ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.
GOTO : HELP VOL

Windows-10

Windows-10
HTTP: ... console/pl/067.htm

0.061

Your Android device does not support data connection error message!

 /

Dateioperationen am System verbessern, aber wie!

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Windows 10 Verzögerung beim Tippen?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1 (Windows Experience Index)?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

Change product key in windows 10 for a new activation of Win-10, how-to?

 /