nlsfunc: Laduje informacje specyficzne dla kraju.


... Przykłady polecenia "nlsfunc"
... "nlsfunc" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "nlsfunc"

Polecenie: "nlsfunc" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "nlsfunc"

The`NLSFUNC`polecenie w wierszu poleceń systemu Windows służy do ładowania informacji specyficznych dla kraju. Oto kilka przykładów użycia tego polecenia: Przykład 1: Wyświetl pomoc dla`NLSFUNC`:

NLSFUNC /?

To polecenie wyświetla informacje o sposobie użycia`NLSFUNC`Na. Przykład 2: ładowanie informacji specyficznych dla kraju z określonego pliku:

NLSFUNC C:\ścieżka\Do\Specyficzny dla kraju\plik.txt

To polecenie ładuje informacje specyficzne dla kraju z określonego pliku tekstowego. To ważne by zauważyć że`NLSFUNC`używane głównie w przypadku określonych wymagań związanych z ustawieniami specyficznymi dla kraju. Dokładna funkcjonalność i sposób użycia mogą się różnić w zależności od wersji i konfiguracji systemu Windows. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje i konkretne przypadki użycia, polecam sprawdzić oficjalną dokumentację Microsoft lub pomoc wiersza poleceń (`/?)`Konsultować. Można to zrobić za pomocą polecenia`NLSFUNC /?`wpisz w wierszu poleceń. The`NLSFUNC`polecenie służy do ładowania informacji specyficznych dla kraju w systemie MS-DOS i niektórych starszych wersjach systemu Windows. Zaczynając od Windowsa 95`NLSFUNC`zastąpione innymi mechanizmami obsługi ustawień specyficznych dla kraju i stron kodowych. W nowoczesnych wersjach systemu Windows takie ustawienia są często wykrywane i zarządzane automatycznie. Istnieją jednak alternatywne polecenia i podejścia w zależności od tego, co dokładnie chcesz osiągnąć: Przykład 3:`CHCP`(Zmień stronę kodową):

CHCP 1252

To polecenie zmienia aktywną stronę kodową na 1252 (zachodnioeuropejska). Przykład 4:`LOCALE`Polecenie (niedostępne we wszystkich wersjach):

LOCALE

The`LOCALE`polecenie wyświetla bieżące ustawienia regionalne. Przykład 5:`CONTROL INTERNATIONAL`(niedostępne we wszystkich wersjach):

CONTROL INTERNATIONAL

The`CONTROL INTERNATIONAL`-Polecenie umożliwia zmianę ustawień specyficznych dla kraju. 4. Ustawienia regionu w Panelu sterowania: - W nowoczesnych wersjach systemu Windows ustawienia specyficzne dla kraju można także zmieniać za pomocą Panelu sterowania lub aplikacji Ustawienia. Wyszukaj „Region” lub „Region i język”. Należy pamiętać, że wiele tradycyjnych ustawień specyficznych dla kraju jest wykrywanych i konfigurowanych automatycznie. Bezpośrednie użycie poleceń do ręcznej zmiany stron kodowych i tym podobnych zwykle nie jest konieczne, chyba że masz określone wymagania lub pracujesz ze starszymi systemami.

"nlsfunc" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'nlsfunc' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne 
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "nlsfunc"

W szczególności z wymienionymi funkcjami`NLSFUNC`,`CHCP`,`LOCALE`I`CONTROL INTERNATIONAL`, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych kwestii: NLSFUNC: -`NLSFUNC`zwykle nie jest już potrzebny w nowoczesnych wersjach systemu Windows, ponieważ wiele ustawień specyficznych dla kraju jest automatycznie rozpoznawanych i konfigurowanych. - Użycie`NLSFUNC`może być wymagane w starszych systemach, które mają specyficzne wymagania dotyczące informacji specyficznych dla kraju. CHCP (Zmień stronę kodową): - Zachowaj ostrożność podczas zmiany strony kodowej, ponieważ wpływa to na sposób wyświetlania znaków w wierszu poleceń. - Domyślna strona kodowa w wielu krajach zachodnich to 1252. LOCALE: - Niedostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. używać`LOCALE`tylko jeśli jest obsługiwany w Twoim środowisku. - Wyświetla informacje o ustawieniach regionalnych. KONTROLA MIĘDZYNARODOWA: - Niedostępne we wszystkich wersjach systemu Windows. Sprawdź dostępność dla swojego systemu. - Umożliwia zmianę ustawień specyficznych dla kraju za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Ustawienia regionu w Panelu sterowania: - W nowoczesnych wersjach systemu Windows wieloma ustawieniami specyficznymi dla kraju można sterować za pomocą Panelu sterowania lub aplikacji Ustawienia. Użyj tych opcji, aby wprowadzić zmiany w sposób bardziej przyjazny dla użytkownika. - Regularnie sprawdzaj ustawienia regionu, aby upewnić się, że odpowiadają Twoim potrzebom. Informacje ogólne: - Zmiany w ustawieniach specyficznych dla kraju mogą mieć wpływ na wyświetlanie dat, formatów liczb i jednostek walutowych. - Zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w tych ustawieniach, szczególnie jeśli nie jesteś pewien efektu zmian. Należy również pamiętać, że te funkcje mogą nie być już tak potrzebne w nowoczesnych wersjach systemu Windows, ponieważ wieloma aspektami internacjonalizacji zarządza się automatycznie. Należy pamiętać, że niewłaściwe zmiany tych ustawień mogą prowadzić do problemów z wyświetlaniem i niezgodności. Aby uzyskać dokładniejsze i aktualne informacje, zaleca się zapoznanie z oficjalną dokumentacją i źródłami pomocy firmy Microsoft.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia nlsfunc - Laduje informacje specyficzne dla kraju.

HTTP: ... console/pl/129.htm
0.139
13412

Recht praktisch mit dem neuen Chromium-basierten Microsoft Edge zu surfen!

Canon for older printer / scanner problem under Windows 10 no drivers!

Direct scan the documents and save them as a pdf!

Use specific icon layout for windows startup!

DesktopOK - Save and restore the positions of the Windows 11, 10, ... Desktop Icons!

Die Kategorie Ordnung am PC auf Software OK!(0)