ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXPAND /?
Narzedzie rozwijania plików Microsoft (R) wersja 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzezone.

Dekompresuje jeden lub wiecej skompresowanych plików.

EXPAND [-r] zródlo cel
EXPAND -r zródlo [cel]
EXPAND -D zródlo.cab [-F:pliki]
EXPAND zródlo.cab -F:pliki cel

-r Zmienia nazwy zdekompresowanych plików.
-D Wyswietla liste plików w zródle.
zródlo Okresla pliki zródlowe. Mozna uzywac symboli
wieloznacznych.
-F:pliki Nazwy plików do zdekompresowania z pliku .CAB.
cel Okresla pliki docelowe i/lub sciezke. Miejsce
docelowe moze
byc katalogiem. Jesli zródlem jest wiele plików i
nie
okreslono opcji -r, miejscem docelowym musi byc
katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Wyswietla informacje o uzytkowniku, pracujacym we wskazanym
systemie
z uruchomiona usluga Finger. Wyswietlane wyniki moga byc rózne,
w zaleznosci od systemu zdalnego.

FINGER [-l] [uzytkownik]@host [...]

-l Wyswietla informacje w formacie dlugiej listy.
uzytkownik Okresla uzytkownika, na temat którego maja zostac
uzyskane informacje. Pomin parametr uzytkownik, aby
uzyskac informacje o wszystkich uzytkownika ze
wskazanego
hosta.
@host Okresla serwer w systemie zdalnym, o którego
uzytkownikach
maja byc uzyskane informacje.
C:\WINDOWS>FORCEDOS /?
Nazwa 'forcedos' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.
GOTO : FSUTIL /?

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia expand - Rozwija jeden lub wiecej skompresowanych plików.

HTTP: ... console/pl/083.htm
0.281
15171

Complete check for Trojans, viruses and ransomware, can I!

 /

Was ist Amazon Prime Instant Video?

 /

Save the Scans as JPEG files in WinScan2PDF, how to?

 /

Aggressive Windows Programme und Anwendungen sofort beenden!

 /

Can I find the Language and Region settings in Windows-10?

 /

Use Windows Live Writer on Windows 10!

 /

How can i translate MagicMouseTrails in my language!

 /

The leaves are not in the foreground only on the desktop?

 /

Reset Windows 10 at update problem (restore action)!

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Can I use the bugs commercially on my office PC?

 /

How can I set the order of the individual PDF pages?

 /