NET HELP CONTINUE: reactivates Windows usluga zostala zawieszona przez NET PAUSE.


... Przykłady polecenia "NET HELP CONTINUE"
... "NET HELP CONTINUE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONTINUE"

Polecenie: "NET HELP CONTINUE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP CONTINUE"

Komenda`NET CONTINUE`jest wyświetlany w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`) używany do wznawiania przerwanej usługi sieciowej. Oto przykłady użycia tego polecenia wraz ze szczegółowym opisem: Przykład 1: Wznów określoną usługę sieciową

net continue "Nazwa serwisu"

Opis: To polecenie wznawia zawieszoną usługę sieciową o określonej nazwie usługi. Zastąp „Nazwa usługi” rzeczywistą nazwą usługi, którą chcesz kontynuować. Przykład 2: Wznów wszystkie przerwane usługi sieciowe

net continue

Opis: To polecenie wznowi wszelkie przerwane usługi sieciowe. Nie są potrzebne żadne konkretne nazwy usług. Wszystkie usługi, które są w stanie zawieszenia, zostaną uruchomione ponownie. Przykład 3: Wyświetl wszystkie przerwane usługi sieciowe przed wznowieniem

net pause | find "Przerwano"

Opis: To polecenie wyświetla wszystkie przerwane usługi sieciowe, zwracając dane wyjściowe`net pause`szukano statusu „Zawieszony”. Umożliwia to podgląd usług przed ich wznowieniem. Przykład 4: Wznów usługę na komputerze zdalnym

net continue "Nazwa serwisu" /server:Komputer zdalny

Opis: Tutaj usługa o określonej nazwie jest kontynuowana na komputerze zdalnym. Zastąp „ServiceName” rzeczywistą nazwą usługi, a „RemoteComputer” nazwą komputera zdalnego. Przykład 5: Wznów usługę z podwyższonymi uprawnieniami

runas /user:Administrator "net continue 'Nazwa serwisu'"

Opis: W tym przykładzie zastosowano`runas`-Rozkaz do`NET CONTINUE`uruchamiaj z podwyższonymi uprawnieniami. Zastąp „Administrator” nazwą użytkownika z uprawnieniami administracyjnymi, a „Nazwa usługi” rzeczywistą nazwą usługi. Przykład 6: wznawianie usługi i rejestrowanie wyników w pliku

net continue "Nazwa serwisu" > Protokół kontynuacji.txt

Opis: W tym przypadku dane wyjściowe polecenia są przekierowywane do pliku tekstowego o nazwie „ContinuationProtocol.txt”. Może to być przydatne do rejestrowania powodzenia lub niepowodzenia operacji wznawiania. Należy pamiętać, że dostępność niektórych opcji może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Możesz`NET CONTINUE /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni.

"NET HELP CONTINUE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET CONTINUE
usluga

NET CONTINUE wznawia dzialanie uslugi systemu Windows, która 
zostala
wstrzymana poleceniem NET PAUSE.

usluga Wstrzymana usluga.
Moze to byc jedna z nastepujacych uslug:
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
SCHEDULE
SERVER
WORKSTATION

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP CONTINUE"

Podczas korzystania z`NET CONTINUE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Przywileje administracyjne: - Wykonywanie`NET CONTINUE`wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Użyj poprawnych nazw usług: - Upewnij się, że podałeś poprawną nazwę usługi sieciowej, którą chcesz wznowić. Nieprawidłowe nazwy usług prowadzą do błędów. 3. Sprawdź stan usług sieciowych: - Przed tobą`NET CONTINUE`korzystania, sprawdź status danej usługi`NET PAUSE`Lub`NET STATISTICS SERVER`(na przykład dla usługi serwerowej). Możesz upewnić się, że usługa została rzeczywiście przerwana, zanim spróbujesz ją wznowić. 4. Dostępność usług sieciowych: - Nie wszystkie usługi sieciowe można wstrzymać lub wznowić. Niektóre usługi mogą nie odpowiadać na to polecenie. Sprawdź dokumentację konkretnej usługi. 5.Kompatybilność z wersjami systemu Windows: - Dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 6. Monitoruj rejestrowanie błędów: - Monitoruj dane wyjściowe polecenia, aby upewnić się, że usługa sieciowa została pomyślnie wznowiona. Jeśli to konieczne, zapisz dane wyjściowe w pliku w celu późniejszego przejrzenia. 7. Przestrzegaj aspektów bezpieczeństwa: - Pamiętaj, aby kontynuować korzystanie z usług sieciowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne i wziąć pod uwagę względy bezpieczeństwa. Usługi sieciowe mogą mieć kluczowe znaczenie dla funkcjonowania systemu. 8. Cofanie zmian: - Upewnij się, że wiesz, jak cofnąć zmiany, jeśli coś pójdzie nie tak. Ważne jest staranne planowanie i monitorowanie. 9. Obsługa błędów: - Jeśli podczas wznawiania usługi sieciowej wystąpią błędy, przeczytaj uważnie komunikat o błędzie, aby poznać przyczynę. Informacje te mogą być pomocne przy rozwiązywaniu problemów. 10. Użyj środowiska testowego: - Jeśli to możliwe, przetestuj je`NET CONTINUE`polecenie w środowisku testowym, aby zminimalizować wpływ na środowisko produkcyjne i zweryfikować oczekiwane zachowanie. Uwzględniając te punkty, możesz to zrobić`NET CONTINUE`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP CONTINUE - reactivates Windows usluga zostala zawieszona przez NET PAUSE.

HTTP: ... console/pl/107.htm
0.14
19856

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

Can I turn off or enable hibernate in Windows 7?

What is a Trial version?

Was ist ein Keycode?

Working with date, time and calendar week in QuickTextPaste!

Overclocked systems?(0)