Polecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?
Nazwa 'exe2bin' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Polecenia exe2bin - Konwertuje. exe (wykonywalne) pliki do formatu binarnego.

HTTP: ... console/pl/082.htm
0.171
16430

Microsoft Office 365 Desktop shortcuts on Windows 10?

 /

Welches Betriebssystem soll zuerst starten- bei Windows 7 einstellen, wie?

 /

Up Down Rename The next File or Folder!

 /

Problem with path to your own ini file with quotes in QTP!

 /

Aktivieren der Auto Backup Funktion in QuickTextPaste (wofür)!

 /

Turn off AutoPlay for all users in Windows 8.1 and 10! (CD, DVD, USB)

 /

Where is the classic calculator in Windows 10 (find, start, run)?

 /

Local Group Policy Editor in Windows 10 find and open, but can I?

 /

Fadenkreuz mit Pfeilen als Zeiger-Stock am Desktop!

 /

Desktop Notizen am Windows Desktop als Desktop Programm!

 /

Windows Clock for Halloween Desktop Wallpaper, with Portable Pumpkins!

 /

Command line CMD background change color, but how, with example?

 /