reg UNLOAD /?: Laduje plik XXXXXX.hiv do klucza HKLM \ XXXXX. ....


... Przykłady polecenia "reg UNLOAD /?"
... "reg UNLOAD /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg UNLOAD /?"

Polecenie: "reg UNLOAD /?" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "reg UNLOAD /?"

Oto przykłady`REG UNLOAD`polecenie, tym razem związane z wyładowaniem gałęzi rejestru (kluczy): Przykład 1: Zwolnienie gałęzi rejestru:

REG UNLOAD HKCU\TempKey

-`REG UNLOAD`: To polecenie służy do zwolnienia wcześniej załadowanej gałęzi rejestru. -`HKCU\TempKey`: Ścieżka do gałęzi rejestru do zwolnienia. Ten przykład zwalnia poprzednio za pomocą`REG LOAD`polecenie załadowało gałąź rejestru ze ścieżką „HKCU\TempKey”. Po rozładowaniu można wprowadzać zmiany w gałęzi rejestru bez konieczności ponownego uruchamiania całego systemu. Przykład 2: Zwolnienie gałęzi rejestru z cudzysłowami w ścieżce:

REG UNLOAD "HKLM\Software\Temp Key"

-`REG UNLOAD`: Polecenie wyładowania wcześniej załadowanej gałęzi rejestru. -`"HKLM\Software\Temp Key"`: Ścieżka do gałęzi rejestru do usunięcia, zawierająca cudzysłowy. Tutaj zostaje wyładowana poprzednio załadowana gałąź rejestru ze ścieżką „HKLM\Software\Temp Key”. Użycie cudzysłowów umożliwia prawidłowe przetwarzanie ścieżek zawierających spacje lub znaki specjalne. Należy pamiętać, że użycie`REG UNLOAD`dla oddziałów rejestru służy do ich rozładowywania, a nie usuwania. Usuwanie gałęzi rejestru zwykle odbywa się za pomocą pliku`REG DELETE`-Komenda.

"reg UNLOAD /?" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG UNLOAD NazwaKlucza

NazwaKlucza KLUCZ_GLÓWNY\Podklucz (tylko komputer lokalny)
KLUCZ_GLÓWNY [ HKLM | HKU ]
Podklucz Nazwa klucza galezi do zwolnienia

Przyklady:

REG UNLOAD HKLM\TempHive
Zwalnia galaz TempHive w kluczu HKLM

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "reg UNLOAD /?"

Tak, podczas korzystania z polecenia REG UNLOAD należy zwrócić uwagę na kilka ważnych punktów: 1: Załadowane gałęzie rejestru: - Upewnij się, że gałąź rejestru, która ma zostać wyładowana, została wcześniej załadowana z`REG LOAD`polecenie zostało załadowane. Tylko obciążone gałęzie mogą`REG UNLOAD`zostać zwolniony. 2: Kopia zapasowa przed zmianami: - Przed wprowadzeniem zmian w gałęzi rejestru i jej usunięciem należy utworzyć kopię zapasową. Pozwala to na przywrócenie działania w przypadku nieoczekiwanych problemów. 3: Sprawdź uprawnienia: - Upewnij się, że użytkownik posiadający`REG UNLOAD`polecenie, które ma niezbędne uprawnienia do zwolnienia danej gałęzi rejestru. Często wymagane są uprawnienia administratora. 4: Sprawdź uruchomione procesy: - Upewnij się, że żadne uruchomione procesy ani aplikacje nie uzyskują dostępu do zwalnianej gałęzi rejestru. Otwarte uchwyty mogą uniemożliwić rozładunek. 5: Informacje o ścieżce i cudzysłowy: - Użyj poprawnej ścieżki do gałęzi rejestru i użyj cudzysłowów, jeśli ścieżka zawiera spacje lub znaki specjalne. 6: Spójność struktury rejestru: - Sprawdź spójność struktury rejestru, aby upewnić się, że zwolnienie gałęzi nie będzie miało nieoczekiwanego wpływu na inne części rejestru. 7: Unikaj niepotrzebnego rozładunku: - Zwolnij gałęzie rejestru tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Niepotrzebny rozładunek może prowadzić do niepotrzebnych przerw w pracy systemu. Podobnie jak w przypadku wszystkich działań w rejestrze systemu Windows, zaleca się ostrożność, ponieważ zmiany w rejestrze mogą potencjalnie mieć daleko idące skutki dla systemu.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia reg UNLOAD /? - Laduje plik XXXXXX.hiv do klucza HKLM \ XXXXX. ....

HTTP: ... console/pl/137.htm
0.093
15621

The XPS Viewer in Windows 10, uninstall or install this print feature?

Can I customize default printer settings for Windows 11 / 10 Home and Pro?

Where can I see the percentage of the operating system's market share, for example for the new Windows 10?

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

What are EPUB files?

Steam games are started delayed when synchronizing with Steam-Cloud !?(0)