ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP TIME
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET TIME
[\\nazwakomputera | /DOMAIN[:nazwadomeny] |
/RTSDOMAIN[:nazwadomeny]] [/SET]
[\\nazwakomputera] /QUERYSNTP
[\\nazwakomputera] /SETSNTP[:lista serwerów ntp]

NET TIME synchronizuje zegar komputera z innym komputerem lub
domena
lub wyswietla czas dla komputera lub domeny. Uzyte bez opcji w
domenie
Windows NT Server wyswietla biezaca date i czas na komputerze
wybranym jako
serwer czasu dla domeny. To polecenie umozliwia ustawienie
serwera czasu
NTP na wybranym komputerze.

\\nazwakomputera Jest nazwa komputera, na którym sprawdzasz
lub
z którym synchronizujesz czas.

/DOMAIN[:nazwadomeny] Okresla sychronizacje czasu z podstawowego
kontrolera
domeny "nazwadomeny".

/RTSDOMAIN[:nazwadomeny] Nakazuje synchronizacje czasu z
Niezawodnym serwerem
czasu (Reliable Time Server) w domenie.

/SET Synchronizuje czas komputera z okreslonym
komputerem
lub domena.
/QUERYSNTP Wyswietla obecnie skonfigurowany serwer NTP dla
tego komputera.
/SETSNTP[:lista serwerów ntp]
Wlacza na tym komputerze uzywanie serwerów czasu
NTP. Moze to
byc lista adresów IP lub nazw DNS rozdzielonych
spacjami.
W przypadku okreslenia kilku serwerów czasu,
liste nalezy ujac
w cudzyslów.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.
C:\WINDOWS>NET HELP USE
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USE
[nazwaurzadzenia | *] [\\nazwakomputera\nazwaudzialu[\wolumin]
[haslo | *]]
[/USER:[nazwadomeny\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwa domeny z kropkami\]nazwauzytkownika]
[/USER:[nazwauzytkownika@nazwa domeny z kropkami]
[/SMARTCARD]
[/SAVECRED]
[[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]]

NET USE {nazwaurzadzenia | *} [haslo| *] /HOME

NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}]

NET USE podlacza lub odlacza komputer od udostepnianego zasobu.
Uzyte bez
opcji wyswietla liste polaczen.

nazwaurzadzenia Przypisuje nazwe do podlaczanego zasobu lub
okresla
urzadzenie do odlaczenia. Wystepuja dwa rodzaje
nazw
urzadzen: napedy dysków (od D: do Z:) i drukarki
(od LPT1: do LPT3:). Wpisz gwiazdke zamiast
nazwy urzadzenia
aby przypisac nastepna dostepna nazwe.
nazwakomputera Jest nazwa komputera kontrolujacego udostepniany
zasób.
Jesli nazwa komputera zawiera spacje, musi byc
ujeta
w cudzyslów, np. "\war 01". Dopuszczalna dlugosc
nazwy
komputera od 1 do 15 znaków.
\nazwaudzialu Nazwa sieciowa udostepnionego zasobu.
\wolumin Okresla wolumin na serwerze systemu NetWare. Aby
polaczyc do
serwera NetWare, na komputerze musi byc
zainstalowana
i uruchomiona usluga klienta systemu NetWare
(stacje robocze
systemu Windows) lub usluga bram dla systemu
NetWare (serwer
systemu Windows).
haslo Jest haslem wymaganym dla podlaczenia do
udostepnianego
zasobu.
* Powoduje pojawienie sie monitu pytajacego o
haslo. Haslo nie
jest wyswietlane podczas wprowadzania w linii
komend.
/USER Okresla inna nazwe uzytkownika dla dokonania
polaczenia.
nazwadomeny Okresla inna domene. Jesli domena jest
pominieta, uzyta jest
biezaca domena logowania
nazwauzytkownika Okresla nazwe uzytkownika do zalogowania.
/SMARTCARD Okresla, czy polaczenie uzywa poswiadczen
na karcie inteligentnej.
/SAVECRED Okresla nazwe uzytkownika i haslo do zapisania.
Ta opcja jest ignorowana, chyba ze polecenie
monituje
o nazwe uzytkownika i haslo.
/HOME Laczy uzytkownika z jego katalogiem
macierzystym.
/DELETE Anuluje polaczenia sieciowe i usuwa je z listy
stalych
polaczen.
/PERSISTENT Kontroluje uzycie stalych polaczen sieciowych.
Domyslnie jest to ostatnio uzyte ustawienie.
YES Zapisuje dokonywane polaczenia i odtwarza je
przy
nastepnym logowaniu.
NO Nie zapisuje dokonywanych polaczen; istniejace
polaczenia beda odtworzone przy nastepnym
logowaniu.
Uzyj przelacznika /DELETE do usuniecia stalych
polaczen.


NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.
C:\WINDOWS>NET HELP USER
Skladnia tego polecenia jest nastepujaca:

NET USER
[nazwauzytkownika [haslo | *] [opcje]] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika {haslo | *} /ADD [opcje] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/DELETE] [/DOMAIN]
nazwauzytkownika [/TIMES:{czas | ALL}]

NET USER tworzy i modyfikuje konta uzytkowników na komputerach.
Uzyte bez
przelaczników wyswietla liste kont uzytkowników na komputerze.
Informacja
o kontach uzytkowników przechowywana jest w bazie danych kont
uzytkowników.

nazwa_uzytkownika Nazwa konta uzytkownika do dodania, usuniecia,
modyfikacji
lub wyswietlenia. Nazwa konta uzytkownika moze
skladac sie
maksymalnie z 20 znaków.
haslo Przypisuje lub zmienia haslo dla konta
uzytkownika.\r
Haslo musi spelnic warunek minimalnej dlugosci
okreslony
opcja /MINPWLEN polecenia NET ACCOUNTS. Moze
ono skladac sie
z maksymalnie 14 znaków.
* Wyswietla monit pytajacy o haslo. Podczas
wpisywania haslo
nie jest wyswietlane na ekranie.
/DOMAIN Wykonuje te operacje na kontrolerze biezacej
domeny.
/ADD Dodaje konto uzytkownika do bazy danych
uzytkowników.
/DELETE Usuwa konto uzytkownika z bazy danych
uzytkowników.

Opcje Polecenie posiada nastepujace opcje:

Opcje Opis
-----------------------------------------------------------
---------
/ACTIVE:{YES | NO} Aktywuje lub dezaktywuje konto.
Jesli konto nie
jest aktywne uzytkownik nie ma
dostepu do
serwera. Wartoscia domyslna jest
YES.
/COMMENT:"tekst" Opis konta uzytkownika.
Tekst musi byc ujety w cudzyslów.
/COUNTRYCODE:nnn Okresla uzycie kodu kraju do
zastosowania
specyficznych dla jezyka plików
pomocy
uzytkownika i komunikatów bledu.
Wartosc
0 okresla domyslny kod kraju.
/EXPIRES:{data | NEVER} Powoduje wygasniecie konta, jesli
data jest
ustawiona. Wartosc NEVER okresla
brak limitu
czasu dla konta. Data wygasniecia
konta moze
byc podana w formacie mm/dd/rr(rr).
Miesiace moga
byc podane jako numery, pelne
nazwy,
lub nazwy skrócone skladajace sie z
trzech
liter. Rok moze byc podany jako
dwie lub
cztery cyfry. Uzyj kresek
dzielenia(/) (a nie
spacji) do oddzielenia skladników
daty.
/FULLNAME:"nazwisko" Pelne imie i nazwisko uzytkownika
(a nie tylko nazwa uzytkownika).
Wpisz imie i
nazwisko w cudzyslowie.
/HOMEDIR:sciezka Ustawia sciezke do katalogu
macierzystego.
Sciezka ta musi istniec.
/PASSWORDCHG:{YES | NO} Okresla, czy uzytkownik moze
zmienic wlasne
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/PASSWORDREQ:{YES | NO} Okresla czy konto uzytkownika musi
posiadac
haslo. Wartoscia domyslna jest YES.
/LOGONPASSWORDCHG:{YES|NO} Okresla czy uzytkownik powinien
zmienic wlasne
haslo przy nastepnym logowaniu.
Wartoscia domyslna jest NO.
/PROFILEPATH[:sciezka] Ustawia sciezke dla profilu
logowania
uzytkownika.
/SCRIPTPATH:sciezka Okresla polozenie skryptu logowania
dla
uzytkownika.
/TIMES:{czas | ALL} Okresla godziny logowania. Parametr
TIMES jest
wyrazony jako: dzien[-
dzien][,dzien[-dzien]],
czas[-czas],[,czas[-czas]],
ograniczony jest do
godzinnych przyrostów. Wpisz dni
tygodnia jako
nazwy pelne lub skrócone. Czas moze
byc opisany
w notacji 12- lub 24-godzinnej. Dla
notacji
12-godzinnej, uzyj symbolu: am, pm,
a.m., lub
p.m. Parametr ALL oznacza ze
uzytkownik zawsze
moze sie logowac, brak wartosci
oznacza, ze
uzytkownik nigdy nie moze sie
logowac.
Oddziel wpisy dnia i czasu
przecinkiem;
wielokrotne wpisy dnia i czasu
oddziel
srednikiem.
/USERCOMMENT:"tekst" Pozwala administratorom na dodanie
lub zmiane
komentarza dla konta uzytkownika.
/WORKSTATIONS:{nazwakomputera[,...] | *}
Lista maksymalnie osmiu komputerów,
z których
uzytkownik moze zalogowac sie do
sieci. Jesli
parametr /WORKSTATIONS nie posiada
listy lub
jest on równy *, uzytkownik moze
zalogowac sie
z dowolnego komputera.

NET HELP polecenie | MORE wyswietla informacje Pomocy ekran po
ekranie.

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Polecenia NET HELP TIME - synchronizuje zegar komputera z innego komputera lub domeny, lub wyswietla czas dla komputera lub domeny. Gdy uzywane bez opcji w domenie Windows Server, wyswietla aktualna date i czas na komputerze wyznaczony jako serwer czasu dla domeny. Polecenie to umozliwia ustawienie NTP Timeserver na nazwa_komputera.

HTTP: ... console/pl/123.htm
0.187
42789

WinScan2PDF and WIA (Windows Image Acquisition / Capture)!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /

Windows 8 HAL_INITIALIZATION_FAILED Fehler bei der Installation?

 /

Kann man die Standard Taskleisten Symbole bei Windows 11 entfernen?

 /

Wie kann man ein Systemabbild unter Windows 10/11 erstellen?

 /

How can I remove delete jobs from the Windows Restart job!

 /

Print Images in Windows 8.1 or Windows 10, can I!?

 /

Google Analytics doesn't track the referral, why?

 /

Pause the Windows 11 auto updates for up to 5 weeks!

 /

Problems opening docx documents with old MS Office Word!

 /

After the last MS update, parts of my desktop icons were lost!

 /

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

 /