NET HELP SESSION: listy lub rozlacza sesje pomiedzy komputerem a innymi komputerami w sieci. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla informacje dotyczace ...


... Przykłady polecenia "NET HELP SESSION"
... "NET HELP SESSION" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SESSION"

Polecenie: "NET HELP SESSION" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP SESSION"

The`NET SESSION`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do wyświetlania informacji o aktywnych sesjach na komputerze. Oto przykłady użycia tego polecenia: Przykład 1: Wyświetl wszystkie aktywne sesje na komputerze

net session

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich aktywnych sesji na komputerze lokalnym, w tym informacje takie jak nazwa użytkownika, identyfikator sesji i nazwa komputera. Przykład 2: Wyświetlanie informacji o konkretnej sesji

net session \\Nazwa komputera

Opis: Tutaj wyświetlana jest szczegółowa lista wszystkich aktywnych sesji na określonym komputerze o nazwie „nazwa komputera”. Przykład 3: Wyświetlanie informacji o sesji konkretnego użytkownika

net session /username:Nazwa użytkownika

Opis: To polecenie wyświetla informacje o wszystkich aktywnych sesjach określonej nazwy użytkownika. Przykład 4: Wylogowanie z sesji konkretnego użytkownika

net session \\Nazwa komputera /delete

Opis: Polecenie to umożliwia zakończenie wszystkich sesji na określonym komputerze i wylogowanie użytkowników. Przykład 5: Wyświetlanie informacji o sesji na komputerze zdalnym

net session /list

Opis: Wyświetla listę wszystkich aktywnych sesji na komputerze lokalnym, bez szczegółowych informacji o sesjach na komputerach zdalnych. Przykład 6: Wyświetlanie informacji o określonej sesji na komputerze zdalnym

net session \\Komputer zdalny /list

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich aktywnych sesji na określonym komputerze zdalnym, bez szczegółowych informacji. Przykład 7: Wylogowanie ze wszystkich sesji na komputerze zdalnym

net session /delete /y

Opis: Polecenie to umożliwia zakończenie wszystkich aktywnych sesji na komputerze lokalnym i wylogowanie użytkowników bez pytania o potwierdzenie. Należy pamiętać, że dokładne opcje poleceń mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET SESSION /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows.

"NET HELP SESSION" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET SESSION
[\\nazwakomputera] [/DELETE]

NET SESSION wyswietla lub rozlacza sesje pomiedzy tym komputerem 
i
innymi komputerami w sieci. Uzyte bez parametrów wyswietla 
informacje
o wszystkich sesjach na biezacym komputerze.

To polecenie dziala tylko na serwerach.

\\nazwakomputera Wyswietla informacje o sesjach dla podanego 
komputera.
/DELETE Konczy sesje pomiedzy lokalnym komputerem, a 
podanym
jako nazwakomputera i zamyka wszystkie otwarte 
pliki
dla tej sesji. Jesli nazwa komputera nie jest 
podana
wszystkie sesje zostaja zakonczone.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP SESSION"

Podczas korzystania z`NET SESSION`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka punktów: 1. Uprawnienia administratora: The`NET SESSION`-Polecenie wymaga uprawnień administracyjnych. Upewnij się, że otworzyłeś Wiersz Poleceń jako administrator, aby uzyskać szczegółowe informacje o aktywnych sesjach. 2. Względy bezpieczeństwa: Przeglądanie informacji o aktywnych sesjach może spowodować ujawnienie danych wrażliwych na bezpieczeństwo. Upewnij się, że masz uprawnienia dostępu do tych informacji i zapoznaj się z polityką prywatności i bezpieczeństwa. 3. Zdalne zarządzanie komputerem: Jeśli chcesz przeglądać informacje o sesjach na komputerze zdalnym, upewnij się, że zdalne zarządzanie komputerem jest włączone i masz wymagane uprawnienia na komputerze zdalnym. 4. Interpretacja wyników: Zrozumienie wyniku polecenia. Lista sesji może zawierać nazwy użytkowników, identyfikatory sesji i informacje o komputerze. Upewnij się, że prawidłowo interpretujesz informacje. 5. Uprawnienia do wylogowania: Wylogowanie z sesji z`NET SESSION`polecenie może spowodować, że użytkownicy stracą bieżącą pracę. Upewnij się, że jesteś do tego upoważniony i że wykonujesz tę czynność w sposób odpowiedzialny. 6. Łączność sieciowa: Podczas przeglądania sesji na komputerze zdalnym upewnij się, że istnieje niezawodna łączność sieciowa. 7. Zgodność wersji: Należy pamiętać, że dostępność niektórych opcji i zachowanie polecenia może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. 8. Logowanie: W razie potrzeby możesz rejestrować działania, takie jak zakończenie sesji, aby śledzić zmiany i udostępniać je do późniejszego przeglądu. 9. Alternatywy w nowszych wersjach systemu Windows: W nowszych wersjach systemu Windows mogą istnieć alternatywne metody lub polecenia cmdlet w programie PowerShell umożliwiające pobieranie informacji o aktywnych sesjach. Sprawdź dokumentację konkretnej wersji systemu Windows, aby uzyskać zaktualizowane metody. Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby takie działania sieciowe wykonywać ostrożnie, aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo systemu.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP SESSION - listy lub rozlacza sesje pomiedzy komputerem a innymi komputerami w sieci. Gdy uzywane bez opcji, wyswietla informacje dotyczace wszystkich sesji z komputerem aktualnej skoncentrowac.

HTTP: ... console/pl/118.htm
0.124
31615

Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren?

How to change the Windows 8 user password, remove or create?

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen?

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10/11 Registrierung?

Why the PNG function in the Photo Resizer?(0)