nbtstat: Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia protokolu TCP / IP uzywajac NBT (NetBIOS przez TCP / IP).


... Przykłady polecenia "nbtstat"
... "nbtstat" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "nbtstat"

Polecenie: "nbtstat" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "nbtstat"

Oto kilka przykładów użycia`nbtstat`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`): Przykład 1: Wyświetl statystyki lokalnych nazw NetBIOS:

nbtstat -n

To polecenie wyświetla statystyki lokalnych nazw NetBIOS, w tym zarejestrowane nazwy i ich typy. Przykład 2: Wyświetl statystyki zdalnej nazwy NetBIOS dla konkretnego komputera:

nbtstat -a Nazwa komputera

Pokazuje statystyki nazwy NetBIOS dla komputera zdalnego o nazwie „nazwa komputera”. Wyświetla tabelę nazw i powiązane adresy IP. Przykład 3: Pokaż lokalną i zdalną nazwę NetBIOS oraz informacje o pamięci podręcznej:

nbtstat -c

To polecenie wyświetla zarówno lokalną, jak i zdalną nazwę NetBIOS oraz informacje o pamięci podręcznej, w tym nazwy w pamięci podręcznej i ich adresy IP. Przykład 4: Uzyskiwanie informacji o nazwie NetBIOS komputera zdalnego:

nbtstat -A IP-adres

Spowoduje to pobranie szczegółowych informacji o nazwie NetBIOS komputera zdalnego o określonym adresie IP. Wyświetla tabelę nazw i ich typy. Przykład 5: Wyświetl statystyki sesji lokalnej dla NetBIOS:

nbtstat -s

To polecenie wyświetla statystyki sesji lokalnych dla systemu NetBIOS, w tym liczbę otwartych sesji i całkowitą liczbę sesji. Przykłady te stanowią przegląd niektórych przydatnych funkcji programu`nbtstat`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows. Należy pamiętać, że niektóre opcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Więcej informacji na temat polecenia można znaleźć, wpisując je`nbtstat /?`odbierać.

"nbtstat" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia TCP/IP 
uzywajac NBT
(NetBIOS przez TCP/IP).

ntbstat [[-a NazwaZdalna] [-A AdresIP] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [interwal]]

-a (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego 
komputera podajac
jego nazwe.
-A (stan karty) Wyswietla tabele nazw z odleglego 
komputera podajac
jego adres IP.
-c (cache) Wyswietla zawartosc pamieci podrecznej 
NBT - nazwy
zdalnych komputerów i ich adresy IP
-n (nazwy) Wyswietla lokalne nazwy NetBIOS.
-r (rozpoznane) Wyswietla nazwy rozpoznane przez emisje i 
przez
WINS
-R (Reload) Czysci i ponownie laduje tabele nazw ze 
zdalnej
pamieci podrecznej
-S (Sesje) Wyswietla tabele sesji wlacznie z 
docelowymi
adresami IP
-s (sesje) Wyswietla tabele sesji konwertujac adresy 
docelowe
adresy IP na nazwy NetBIOS komputerów.
-RR (ReleaseRefresh) wysyla pakiety zwolnienia nazw do 
serwerów WIN,
po czym rozpoczyna odswiezanie

NazwaZdalna Nazwa zdalnego komputera hosta.
AdresIP Adres IP w notacji dziesietnej z kropkami.
interwal Wyswietla wybrane statystyki z czestotliwoscia 
równa
wartosci interwalu. Aby przerwac wyswietlanie, 
nacisnij
klawisze Ctrl+C.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "nbtstat"

Tak, jest kilka ważnych kwestii, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z`nbtstat`- Polecenia, na które należy zwrócić uwagę: 1. Zgodność z systemem operacyjnym: Dostępne opcje i zachowanie`nbtstat`mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że sprawdziłeś dokumentację dotyczącą konkretnej wersji systemu operacyjnego, na którym pracujesz. 2. Uprawnienia administracyjne: Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji`nbtstat`Aby go uruchomić, potrzebujesz uprawnień administracyjnych. Uruchom Wiersz Poleceń jako administrator, aby mieć pewność, że masz dostęp do wszystkich potrzebnych zasobów. 3. Ustawienia zapory: Kiedy uzyskujesz dostęp do komputera zdalnego i`nbtstat`Aby z tego skorzystać, ustawienia zapory na komputerze docelowym muszą być skonfigurowane tak, aby umożliwiały dostęp do wymaganych portów i usług. 4. Rozpoznawanie nazw: The`nbtstat`polecenie jest oparte na NetBIOS, starszym protokole rozpoznawania nazw. DNS jest często używany w nowoczesnych sieciach. Ważne jest, aby zrozumieć, jak skonfigurowane jest rozpoznawanie nazw w sieci, ponieważ ma to wpływ na zachowanie`nbtstat`może mieć wpływ. 5. Dokładne adresy IP lub nazwy komputerów: Upewnij się, kiedy używasz`nbtstat`podać dokładne adresy IP lub nazwy komputerów. Błędy we wpisach mogą prowadzić do błędnych lub nieoczekiwanych wyników. 6. Obawy dotyczące bezpieczeństwa: NetBIOS jest podatny na problemy związane z bezpieczeństwem. W nowoczesnych sieciach zaleca się przejście na bezpieczniejsze protokoły, takie jak DNS i Active Directory. używać`nbtstat`tylko wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne i uwzględniono wszystkie aspekty bezpieczeństwa. 7. Sprawdź dokumentację: szczegółowa dokumentacja firmy Microsoft dotycząca oprogramowania`nbtstat`polecenie może dostarczyć dodatkowe informacje i opcje. Możesz to zrobić wpisując`nbtstat /?`sprawdź w wierszu poleceń. Uwzględniając te punkty, możesz mieć pewność, że masz`nbtstat`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w infrastrukturze sieciowej.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia nbtstat - Wyswietla statystyki protokolu i biezace polaczenia protokolu TCP / IP uzywajac NBT (NetBIOS przez TCP / IP).

HTTP: ... console/pl/100.htm
0.093
22460
Command to assign local folders as network drives with drive letters! Wie kann man bei jedem Start des Computers eine Batchdatei starten? Belegen Dateien im Papierkorb Speicherplatz? How can I open or start the defragmentation in Windows XP? Can you query x64 or x32 via cmd command? Size in Giga, Mega, Kilo and Bytes directorys and files? How can I display a folder with many subfolders, (Windows, all)? Can I edit and configure the Windows XP file Boot.ini myself? Remove the formatting in Word at or before pasted the text! Disable / enable the touch keyboard under Windows 11, 10, example please?(0)