NET HELP FILE: Pomocy zamyka udostepnionego pliku blokuje i usuwa plik. Gdy uzywane bez opcji, wykaz otwartych plików na serwerze. Wykaz zawier ...


... Przykłady polecenia "NET HELP FILE"
... "NET HELP FILE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP FILE"

Polecenie: "NET HELP FILE" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP FILE"

The`NET FILE`polecenie jest wykonywane w wierszu poleceń systemu Windows (`cmd`) używany do uzyskiwania informacji o otwartych plikach w udziale sieciowym. Oto przykłady użycia tego polecenia wraz ze szczegółowym opisem: Przykład 1: Wyświetl wszystkie otwarte pliki w udziale sieciowym

net file

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich otwartych plików na komputerze lokalnym w udziale sieciowym. Dane wyjściowe zawierają informacje, takie jak numer pliku (ID), nazwa użytkownika, blokady i ścieżka pliku. Przykład 2: Wyświetl szczegółowe informacje o konkretnym otwartym pliku

net file 1234

Opis: Wyświetla bardziej szczegółowe informacje o otwartym pliku o numerze 1234. Zastąp numer rzeczywistym numerem pliku, który posiadasz`net file`otrzymałem. Przykład 3: Zamykanie otwartego pliku według numeru pliku

net file 5678 /close

Opis: To polecenie zamyka otwarty plik o numerze pliku 5678. Może to być przydatne, jeśli chcesz mieć pewność, że plik nie będzie już używany przez użytkownika. Przykład 4: Wyświetl otwarte pliki na komputerze zdalnym

net file /zdalnie \\Komputer zdalny

Opis: Pokazuje listę otwartych plików na komputerze zdalnym o nazwie „RemoteComputer”. Parametr`/zdalnie`wskazuje, że czynność należy wykonać na innym komputerze. Przykład 5: szczegółowe przeglądanie otwartych plików na komputerze zdalnym

net file /zdalnie \\Komputer zdalny /detail

Opis: To polecenie wyświetla szczegółowe informacje o plikach otwartych na komputerze zdalnym. Parametr`/detail`wskazuje, że powinny zostać wyświetlone dodatkowe szczegóły. Przykład 6: Zamykanie wszystkich otwartych plików w udziale

net file /closeall

Opis: To polecenie zamyka wszystkie otwarte pliki we wszystkich udziałach na komputerze lokalnym. Może to być pomocne w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji. Przykład 7: Wyświetl otwarte pliki w określonym udziale

net file /server:ServerName /share:Nazwa wydania

Opis: Pokazuje listę otwartych plików w udziale „NazwaUdziału” na serwerze o nazwie „NazwaSerwera”. Zastąp nazwy prawdziwymi nazwami. Należy pamiętać, że dostępność niektórych opcji może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Możesz`NET FILE /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni.

"NET HELP FILE" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET FILE
[identyfikator [/CLOSE]]

NET FILE zamyka udostepniany plik i usuwa blokady pliku. Uzyte 
bez opcji
wyswietla liste otwartych plików na serwerze. Lista ta zawiera 
numer
identyfikacyjny przypisany do otwartego pliku, sciezke do pliku, 
nazwe
uzytkownika i liczbe blokad istniejacych na danym pliku.

To polecenie dziala tylko na komputerach z uruchomiona usluga 
Serwer.

identyfikator Numer identyfikacyjny pliku.
/CLOSE Zamyka otwarty plik i usuwa blokady pliku. 
Wpisz to
polecenie z serwera, na którym plik jest 
udostepniony.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP FILE"

Podczas korzystania z`NET FILE`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 1. Przywileje administracyjne: - Wykonywanie`NET FILE`wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać dostęp do wszystkich niezbędnych zasobów. 2. Użyj poprawnej składni: - Upewnij się, że używasz poprawnej składni`NET FILE`polecenie, zwłaszcza jeśli używasz dodatkowych opcji. Nieprawidłowa składnia może prowadzić do błędów. 3. Zrozumienie numerów plików: - Dane wyjściowe`NET FILE`zawiera numery plików (ID) powiązane z określonymi otwartymi plikami. Dowiedz się, jak można wykorzystać te identyfikatory, gdy chcesz zamknąć określone pliki. 4. Zachowaj ostrożność przy zamykaniu plików: - Zamykanie otwartych plików (`NET FILE /CLOSE`Lub`NET FILE /CLOSE`) należy wykonywać ostrożnie, ponieważ może to mieć wpływ na trwające procesy. Upewnij się, że zamknięcie jest konieczne. 5. Informacje o komputerze zdalnym: - Jeśli tak`NET FILE`uruchomić na komputerze zdalnym (`NET FILE /ZDALNY`), sprawdź, czy masz wymagane uprawnienia na komputerze zdalnym i czy komputer zdalny obsługuje to polecenie. 6. Przestrzegaj aspektów bezpieczeństwa: - Pamiętaj, aby postępować odpowiedzialnie z informacjami o otwartych plikach, ponieważ może to spowodować ujawnienie szczegółów wrażliwych na bezpieczeństwo. 7. Sprawdź udziały sieciowe: - Upewnij się, że udziały sieciowe są dostępne dla`NET FILE`polecenie jest poprawnie skonfigurowane i dostępne. 8. Cofanie zmian: - Upewnij się, że wiesz, jak cofnąć zmiany, szczególnie podczas zamykania plików lub wykonywania innych czynności. 9. Użyj środowiska testowego: - Jeśli to możliwe, przetestuj je`NET FILE`polecenie w środowisku testowym, aby zminimalizować wpływ na środowisko produkcyjne i zweryfikować oczekiwane zachowanie. 10. Kompatybilność z wersjami systemu Windows: - Dostępne opcje i zachowania mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. Zwracając uwagę na te punkty, możesz to zrobić`NET FILE`-Używaj poleceń bezpiecznie i skutecznie w swoim środowisku.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP FILE - Pomocy zamyka udostepnionego pliku blokuje i usuwa plik. Gdy uzywane bez opcji, wykaz otwartych plików na serwerze. Wykaz zawiera numer identyfikacyjny przypisany do otwartego pliku, sciezke do pliku, nazwe uzytkownika i liczbe blokad na pliku.

HTTP: ... console/pl/108.htm
0.14
36583

Help, no remote desktop connection to Windows 10/11 possible. why not?

Wie kann ich weitere Ziehungszahlen, bzw. Tipps für Lotto generieren?

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

Can I open and edit PSD file?

Die Systemsteuerung im Arbeitsplatz ist verschwunden, was kann ich machen?

Ändern Sie Ihr Kennwort- deaktivieren unter Windows (alle OS)?(0)