ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
Nazwa 'forcedos' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia expand - Rozwija jeden lub wiecej skompresowanych plików.

HTTP: ... console/pl/083.htm
0.171
15171

12 or More BUGs for the Windows 11, 10, ... Desktop and MS Server OS!

 /

What is -fixed at this position- in the desktop clock?

 /

Automatically expand folder in Windows 10/11 tree view (open)!

 /

Hilfe die Desktopsymbole sind verschwunden unter Windows 11 und 10!

 /

Change desktop wallpaper on Windows 11!

 /

The sticky notes Windows 10 or Windows 11!

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /

Deactivate the automatic arrangement of the symbols under Windows!

 /

Add Windows 7 Desktop Gadgets to Windows 10 and 8.1!

 /

Haupt-Lautstärkeregelung über Mausrad in der Taskleiste Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Can I find on Windows 10/11 a downloaded program or APP?

 /

Save search results in Windows 10/11 for always recurring search events?

 /