reg DELETE /?: Usuwa klucz rejestru Czas i wszystkie jego podklucze i wartosci ....


... Przykłady polecenia "reg DELETE /?"
... "reg DELETE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg DELETE /?"

Polecenie: "reg DELETE /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "reg DELETE /?"

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy techniczne przykładów`REG DELETE`-Komenda: Przykład 1: Usuwanie wartości:

REG DELETE "HKCU\Software\Przykład" /v Nazwa wartości /f

-`REG DELETE`: To polecenie służy do usuwania wartości z rejestru. -`"HKCU\Software\Przykład"`: Ścieżka, w której znajduje się wartość do usunięcia. -`/v Nazwa wartości`: Nazwa wartości do usunięcia. -`/f`: Wymusza wykonanie bez potwierdzenia użytkownika. Przykład 2: Usuwanie całego podklucza:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /f

- Tutaj usuwany jest cały podklucz „HKLM\Software\Example” wraz ze wszystkimi jego wartościami i podkluczami. Przykład 3: Usuwanie podklucza z cudzysłowem w nazwie:

REG DELETE "HKCU\Software\Przykład ze spacjami" /f

- To polecenie usuwa cały podklucz „HKCU\Software\Example ze spacjami”. Przykład 4: Usuwanie wartości z cudzysłowem w nazwie:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /v "Wartość ze spacjami" /f

- W tym przypadku wartość o nazwie „Wartość ze spacją” jest usuwana z gałęzi rejestru „HKLM\Software\Example”. Przykład 5: Usuwanie wartości za pomocą gałęzi rejestru (REG_SZ):

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /v Nazwa wartości /ve /f

-`/ve`: Ten parametr umożliwia wyczyszczenie wartości domyślnej (wartość domyślna dla klucza). Ten przykład usuwa wartość o nazwie „ValueName”. Podczas korzystania z`REG DELETE`polecenia, należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ usunięcie wpisów rejestru może mieć nieodwracalne skutki dla systemu. Zdecydowanie zaleca się utworzenie wcześniejszych kopii zapasowych i upewnienie się, że w pełni rozumiesz skutki usuwania wpisów. Parametr`/f`należy używać ostrożnie, ponieważ wymusza usunięcie bez potwierdzenia.

"reg DELETE /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG DELETE NazwaKlucza [/v NazwaWartosci | /ve | /va] [/f]

NazwaKlucza [\\Komputer\]PelnyKlucz
Komputer Nazwa komputera zdalnego; w wypadku pominiecia 
wartoscia
domyslna jest komputer biezacy.
Na komputerach zdalnych sa dostepne tylko 
klucze HKLM i HKU.
PelnyKlucz KLUCZ_GLÓWNY\Podklucz
KLUCZ_GLÓWNY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Podklucz Pelna nazwa klucza rejestru dla wybranego 
klucza KLUCZ_GLÓWNY
NazwaWartosci Nazwa wartosci dla wybranego klucza, która ma 
byc usunieta.
W wypadku pominiecia usuwane sa wszystkie 
podklucze
i wartosci dla klucza.
/ve Usuwa wartosc pustej nazwy wartosci (domyslne).
/va Usuwa wszystkie wartosci dla tego klucza.
/f Wymusza usuniecie bez monitowania.

Przyklady:

REG DELETE HKLM\Software\MójKomp\MojaApl\LimitCzasu
Usuwa klucz rejestru LimitCzasu oraz wszystkie jego podklucze 
i wartosci

REG DELETE \\ZODIAC\HKLM\Software\MójKomp /v MTU
Usuwa wartosc rejestru MTU dla klucza MójKomp na komputerze 
ZODIAC

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg DELETE /?"

Tak, istnieje kilka ważnych kwestii, które należy wziąć pod uwagę podczas korzystania z`REG DELETE`-Użyj polecenia w rejestrze systemu Windows: 1: Prawa administratora: - Wiele`REG DELETE`-Operacje wymagają uprawnień administratora. Upewnij się, że uruchamiasz Wiersz Poleceń jako administrator. Przykład:

REG DELETE "HKCU\Software\Przykład" /v Nazwa wartości /f

2: Utwórz kopię zapasową: - Przed usunięciem wartości lub podkluczy utwórz kopię zapasową odpowiednich wpisów rejestru lub całego drzewa rejestru. Przykład:

REG EXPORT "HKCU\Software\Przykład" C:\Backup\Przykładowa kopia zapasowa.reg

3: Dokładna ścieżka: - Upewnij się, że podana ścieżka jest dokładna i poprawna. Błędy w ścieżce mogą prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Przykład:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /f

4: Potwierdzenie /f: - The`/f`parametr wymusza wykonanie bez potwierdzenia użytkownika. Przed użyciem upewnij się, że rozumiesz konsekwencje jego usunięcia. Przykład:

REG DELETE "HKCU\Software\Przykład" /v Nazwa wartości /f

5: Cudzysłowy dla ścieżek ze spacjami: - Jeżeli ścieżka zawiera spacje, całą ścieżkę należy ująć w cudzysłów. Przykład:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład ze spacjami" /f

6: Usuń cały podklucz: - Podczas usuwania całego podklucza za pomocą`/f`wszystkie wartości i podklucze w ramach tego klucza zostaną usunięte. Przykład:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /f

7: Wyczyść wartość domyślną: - Użyj`/ve`jeśli chcesz wyczyścić domyślną wartość klucza. Przykład:

REG DELETE "HKLM\Software\Przykład" /ve /f

8: Weź pod uwagę aspekty bezpieczeństwa: - Nie usuwaj wpisów rejestru, jeśli nie jesteś pewien wpływu. Nieprawidłowe usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie. Należy pamiętać, że rejestr zawiera ważne informacje o systemie i usunięcie wpisów może spowodować poważne problemy. Poprzednie kopie zapasowe są kluczowe i należy zachować ostrożność, aby uniknąć niezamierzonych zmian.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia reg DELETE /? - Usuwa klucz rejestru Czas i wszystkie jego podklucze i wartosci ....

HTTP: ... console/pl/133.htm
0.093
19015

Wie kann ich die offenen Shop Apps in Windows 8.1 Metro schließen?

Copy Windows 8.1 and 10 directory view settings for all directorys, (match, transfer)?

Wo sind die Einträge für Autostart in Windows 8.1/10/11 Registrierung?

I don't want a watermark on my scaled down vacation photos!

Change, delete or adapt your own profile picture on Facebook.com?

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!(0)