ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TITLE
Ustawia tytul okna dla okna wiersza polecenia.

TITLE [ciag]

ciag Okresla tytul okna dla okna wiersza polecenia.C:\WINDOWS>HELP TREE
Przedstawia graficznie strukture folderów na dysku lub w
okreslonej sciezce.

TREE [dysk:][sciezka] [/F] [/A]

/F Wyswietla nazwy plików w poszczególnych folderach.
/A Uzywa znaków ASCII zamiast znaków rozszerzonych.
C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_pliku
GOTO : HELP VER

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/065.htm

0.062

Erstellen und verwalten von Benutzerkonten in Windows 10?

 /

WinBin2Iso Video!

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Install Windows eight and 8.1 without Windows Live ID and Microsoft account!

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Start Copy Paste in new Process (arrange the files in explorer view)!

 /

How to use the password reset disk in Windows 7?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /