GPRESULT: Wyswietla informacje zasad grupy dla komputera lub uzytkownika.


... Przykłady polecenia "GPRESULT"
... "GPRESULT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "GPRESULT"

Polecenie: "GPRESULT" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "GPRESULT"

Oto kilka przykładów użycia`gpresult`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (cmd): Przykład 1: Wyświetl wyniki zasad grupy dla bieżącego użytkownika i komputera:

gpresult /r

To polecenie wyświetla podsumowanie wyników zasad grupy dla bieżącego użytkownika i komputera. Przykład 2: Wyświetl wyniki zasad grupy dla konkretnego użytkownika:

gpresult /user Nazwa użytkownika /r

Zastąp „nazwę użytkownika” żądaną nazwą użytkownika. To polecenie wyświetla wyniki zasad grupy dla określonego użytkownika. Przykład 3: Wyświetl wyniki zasad grupy dla określonego komputera:

gpresult /computer Nazwy komputerów /r

Zastąp „nazwę komputera” nazwą żądanego komputera. To polecenie wyświetla wyniki zasad grupy dla określonego komputera. Przykład 4: Eksportuj wyniki zasad grupy do pliku HTML:

gpresult /h Wyniki.html

To polecenie eksportuje wyniki zasad grupy do pliku HTML o nazwieresults.html. W razie potrzeby możesz dostosować nazwę pliku i ścieżkę. Przykład 5: Pokaż obiekty GPO dla bieżącego użytkownika:

gpresult /Scope User /v

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o zastosowanych obiektach GPO dla bieżącego użytkownika. Przykład 6: Pokaż obiekty GPO dla bieżącego komputera:

gpresult /Scope Computer /v

To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o zastosowanych obiektach GPO dla bieżącego komputera. Uwaga: Niektóre przykłady mogą wymagać uprawnień administracyjnych lub określonych uprawnień. Upewnij się, że w razie potrzeby uruchamiasz Wiersz Poleceń jako administrator i że masz odpowiednie prawa dostępu.

"GPRESULT" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


GPRESULT [/S system [/U nazwa_uzytkownika [/P [haslo]]]] [/SCOPE 
zakres]
[/USER docelowa_nazwa_uzytkownika] [/V | /Z]

Opis:
To narzedzie wiersza polecenia wyswietla informacje 
Wynikowego
zestawu zasad RSoP dla docelowego uzytkownika i komputera.

Lista parametrów:
/S system Okresla system zdalny do 
podlaczenia.
/U [domena\]uzytkownik Okresla kontekst uzytkownika, 
w którym
polecenie powinno byc 
wykonane.

/P [haslo] Okresla haslo dla danego 
kontekstu
uzytkownika. W razie 
pominiecia
monituje o podanie danych.
/SCOPE zakres Okresla, czy ustawienia 
uzytkownika lub
komputera maja byc 
wyswietlone.
Prawidlowe wartosci: "USER", 
"COMPUTER"..

/USER [domena\]uzytkownik Okresla nazwe uzytkownika, dla 
którego
maja byc wyswietlone dane 
RSOP.

/V Okresla, ze maja byc 
wyswietlane informacje
w trybie pelnym. Informacje w 
trybie
pelnym okreslaja szczególowe 
ustawienia
stosowane z pierwszenstwem o 
numerze 1.

/Z Okresla, ze powinny byc 
wyswietlane
informacje w trybie 
superpelnym. Informacje
w trybie superpelnym okreslaja 
szczególowe
ustawienia stosowane z 
pierwszenstwem o
numerze 1i wyzszym. To pozwala 
sprawdzic,
czy ustawienie zostalo 
ustawione w wielu
miejscach. Zobacz pomoc online 
zasad grupy,
aby uzyskac wiecej informacji.

/? Wyswietla ten komunikat 
pomocy.

UWAGA: Jesli uruchomisz program GPRESULT bez parametrów, zwrócone 
beda dane
RSoP dla aktualnie zalogowanego uzytkownika na tym 
komputerze.

Przyklady:
GPRESULT
GPRESULT /USER docelowa_nazwa_uzytkownika /V
GPRESULT /S system /USER docelowa_nazwa_uzytkownika /SCOPE 
COMPUTER /Z
GPRESULT /S system /U nazwa_uzytkownika /P haslo /SCOPE USER 
/V

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "GPRESULT"

Oto kilka poprawek i ulepszeń przykładów: Podczas korzystania z`gpresult`polecenia w wierszu poleceń systemu Windows, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii: 1: Prawa administratora: Upewnij się, że uruchomiłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby mieć pełne prawa dostępu do wyników Zasad Grupy. Niektóre informacje wymagają podwyższonych uprawnień.

Kliknij prawym przyciskiem myszy -> "Jak Administrator przeprowadzać coś"

2: Określ zakres polityki: Użyj opcji`/Scope`aby określić obszar zasad grupy, który chcesz sprawdzić. Opcje są`User`(Użytkownik) i`Computer`(Komputer).

gpresult /Scope User /r

3: Wybierz poziom użytkownika lub komputera: Wybierz odpowiedni zakres w zależności od tego, co chcesz sprawdzić.`gpresult`wyświetla poziom użytkownika lub komputera, w zależności od określonego zakresu. 4: Eksportuj wyniki: Jeśli chcesz wyeksportować wyniki, użyj opcji`/h`po którym następuje nazwa pliku i ścieżka do wyniku HTML.

gpresult /h Wyniki.html

5: Użyj poziomów szczegółowości: Opcja`/v`umożliwia szczegółowe przeglądanie wyników zasad grupy. Może to być szczególnie przydatne do zrozumienia, jakie zasady są stosowane wobec użytkownika lub komputera.

gpresult /v

6: Zdalny dostęp do komputera: Można`gpresult`służy także do przeglądania wyników zasad grupy dla komputera zdalnego. Wymaga to odpowiednich uprawnień sieciowych i administracyjnych.

gpresult /s Komputer zdalny /u Nazwa użytkownika /p hasło /r

7: Sprawdź dokumentację: Sprawdź oficjalną dokumentację firmy Microsoft lub inne zaufane zasoby, aby uzyskać szczegółowe informacje i opcje dotyczące`gpresult`-Rozkaz wiedzieć. Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę te punkty`gpresult`efektywnie i prawidłowo używać. Dzięki temu otrzymasz dokładne informacje o zastosowanych obiektach GPO.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia GPRESULT - Wyswietla informacje zasad grupy dla komputera lub uzytkownika.

HTTP: ... console/pl/088.htm
0.093
18420

Kann Auto Hide Mouse Cursor Free immer minimiert starten?

Where to find Experience Index, PC rating in Windows-10?

Wie kann ich den Microsoft Explorer deinstallieren?

The screen magnifier in Windows 10/11, where is it?

What should I do if my Norton or McAfee Antivirus is expired?

Langsame Datenübertragung im Heimnetzwerk am Notebook, Laptop, oder PC?(0)