ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP SUBST
Kojarzy sciezke z litera dysku.

SUBST [dysk1: [dysk2:]sciezka]
SUBST dysk1: /D

dysk1: Okresla dysk wirtualny, któremu przypisuje sie
sciezke.
[dysk2:]sciezka Okresla dysk fizyczny i sciezke, które maja
byc
przypisane do dysku wirtualnego.
/D Usuwa przypisany dysk (wirtualny).

Aby wyswietlic biezaca liste dysków wirtualnych, wpisz SUBST bez
parametrów.C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.
GOTO : HELP TREE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia SUBST - Przypisuje sciezce litere dysku.

HTTP: ... console/pl/063.htm
0.234
11657

Turn off Windows 8/8.1 or 10 key click sound in virtual osk keyboard, IE 10 11, MS-Explorer?

 /

How to find the Windows 8.1 fonts and the fonts folder?

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Mouse drop tracks on the Windows desktop!

 /

CPU Frequenz Abfrage W10, W7 ohne wenn und aber auch V1 für W98

 /

Sleep Mode can be turn offd directly in Windows 10!

 /

Der Zigarettenschachtel-Spruch macht auch auf Windows 10 eine gute Figur!

 /

The stop-clock does not display hours?

 /

Timer for Standby, Hibernate prevent!

 /

Help! How to add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Mehrere Instanzen derselben App mit Administratorberechtigungen, aber wie?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /