NET HELP START: listy uruchomionych uslug.


... Przykłady polecenia "NET HELP START"
... "NET HELP START" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP START"

Polecenie: "NET HELP START" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "NET HELP START"

The`NET START`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do uruchamiania usług. Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Wyświetl wszystkie uruchomione usługi na komputerze

net start

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich uruchomionych usług na komputerze lokalnym. Przykład 2: Uruchomienie określonej usługi

net start "Nazwa serwisu"

Opis: Tutaj uruchamiana jest usługa o nazwie „nazwa usługi”. Zastąp „nazwę usługi” rzeczywistą nazwą usługi. Przykład 3: Uruchamianie usługi na komputerze zdalnym

net start "Nazwa serwisu" /s \\Komputer zdalny

Opis: To polecenie umożliwia uruchomienie usługi o nazwie „nazwa_usługi” na komputerze zdalnym. Zastąp „RemoteComputer” rzeczywistą nazwą komputera zdalnego. Przykład 4: Uruchom usługę i włącz automatyczne uruchamianie przy uruchomieniu systemu

net start "Nazwa serwisu" /auto

Opis: Tutaj uruchamiana jest usługa i opcja`/auto`Umożliwia automatyczne uruchamianie usługi podczas uruchamiania systemu. Przykład 5: Uruchamianie wszystkich usług, które mogą być uruchamiane automatycznie przy starcie systemu

net start | find "AUTO_START" | find /v "Manual"

Opis: To polecenie wyświetla listę wszystkich usług, które mogą uruchamiać się automatycznie podczas uruchamiania systemu i nie są ustawione na uruchamianie ręczne. Przykład 6: Uruchamianie usługi z określonymi danymi uwierzytelniającymi

net start "Nazwa serwisu" /user:Nazwa użytkownika /password:hasło

Opis: Tutaj usługa o nazwie „nazwa_usługi” jest uruchamiana przy użyciu podanych poświadczeń. Zastąp „Nazwa użytkownika” i „Hasło” odpowiednimi danymi uwierzytelniającymi. Należy pamiętać, że dokładne opcje poleceń mogą się różnić w zależności od konfiguracji systemu. używać`NET START /?`w wierszu poleceń, aby sprawdzić określone opcje i szczegóły składni używanej wersji systemu Windows.

"NET HELP START" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET START
[usluga]

NET START wyswietla uruchomione uslugi.

usluga Jest jedna z nastepujacych uslug:
BROWSER
CLIENT SERVICE FOR NETWARE
CLIPBOOK
DHCP CLIENT
EVENTLOG
FILE REPLICATION
NET LOGON
NT LM SECURITY SUPPORT PROVIDER
PLUG AND PLAY
REMOTE ACCESS CONNECTION MANAGER
ROUTING AND REMOTE ACCESS
RPCLOCATOR
RPCSS
SCHEDULE
SERVER
SPOOLER
TCP/IP NETBIOS HELPER SERVICE
UPS
WORKSTATION

Podczas wpisywania w wierszu polecenia nazwy uslug zawierajace 
dwa slowa
musza byc ujete w cudzyslów. Na przyklad, NET START "NET LOGON"
uruchamia usluge logowania w sieci.

NET START moze uruchamiac uslugi nie dostarczane z systemem 
Windows.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po 
ekranie.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "NET HELP START"

Podczas korzystania z`NET START`w wierszu poleceń systemu Windows, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: 1. Uprawnienia administratora: The`NET START`-Polecenie wymaga uprawnień administracyjnych. Aby uruchomić usługi lub wyświetlić informacje o uruchomionych usługach, pamiętaj o otwarciu Wiersza Poleceń jako administrator. 2. Względy bezpieczeństwa: Uruchamianie usług może mieć wpływ na bezpieczeństwo. Upewnij się, że uruchamiasz tylko usługi, które znasz i do których masz uprawnienia. 3. Nazwy usług: Jeśli chcesz uruchomić usługę, użyj dokładnej nazwy usługi. Możesz zmienić nazwę usługi za pomocą polecenia`net start`wyświetlanie bez dodatkowych opcji. 4. Komputer zdalny: Jeśli chcesz uruchomić usługę na komputerze zdalnym, użyj opcji`/s \\Komputer zdalny`. Upewnij się, że masz niezbędne uprawnienia do zdalnego zarządzania. 5. Automatyczny start: Z opcją`/auto`Możesz skonfigurować usługę tak, aby uruchamiała się automatycznie podczas uruchamiania systemu. Upewnij się, że używasz tej opcji ostrożnie, ponieważ wpływa ona na zachowanie systemu. 6. Poświadczenia: W razie potrzeby możesz dodać poświadczenia, korzystając z opcji`/user`I`/password`aby uruchomić usługę w innym kontekście użytkownika. 7. Sprawdź stan usługi: Użyj`net start`bez żadnych innych opcji wyświetlania listy wszystkich uruchomionych usług. Sprawdź stan usług i upewnij się, że nie występują nieoczekiwane problemy. 8. Logowanie: Podczas diagnozowania problemów lub rozwiązywania problemów można monitorować pliki dziennika, aby ustalić, czy usługa została pomyślnie uruchomiona lub napotkała błędy. 9. Zależności: Niektóre usługi są zależne od innych usług. Jeśli uruchomienie usługi nie powiedzie się, sprawdź zależności i upewnij się, że one również zostały uruchomione. 10. Zgodność wersji: Należy pamiętać, że dostępność niektórych opcji i zachowanie polecenia może się różnić w zależności od wersji systemu Windows. Upewnij się, że Twoje polecenia są kompatybilne z konkretną wersją systemu operacyjnego. Mając na uwadze te punkty, możesz mieć pewność, że...`NET START`-Używaj poleceń skutecznie i bezpiecznie.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia NET HELP START - listy uruchomionych uslug.

HTTP: ... console/pl/120.htm
0.077
12161

Tipps zum schnellen Ändern von Texten in Quick-Text-Paste!

Turn off blocking + switch to Please Sleep Mode!

Listet, extrahiert schnell alle Bilder aus den neuen Office Datei Formaten auf!

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 11, 10, 8.1, 7!

Start system resources check and diagnostic tool for RAM on all Windows 11, 10, 7!

Multi Touch Test on Windows 11, 10, ...!(0)