ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/064.htm

0.124

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

System requirements for Windows 8 and 8.1?

 /

How to find installed program files in windows 10 (uninstall)?

 /

How to login to windows 10 without live id (local account)?

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Can i use the classic Windows XP Explorer.exe in Windows 8.1 / 10?

 /

Color filter for files and folders in Explorer views eg MP3, but how?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /