ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/064.htm
0.046

Command to restart programs via command prompt?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Mouse pointer shadow in Windows 10, (enable, disable)?

 /

Formatierungszeichen aktiviert in MS Word, wie kann ich es einschalten!

 /

Run dialog alternative for Windows 10 / 8.1 / 7 / ...

 /

What is quantum computing (quantum computer)?

 /

Was bedeutet WOW64 beim Windows-7, 8.1 und 10 Betriebssystem?

 /

Desktop shortcut for Excel, Outlook, Word 2013 / 365  on the Windows 8.1 / 10 Desktop?

 /