ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP TYPE
Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_plikuC:\WINDOWS>HELP VER
Wyswietla wersje Windows.

VERC:\WINDOWS>HELP VERIFY
Wlacza przeprowadzanie przez program cmd.exe weryfikacji
poprawnosci
zapisywania plików na dysku.

VERIFY [ON | OFF]

Wpisz VERIFY bez parametru, aby wyswietlic biezace ustawienie
polecenia VERIFY.
GOTO : HELP VOL


Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... console/pl/067.htm
0.062

Gelähmte Pixel bei einem LCD-Monitor reparieren, aber wie?

 /

How to find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Windows 8 (8.1, 10) Bibliotheken ausblenden, entfernen, löschen und hinzufügen, kann man das?

 /

Is that the File Manager for Windows-10?

 /

FullDuplex Verbindungen und Geschwindigkeit?

 /

RUN the Windows Control Panel, how to?

 /

How to create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /

Unicode on (x64) 64-Bit or x32/x86 (32-Bit)?

 /