TYPE: Wyswietla zawartosc pliku tekstowego.


... Przykłady polecenia "TYPE"
... "TYPE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "TYPE"

Polecenie: "TYPE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "TYPE"

The`TYPE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do wyświetlania zawartości plików tekstowych na ekranie. Oto kilka przykładów użycia`TYPE`-Komenda: Przykład 1: Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego:

TYPE Przykład.txt

Opis: To polecenie wyświetla na ekranie zawartość pliku tekstowego „Przykład.txt”. Przykład 2: Wyświetlanie wielu plików tekstowych:

TYPE plik1.txt plik2.txt

Opis: Tutaj na ekranie wyświetlana jest zawartość plików tekstowych „File1.txt” i „File2.txt”. Przykład 3: Wyświetlanie treści z przekierowaniem:

TYPE Przykład.txt > wyjście.txt

Opis: Polecenie przekierowuje zawartość pliku tekstowego „Przykład.txt” do nowego pliku o nazwie „Wyjście.txt”. Przykład 4: Wyświetlanie treści za pomocą numerowanych linii:

TYPE /N Przykład.txt

Opis :`/N`opcja dodaje ponumerowane linie do wyświetlanego tekstu. Przykład 5: Wyświetlanie treści z podziałem na strony:

TYPE Przykład.txt | MORE

Opis :`MORE`instrukcja służy do wyświetlania tekstu strona po stronie, co może być przydatne, jeśli plik jest bardzo długi. Przykład 6: Wyświetlanie zawartości wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu:

TYPE *.txt

Opis: Polecenie wyświetla zawartość wszystkich plików tekstowych w bieżącym katalogu, które mają rozszerzenie ".txt". Przykład 7: Wyświetlanie zawartości pliku tekstowego ze znakami specjalnymi:

TYPE "Plik ze spacjami.txt"

Opis: Jeżeli nazwa pliku zawiera spacje, ścieżkę należy ująć w cudzysłów. To ważne by zauważyć że`TYPE`używany głównie do wyświetlania zawartości plików tekstowych. Nie nadaje się do plików binarnych, takich jak programy wykonywalne lub obrazy. W przypadku takich plików`MORE`-Polecenie odpowiednie. Możesz`TYPE /?`w wierszu poleceń, aby uzyskać pomoc i listę dostępnych opcji`TYPE`polecenie do wyświetlenia.

"TYPE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Wyswietla zawartosc jednego lub wiecej plików tekstowych.

TYPE [dysk:][sciezka]nazwa_pliku

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "TYPE"

Podczas korzystania z`TYPE`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka kwestii: 1. Pliki tekstowe: `TYPE`przeznaczony jest do wyświetlania zawartości plików tekstowych. Działa najlepiej z plikami, które można otworzyć w edytorze tekstu, takim jak Notatnik. W przypadku plików binarnych lub formatów specjalnych dane wyjściowe mogą być nieczytelne. 2. Znaki cudzysłowu w przypadku nazw plików zawierających spacje: Jeżeli nazwa pliku zawiera spacje, ścieżkę pliku należy ująć w cudzysłów, aby zapewnić jej poprawną interpretację. Przykład:

TYPE "Plik ze spacjami.txt"

3. Rozważania dotyczące wydajności: `TYPE`najlepiej nadaje się do przeglądania małych i średnich plików tekstowych. W przypadku bardzo dużych plików mogą wystąpić problemy z wydajnością. W takich przypadkach program do paginacji, taki jak`MORE`być użytym. Przykład:

TYPE Duży plik.txt | MORE

4. Opcje dodatkowych opcji wyświetlania: The`TYPE`polecenie udostępnia pewne opcje, takie jak`/N`(numerowane linie),`/P`(wyświetlanie strona po stronie),`/W`(reklama zapakowana) i inne. Możesz`TYPE /?`aby wyświetlić dostępne opcje. 5. Przekierowanie wyjścia: Możesz przekierować wyjście`TYPE`przekieruj do innego pliku, jeśli chcesz zapisać zawartość pliku w nowym pliku. Przykład:

TYPE Przykład.txt > Nowy plik.txt

6. Wsparcie dla UTF-8: `TYPE`Domyślnie wyświetla zawartość plików tekstowych w formacie ASCII. Jeśli plik jest w formacie UTF-8, dane wyjściowe mogą nie być wyświetlane poprawnie. W tym przypadku możesz użyć narzędzia takiego jak`more`użyj tego, który lepiej obsługuje UTF-8. Przykład:

more < Przykład.txt

To ważne by zauważyć że`TYPE`jest przeznaczony bardziej do prostych celów wyświetlania i nie oferuje zaawansowanych funkcji edytora tekstu. W przypadku bardziej zaawansowanych zadań można skorzystać z bardziej specjalistycznych narzędzi lub edytorów tekstu.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia TYPE - Wyswietla zawartosc pliku tekstowego.

HTTP: ... console/pl/067.htm
0.109
12575

Windows 11 und Klick Sound beim Navigieren im Datei-Explorer!

Desktop clock matching to the Windows 10 logo!

Auch als dunkle, z.B. Dark Theme Desktop Notizen!

Übertragene Datenmenge unter Windows 11 pro Anwendung erkennen!

The Windows 11 Compatibility Checker App! 

Use file history on Windows 11!(0)