ipconfig: Display pelne informacje o konfiguracji. ...


... Przykłady polecenia "ipconfig"
... "ipconfig" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ipconfig"

Polecenie: "ipconfig" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "ipconfig"

Oto kilka przykładów użycia`ipconfig`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (cmd): Przykład 1: Wyświetl konfigurację sieci:

ipconfig

To polecenie wyświetla podstawową konfigurację sieci komputera, w tym adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną dla wszystkich aktywnych kart sieciowych. Przykład 2: Wyświetl szczegółowe informacje o sieci:

ipconfig /all

Wyświetlane są tutaj szczegółowe informacje o wszystkich kartach sieciowych, w tym adresy fizyczne (adresy MAC), stan DHCP i konfiguracja DNS. Przykład 3: Pokaż tylko informacje o adresie IP:

ipconfig /ip

To polecenie wyświetla tylko adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną dla wszystkich aktywnych kart sieciowych. Przykład 4: Wyświetlanie informacji o konkretnej karcie sieciowej:

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

Zastąp „Ethernet” nazwą konkretnej karty sieciowej. To polecenie wyświetla szczegółowe informacje tylko dla określonej karty sieciowej. Przykład 5: Pokaż tylko informacje o adresie IPv4:

ipconfig /ipv4

Tutaj wyświetlane są tylko informacje o adresach IPv4 wszystkich aktywnych kart sieciowych. Przykład 6: Wyświetlanie informacji o konkretnym serwerze DNS:

ipconfig /dns 8.8.8.8

Zastąp „8.8.8.8” adresem IP konkretnego serwera DNS. To polecenie wyświetla informacje o konfiguracji DNS dla określonego serwera DNS. Uwaga: Powyższe przykłady mogą się różnić w zależności od konfiguracji sieci i środowiska. Niektóre polecenia mogą wymagać uprawnień administratora, szczególnie jeśli chcesz zmienić określone ustawienia konfiguracji sieci. Upewnij się, że w razie potrzeby uruchamiasz Wiersz Poleceń jako administrator i że masz niezbędne prawa dostępu.

"ipconfig" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SPOSÓB UZYCIA:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [karta] | /release 
[karta] |
/renew6 [karta] | /release6 
[karta] |
/flushdns | /displaydns | 
/registerdns |
/showclassid karta |
/setclassid karta 
[identyfikator_klasy] ]

gdzie
karta Nazwa polaczenia
(dozwolone symbole wieloznaczne * i ?, 
zobacz przyklady)

Opcje:
/? Wyswietla ten komunikat pomocy.
/all Wyswietla pelne informacje o 
konfiguracji.
/allcompartments Wyswietla informacje o wszystkich 
przedzialach.
/release Zwalnia adres IPv4 podanej karty.
/release6 Zwalnia adres IPv6 podanej karty.
/renew Odnawia adres IPv4 podanej karty.
/renew6 Odnawia adres IPv6 podanej karty.
/flushdns Przeczyszcza bufor programu rozpoznawania 
nazw DNS.
/registerdns Odswieza wszystkie dzierzawy DHCP i 
rejestruje
ponownie nazwy DNS.
/displaydns Wyswietla zawartosc buforu programu 
rozpoznawania
nazw DNS.
/showclassid Wyswietla wszystkie identyfikatory klas 
DHCP
dozwolone dla karty.
/setclassid Modyfikuje identyfikator klasy DHCP.

Zachowanie domyslne to wyswietlanie tylko adresu IP, maski 
podsieci i bramy
domyslnej dla kazdej karty zwiazanej z protokolem TCP/IP.

Jesli dla przelaczników Release i Renew nie zostanie okreslona 
nazwa karty,
zwolnieniu lub odnowieniu ulegna dzierzawy adresów IP dla 
wszystkich kart
zwiazanych z protokolem TCP/IP.

Jesli dla przelacznika Setclassid nie zostanie okreslony parametr
identyfikator_klasy, to identyfikator_klasy zostanie usuniety.

Przyklady:
> ipconfig ... Pokazuje informacje
> ipconfig /all ... Pokazuje informacje 
szczególowe
> ipconfig /renew ... Odnawia adresy IP 
wszystkich kart
> ipconfig /renew EL* ... Odnawia adresy IP 
polaczen o nazwach
zaczynajacych sie od EL
> ipconfig /release *lok* ... Zwalnia adresy IP 
wszystkich
pasujacych polaczen,
np. "Polaczenie lokalne 
1" lub
"Polaczenie lokalne 
2"
> ipconfig /allcompartments ... Pokazuje informacje o 
wszystkich
przedzialach
> ipconfig /allcompartments /all ... Pokazuje informacje 
szczególowe
o wszystkich 
przedzialach

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "ipconfig"

Tak, istnieje kilka ważnych kwestii, o których należy pamiętać podczas korzystania z narzędzia`ipconfig`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows: 1. Uprawnienia administratora: Upewnij się, że uruchomiłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby mieć pełny dostęp do konfiguracji i informacji sieciowych.

Kliknij prawym przyciskiem myszy -> "Jak Administrator przeprowadzać coś"

2. Pokaż wszystkie karty sieciowe: Pokazuje domyślnie`ipconfig`tylko aktywne karty sieciowe. Jeśli chcesz także zobaczyć wyłączone adaptery, użyj tego`/all`-flaga.

ipconfig /all

3. Pokaż tylko informacje o IPv4 lub IPv6: Można to zrobić za pomocą opcji`/ipv4`Lub`/ipv6`Ogranicz informacje do adresów IPv4 lub IPv6.

ipconfig /ipv4

4. Aktualizuj adres IP z serwera DHCP: Jeśli chcesz zażądać nowego adresu IP z serwera DHCP, użyj tego`/renew`-flaga.

ipconfig /renew

5. Opróżnij pamięć podręczną DNS: Aby wyczyścić pamięć podręczną DNS, użyj tego`/flushdns`-flaga.

ipconfig /flushdns

6. Wyświetl informacje dotyczące konkretnego adaptera: Możesz także wyświetlić polecenie dla określonej karty sieciowej, podając nazwę karty.

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

7. Zachowaj ostrożność podczas zmiany ustawień: Zachowaj ostrożność podczas zmiany ustawień sieciowych`ipconfig`. Nieprawidłowe ustawienia mogą prowadzić do problemów z siecią. 8. Sprawdź rejestrację: Sprawdź dane wyjściowe`ipconfig`w celu uzyskania informacji o możliwych błędach lub ostrzeżeniach. Może to pomóc w rozwiązywaniu problemów z siecią. Mając na uwadze te rozważania, można mieć pewność, że wykonanie pliku`ipconfig`-Polecenie spełnia Twoje potrzeby, a konfiguracje sieci są wyświetlane lub aktualizowane poprawnie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia ipconfig - Display pelne informacje o konfiguracji. ...

HTTP: ... console/pl/091.htm
0.108
13952

This file can not be deleted!

Fonts printing with print and preview function!

Short Notices on the Windows 11 desktop!

Install Windows 11 on FAT or FAT32, is that possible?

More mouse functions and settings about options menu!

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!(0)