NET HELP SEND: Wysyla wiadomosci do innych uzytkowników, komputerów lub nazw komunikatorów w sieci. Usluga Poslaniec musi byc uruchomiony, aby ...


... Przykłady polecenia "NET HELP SEND"
... "NET HELP SEND" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SEND"

Polecenie: "NET HELP SEND" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP SEND"

The`NET SEND`polecenie zostało uznane za przestarzałe przez firmę Microsoft i nie jest już dostępne w nowszych wersjach systemu Windows. Zamiast tego to polecenie zostało zastąpione innymi metodami przesyłania wiadomości, takimi jak polecenia cmdlet programu PowerShell lub korzystanie z usług przesyłania wiadomości. W nowszych wersjach systemu Windows, jeśli chcesz wysłać wiadomość do innego użytkownika lub komputera, możesz zamiast tego użyć polecenia cmdlet`Send-Message`Użyj w PowerShellu. Należy pamiętać, że PowerShell wymaga uprawnień administracyjnych. Oto przykład użycia`Send-Message`w PowerShellu: Przykład: Wyślij wiadomość do innego użytkownika

Send-Message -Recipient "Nazwa użytkownika" -Message "Twoja wiadomość tutaj"

Zastąp „Nazwa użytkownika” rzeczywistą nazwą użytkownika odbiorcy, a „Twoja wiadomość tutaj” – treścią wiadomości. Należy pamiętać, że w zależności od wersji systemu Windows i konfiguracji sieci mogą być stosowane alternatywne metody przesyłania wiadomości. Ważne jest również, aby upewnić się, że wszyscy zaangażowani mają niezbędne uprawnienia i że zasady sieci zezwalają na przesyłanie wiadomości. Zaleca się zapoznanie się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft lub stronami pomocy, a także dokumentacją właściwą dla posiadanej wersji systemu Windows, aby uzyskać dokładne i aktualne informacje na temat dostępnych metod przesyłania wiadomości.

"NET HELP SEND" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET
[ ACCOUNTS | COMPUTER | CONFIG | CONTINUE | FILE | GROUP | 
HELP |
HELPMSG | LOCALGROUP | PAUSE | PRINT | SESSION | SHARE | 
START |
STATISTICS | STOP | TIME | USE | USER | VIEW ]

Slowo kluczowe NET okresla polecenia systemu Windows.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SEND"

Polecenia`NET SEND`I`Send-Message`w programie PowerShell nie są już dostępne ani zalecane w nowszych wersjach systemu Windows. Zamiast tego istnieją inne metody przesyłania wiadomości i należy zwrócić uwagę na ważne kwestie: ###`NET SEND`(przestarzały): 1. Przestarzałe: Polecenie`NET SEND`nie jest już dostępny w nowszych wersjach systemu Windows. Zamiast tego został zastąpiony innymi metodami poprawiającymi bezpieczeństwo i wydajność. 2. Kwestie bezpieczeństwa: `NET SEND`miał problemy z bezpieczeństwem, ponieważ był podatny na spam i niechciane wiadomości. Z tego powodu została wyłączona w późniejszych wersjach systemu Windows. ###`Send-Message`(PowerShell): 1. Wymagane uprawnienia administratora: Polecenie cmdlet`Send-Message`w PowerShell wymaga uprawnień administratora. Podczas korzystania z niego pamiętaj o otwarciu wiersza poleceń programu PowerShell jako administrator. 2. Ograniczenia PowerShell: PowerShell może być blokowany przez ograniczenia bezpieczeństwa. Przejrzyj zasady wykonywania, aby upewnić się, że skrypty i polecenia cmdlet programu PowerShell mogą być uruchamiane. 3. Skorzystaj z alternatyw: Tam`Send-Message`mogą nie być dostępne we wszystkich środowiskach, należy rozważyć alternatywne metody, takie jak aplikacje do przesyłania wiadomości, poczta e-mail lub platformy współpracy. 4. Sprawdź ustawienia sieciowe: Możliwość wysyłania wiadomości do innych użytkowników lub komputerów zależy od ustawień sieciowych i zasad bezpieczeństwa. Upewnij się, że odpowiednie porty i usługi są włączone i skonfigurowane. 5. Sprawdź wersję systemu Windows: Sprawdź, czy wersja PowerShell w Twoim systemie pozwala na użycie`Send-Message`obsługuje. W niektórych przypadkach może to być również ograniczone przez zasady grupy lub ustawienia zabezpieczeń. 6. Sprawdź uprawnienia: Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do wysyłania wiadomości, szczególnie jeśli robisz to w sieci z zasadami bezpieczeństwa. 7. Możliwe alternatywy: Korzystaj z nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, takich jak Microsoft Teams, Slack lub inne platformy do przesyłania wiadomości, aby skuteczniej dostarczać wiadomości w środowisku obejmującym całą firmę. Należy pamiętać, że wymienione polecenia i polecenia cmdlet mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Dokładną procedurę i dostępne opcje można sprawdzić w oficjalnej dokumentacji firmy Microsoft dla konkretnej wersji systemu Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP SEND - Wysyla wiadomosci do innych uzytkowników, komputerów lub nazw komunikatorów w sieci. Usluga Poslaniec musi byc uruchomiony, aby otrzymywac wiadomosci.

HTTP: ... console/pl/117.htm
0.108
28414
What is a browser? Was ist das Adler-Such-System? How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )? Was ist ein KI-PC? Windows-7 32Bit Treiber bei x64? What is multitexture, multitexturing (texture mapping)? Was ist Bloatware? What is the Mandela Effect? Wie kann ich Auto-Play bei DVD, CD, USB deaktivieren in Windows-7? Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G?(0)