getmac: To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie adresu MAC dla jednego lub wiecej kart sieciowych w syste ...


... Przykłady polecenia "getmac"
... "getmac" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "getmac"

Polecenie: "getmac" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "getmac"

Oto kilka przykładów użycia`getmac`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (cmd): Przykład 1: Pokaż wszystkie adresy MAC:

getmac

To polecenie wyświetla wszystkie fizyczne karty sieciowe na komputerze i powiązane z nimi adresy MAC. Przykład 2: Pokaż adres MAC konkretnej karty:

getmac /v /fo list /nh /fi "Connection_Name eq Ethernet"

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o karcie sieciowej o nazwie „Ethernet”, w tym jej adres MAC. Możesz odpowiednio dostosować nazwę adaptera. Przykład 3: Pokaż tylko fizyczne adresy MAC:

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"

To polecenie odfiltrowuje i wyświetla tylko fizyczne adresy MAC. Przykład 4: Wyświetl adres MAC komputera zdalnego:

getmac /s Komputer zdalny /u Nazwa użytkownika /p hasło

Zastąp „Komputer zdalny”, „Nazwa użytkownika” i „Hasło” odpowiednimi wartościami. To polecenie wyświetla adresy MAC kart sieciowych na komputerze zdalnym. Przykład 5: Pokaż adresy MAC wszystkich komputerów w sieci:

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

To polecenie przegląda wszystkie wpisy tabeli protokołu ARP i wyświetla adresy MAC dla znalezionych adresów IP. Uwaga: Niektóre przykłady mogą wymagać uprawnień administracyjnych lub określonych uprawnień. Upewnij się, że w razie potrzeby uruchamiasz Wiersz Poleceń jako administrator i że masz odpowiednie prawa dostępu.

"getmac" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GETMAC [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]] [/FO 
format] [/NH] [/V]

Opis:
To narzedzie umozliwia administratorowi wyswietlanie
adresu MAC dla kart sieciowych w systemie.

Lista parametrów: 
/S system Okresla system zdalny do 
podlaczenia.

/U [domena\]uzytkownik Okresla kontekst uzytkownika, w 
którym
polecenie powinno byc wykonane.

/P haslo Okresla haslo dla danego kontekstu 
uzytkownika.
W razie pominiecia monituje o 
podanie danych.

/FO format Okresla format, w którym maja byc 
wyswietlane
dane wyjsciowe.
Prawidlowe wartosci: "TABLE", 
"LIST", "CSV".

/NH Okresla, ze "Naglówek kolumny" nie 
powinien
byc wyswietlany w wyniku.
Prawidlowe tylko dla formatu TABLE 
i CSV.

/V Okresla, ze sa wyswietlane dane 
wyjsciowe 
w trybie pelnym.

/? Wyswietla ten komunikat pomocy.

Przyklady: 
GETMAC /? 
GETMAC /FO csv 
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U uzytkownik
GETMAC /S system /U domena\uzytkownik /P haslo /FO lista /V
GETMAC /S system /U domena\uzytkownik /P haslo /FO tabela /NH

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "getmac"

Podczas korzystania z`getmac`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka punktów: 1. Uprawnienia administratora: Upewnij się, że uruchomiłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać wszystkie niezbędne uprawnienia do`getmac`-Aby mieć dowództwo. Niektóre informacje wymagają podwyższonych uprawnień.

Kliknij prawym przyciskiem myszy -> "Jak Administrator przeprowadzać coś"

2. Dokładność nazw kart sieciowych: Prawidłowe użycie polecenia zależy od dokładnej pisowni nazwy karty sieciowej. Można skorzystać z dostępnych kart sieciowych`ipconfig /all`sprawdzać. 3. Zdalny dostęp do komputera: Jeśli chcesz uzyskać adresy MAC zdalnych komputerów, upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia dostępu do tych komputerów. Skorzystaj z opcji`/s`,`/u`I`/p`aby określić komputer zdalny, nazwę użytkownika i hasło.

getmac /s Komputer zdalny /u Nazwa użytkownika /p hasło

4. Filtrowanie informacji: Możesz użyć tego polecenia z innymi poleceniami, np`findstr`połączyć, aby wyświetlić tylko określone informacje. Upewnij się, że filtry zostały prawidłowo zastosowane.

getmac /v /fo list /nh | findstr /i "Physical"
 
5. Ochrona prywatności: Należy pamiętać, że wyświetlanie adresów MAC w sieci może budzić obawy dotyczące prywatności. Ważne jest, aby upewnić się, że masz pozwolenie na dostęp do tych informacji i że obchodzisz się z nimi w sposób odpowiedzialny. 6. Tabela ARP i środowisko sieciowe: Jeśli chcesz zobaczyć adresy MAC wszystkich komputerów w sieci, możesz skorzystać z tabeli ARP. Należy jednak pamiętać, że ta metoda nie zawsze jest w 100% niezawodna.

for /f %i in ('arp -a ^| find "-"') do getmac /s %i

Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę te punkty, aby upewnić się, że masz`getmac`-Posługuje się poleceniami efektywnie i odpowiedzialnie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia getmac - To narzedzie wiersza polecenia umozliwia administratorowi wyswietlanie adresu MAC dla jednego lub wiecej kart sieciowych w systemie.

HTTP: ... console/pl/087.htm
0.108
24839
Open the Disk-Management in Windows 10 or 8.1? Was ist eine Zusatz-Domain, bitte kurz erklärt? How do you find out the IP address of a website or url? How can i activate Windows-10 or 8.1 via phone system? Can't login to Minecraft Account on Mojang! How can I create millions or billions of files please? Rechtschreibprüfung in Chrome aktivieren, aber wie? Automatische Wiedergabe für alle Benutzer deaktivieren in Windows 8.1/10 (Autoplay) Can I still use the countdown in the stopwatch on Windows 11? How can I remove the photo resizer app - uninstall it!  (0)