Polecenia convlog - "convlog" nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetr....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>CONVLOG /?
Nazwa 'convlog' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.



C:\WINDOWS>DEBUG /?
Nazwa 'debug' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub
zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.



C:\WINDOWS>DRIVERQUERY /?

DRIVERQUERY [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]]
[/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Opis:
Umozliwia administratorowi wyswietlenie listy
zainstalowanych sterowników urzadzen.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do
podlaczenia.

/U [domena\]uzytk Okresla kontekst uzytkownika,
w którym ma byc wykonane to
polecenie.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego
kontekstu uzytkownika.

/FO format Okresla typ danych wyjsciowych do
wyswietlenia.
Prawidlowe wartosci, które moga byc
przekazane
z tym przelacznikiem: "TABLE",
"LIST", "CSV".

/NH Okresla, ze "Naglówek kolumny" nie
powinien byc wyswietlany.
Prawidlowe
tylko dla formatu "TABLE" i "CSV".

/SI Podaje informacje o sterownikach
podpisanych.

/V Wyswietla wynik w trybie pelnym.
Nieprawidlowy dla sterowników
podpisanych.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady:
DRIVERQUERY
DRIVERQUERY /FO CSV /SI
DRIVERQUERY /NH
DRIVERQUERY /S adres_IP /U uzytkownik /V
DRIVERQUERY /S system /U domena\uzytkownik /P haslo /FO LIST












Windows-10





Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?





Polecenia convlog - "convlog" nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne lub zewnetrzne, program wykonywalny lub plik wsadowy.

HTTP: ... console/pl/074.htm
0.14
23794

HP Laserjet III, 4, 5, Plus, Driver x64, x32, Windows 10, 8.1, 7!

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Remove a update from Windows 10, can I?

 /

Rename Default operating system Name at System startup in Windows-7, how to?

 /

What is the difference between power off/on and restart of the mobile smart phone?

 /

Was ist eines URL?

 /

Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I?

 /

Change PC name Windows 10!

 /

Quad-Dir and Windows x64. How does it work?

 /

Höherer Akkuverbrauch seit Windows 7, was kann ich machen?

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /