ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TIME
Wyswietla i ustawia czas systemowy.

TIME [/T | godzina]

Wpisz TIME bez parametrów, aby wyswietlic biezace ustawienia
czasu i monit
o podanie nowego czasu. Nacisnij klawisz ENTER, aby nie zmieniac
godziny.

Przy wlaczonych rozszerzeniach polecen polecenie TIME obsluguje
przelacznik /T, którego uzycie powoduje, ze polecenie wyswietla
biezacy czas bez monitowania o podanie nowego czasu.C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.

GOTO : HELP TYPE


Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/064.htm
0.093

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Should I use with AMD64 Windows-7 x86 or x64?

 /

How can i find and open the program folder in Windows 8.1/10? (location, file, path)

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /

What is disk management?

 /

Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background!

 /