub"
| - logiczne "lub"
= *= /= %= += -= - przypisanie
&= ^= |= <<= >>=
, - separator wyrazen

Jesli uzywasz operatorów logicznych lub modulo, ujmij ciag 
wyrazenia
w cudzyslów. Wszelkie nie numeryczne ciagi w wyrazeniu sa 
traktowane jako
zmienne srodowiskowe, których wartosci, przed ich uzyciem, musza 
byc
konwertowane na liczby. Jesli nazwa zmiennej srodowiskowej jest 
podana, ale
nie jest okreslona w biezacym srodowisku, to uzywana jest wartosc 
zero.
Pozwala to na dzialania arytmetyczne z uzyciem zmiennych 
srodowiskowych bez
potrzeby wpisywania znaków %, by uzyskac ich wartosci. Jesli 
polecenie
SET /A jest wykonywane z wiersza polecenia poza skryptem polecen, 
to wyswietla
ostateczna wartosc wyrazenia. Operator przypisania wymaga nazwy 
zmiennej
srodowiska po swojej lewej stronie. Wartosci liczbowe sa liczbami
dziesietnymi, o ile nie sa poprzedzone znakami 0x (wówczas sa to 
liczby
w postaci szesnastkowej), 0b (liczby dwójkowe) lub 0 (liczby 
ósemkowe).
Zatem 0x12 jest tym samym co 0b10010 i tym samym co 022. Zwróc 
uwage,
ze zapis ósemkowy moze byc mylacy: 08 i 09 nie sa poprawnymi 
liczbami,
poniewaz 8 i 9 nie sa prawidlowymi cyframi ósemkowymi.

Przelacznik /P zezwala na ustawienie wartosci zmiennej dla 
wiersza wejscia
wprowadzonego przez uzytkownika. Wyswietla okreslony ciag_monitu 
przed
odczytaniem wiersza wejscia. Ciag_monitu moze byc pusty.

Podstawianie zmiennej srodowiskowej zostalo ulepszone:

%PATH:str1=str2%

rozwija zmienna srodowiskowa PATH, podstawiajac kazde wystapienie 
"str1"
w rozwinietym wyniku z "str2". "str2" moze byc ciagiem pustym w 
celu
efektywnego usuwania wszystkich wystapien ciagu "str1" z 
rozwinietego wyjscia.
"str1" moze zaczynac sie od gwiazdki, w przypadku gdy dopasowuje 
wszystko od
poczatku rozwinietego wyjscia do pierwszego wystapienia 
pozostalej czesci str1.

Mozna równiez okreslic podciagi dla rozwiniecia.

%PATH:~10,5%

rozwinie zmienna srodowiskowa PATH, a nastepnie uzyje tylko 5 
znaków
zaczynajacych sie od 11-tego (przesuniecie 10) znaku rozwinietego 
wyniku.
Jesli dlugosc nie jest okreslona, wtedy jest domyslnie reszta 
wartosci
zmiennej. Jesli takze liczba (przesuniecie lub dlugosc) jest 
ujemna, wtedy
uzywana liczba jest dlugosc wartosci zmiennej srodowiskowej 
dodanej
do przesuniecia lub okreslonej dlugosci.

%PATH:~-10%

wyodrebni ostatnie 10 znaków zmiennej PATH.

%PATH:~0,-2%

wyodrebni wszystkie oprócz ostatnich 2 znaków zmiennej PATH.

Ostatecznie, dodano obsluge opóznionego rozwijania zmiennych 
srodowiskowych.
Obsluga ta jest zawsze wlaczona domyslnie, ale moze byc 
wlaczana/wylaczana za
pomoca przelacznika wiersza polecenia /V dla programu CMD.EXE. 
Zobacz CMD /?

Opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych jest uzyteczne do 
omijania
ograniczen biezacego rozwiniecia, które maja miejsce gdy wiersz 
jest czytany,
a nie kiedy jest wykonywany. Nastepujacy przyklad przedstawia 
problem
z rozwinieciem zmiennej natychmiastowej:

set VAR=przed
if "%VAR%" == "przed" (
set VAR=po
if "%VAR%" == "po" @echo Jesli to widzisz, to zadzialalo
)

nigdy nie wyswietli komunikatu, poniewaz %VAR% w instrukcjach 
BOTH IF jest
podstawiana, kiedy czytana jest pierwsza instrukcja IF, poniewaz 
logicznie
zawiera glówne polecenie IF, które jest instrukcja zlozona. 
Dlatego IF
wewnatrz instrukcji zlozonej faktycznie porównuje "przed" z "po", 
które nigdy
nie beda sobie równe. Podobnie, nie zadziala nastepujacy 
przyklad:

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=%LIST% %i
echo %LIST%

w którym nie zostanie zbudowana lista plików w katalogu biezacym, 
ale zamiast
tego zostanie ustawiona zmienna LIST na ostatni znaleziony plik. 
Dzieje sie
tak, poniewaz zmienna %LIST% jest rozwijana tylko raz, kiedy 
czytana jest
instrukcja FOR, a w tym czasie zmienna LIST jest pusta.
Faktycznie wykonywana petla FOR jest:

for %i in (*) do set LIST= %i

która ustawia LIST na ostatni znaleziony plik.

Opóznione rozwijanie zmiennych srodowiskowych zezwala na uzywanie 
innego
znaku (wykrzyknik) do rozwijania zmiennych srodowiskowych w 
czasie
wykonywania. Jesli opóznione rozwijanie zmiennych jest wlaczone, 
powyzsze
przyklady mozna zapisac jak ponizej, aby zadzialaly zgodnie z 
oczekiwaniami:

set VAR=przed
if "%VAR%" == "przed" (
set VAR=po
if "!VAR!" == "po" @echo Jesli to widzisz, to zadzialalo
)

set LIST=
for %i in (*) do set LIST=!LIST! %i
echo %LIST%

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen, istnieje kilka 
dynamicznych zmiennych
srodowiskowych, które mozna rozwijac, ale które nie pojawiaja sie 
na liscie
zmiennych wyswietlanych przy uzyciu polecenia SET. Te wartosci 
zmiennych sa
obliczane dynamicznie za kazdym razem, gdy wartosc zmiennej jest 
rozwijana.
Jesli uzytkownik jawnie definiuje zmienna z jedna z tych nazw, 
wtedy definicja
ta zastepuje nazwe dynamiczna opisana ponizej:

%CD% - rozwija do ciagu katalogu biezacego.

%DATE% - rozwija do biezacej daty uzywajac tego samego formatu co 
polecenie
DATE.

%TIME% - rozwija do biezacego czasu uzywajac tego samego formatu 
co
polecenie TIME.

%RANDOM% - rozwija do losowej liczby dziesietnej miedzy 0 a 
32767.

%ERRORLEVEL% - rozwija do biezacej wartosci ERRORLEVEL.

%CMDEXTVERSION% - rozwija do biezacej liczby wersji rozszerzen 
procesora
polecen.

%CMDCMDLINE% - rozwija do oryginalnego wiersza polecenia, który 
wywolal
procesora polecen.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "SET"

Podczas korzystania z`SET`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych aspektów: 1. Zastępowanie zmiennych środowiskowych: Jeśli masz zmienną środowiskową`SET`Jeśli utworzysz zmienną środowiskową o tej samej nazwie, co istniejąca zmienna środowiskowa, istniejąca zmienna zostanie nadpisana. Upewnij się, że masz zamiar to zrobić, aby uniknąć niepożądanych efektów.

SET ISTNIEJĄCY_VARIABLE=Nowa wartość

2. Odstępy w wartościach: W przypadku ustawiania wartości ze spacjami w zmiennych środowiskowych zaleca się ująć wartość w cudzysłów. Pomaga to uniknąć problemów z interpretacją przestrzeni.

SET VARIABLE_Z_PRZESTRZEŃ="Wartość ze spacjami"

3. Wyświetl wszystkie zmienne środowiskowe: Po prostu wprowadź`SET`bez określonej zmiennej wyświetla wszystkie zmienne środowiskowe i ich wartości. Może to być pomocne w upewnieniu się, że zmiany zostały wprowadzone zgodnie z oczekiwaniami.

SET

4. Ustawianie zmiennych środowiskowych w skryptach wsadowych: Jeśli ustawisz zmienne środowiskowe w skrypcie wsadowym, pamiętaj, że dostęp do zmiennej będzie można uzyskać później w skrypcie`%Variable%`on podąża.

SET NOWY_VARIABLE=Zawartość
ECHO %NOWY_VARIABLE%

5. Wprowadzanie użytkownika za pomocą`SET /P`: Jeśli ty`SET /P`w przypadku wprowadzania danych przez użytkownika upewnij się, że wyraźnie go monitujesz i podajesz jasne instrukcje, aby uniknąć nieporozumień.

SET /P WPIS UŻYTKOWNIKA=Wpisz coś:

6. Uwzględnianie wielkości liter: Należy pamiętać, że w zmiennych środowiskowych zazwyczaj nie jest rozróżniana wielkość liter. To znaczy, że`%Variable%`I`%variable%`dostęp do tego samego. Te wskazówki powinny Cię o tym przekonać`SET`-Używaj poleceń skutecznie i bezpiecznie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia SET - Wyswietla, ustawia lub usuwa zmienne srodowiskowe systemu Windows.

HTTP: ... console/pl/058.htm
0.108
17838
Can I troubleshoot Device Pairing Wizard issues on Windows? Keyboard shortcuts window change under Windows, with examples! Required extension: WGL_ARB_pbuffer is not supported? What is lossless compression? Can I use the digital clock on the Windows 11 desktop? Explorer window have 1 or more tabs and default folder tab?  Multiple themed slots to save your desktop clock settings! Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen? Enabling mouse over scrolling, i use the mouse scroll wheel!? What is the difference between RAID and AHCI?(0)