ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.

HTTP: ... console/pl/082.htm
0.28
16430

What is calibration?

 /

Show your own drive icon in the Windows Explorer, HDD, SSD, USB!

 /

Preview fonts installed in Windows 10, how does that work?

 /

Adjusting font size for Program Elements on Windows 10?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Create desktop shortcut in Windows 10 for a program (pin to Start)?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Windows Font Viewer?

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Abmelden schnell und direkt, welche Windows Tastenkombination?

 /

Show the WiFi Profiles on Windows-7?

 /

How do I insert a tab into text like usernameTABpassword?

 /