setver: Ustawia numer wersji systemu MS-DOS raportów do programu.


... Przykłady polecenia "setver"
... "setver" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "setver"

Polecenie: "setver" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "setver"

Należy pamiętać, że użycie „setver” może nie być już obsługiwane w nowoczesnych wersjach systemu Windows. Komenda`SETVER`służy do ustawiania lub zmiany numeru wersji zgłaszanego przez MS-DOS do programu. Oto kilka przykładów użycia`SETVER`: Przykład 1: Wyświetlanie tabeli aktualnych wersji

SETVER

To polecenie wyświetla aktualną tabelę wersji. Przykład 2: Dodanie wpisu do tabeli wersji

SETVER C:\ścieżka\Dla\program.exe 6.22

Dodano tutaj wpis dotyczący programu „Programm.exe” ze zgłoszoną wersją MS-DOS 6.22. Przykład 3: Usuwanie wpisu z tabeli wersji

SETVER C:\ścieżka\Dla\program.exe /DELETE

To polecenie usuwa wpis dotyczący programu „Programm.exe” z tabeli wersji. Jeżeli wpis zostanie usunięty, program zgłosi domyślną wersję MS-DOS. Przykład 4: Usuwanie wpisu z tabeli wersji bez komunikatu

SETVER C:\ścieżka\Dla\program.exe /DELETE /QUIET

Tutaj wpis dotyczący programu „Programm.exe” został usunięty bez komunikatu. Poradnik: - Zastąp „C:\Path\To\Program.exe” rzeczywistą ścieżką i nazwą pliku programu, dla którego chcesz ustawić numer wersji. - Zastąp „6.22” żądaną wersją MS-DOS. - Należy pamiętać, że użycie`SETVER`może nie być już konieczne w nowoczesnych wersjach systemu Windows ze względu na zmiany w architekturze systemu operacyjnego. Jeśli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji lub przykładów dla konkretnego przypadku użycia, daj mi znać.

"setver" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'setver' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne 
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "setver"

Kiedy mamy do czynienia z`SETVER`i możliwych alternatyw, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii: --- SETVER: 1. Kompatybilność: `SETVER`był używany głównie w starszych wersjach systemu MS-DOS i wczesnych wersjach systemu Windows. W nowoczesnych wersjach systemu Windows może to już nie być tak istotne, ponieważ wiele starszych programów jest obsługiwanych przez nowsze wersje systemu operacyjnego. 2. Prawa administracyjne: W niektórych przypadkach możesz potrzebować uprawnień administracyjnych`SETVER`używać, szczególnie przy dodawaniu lub usuwaniu wpisów w tabeli wersji. --- Alternatywy: 1. Tryb zgodności: Nowoczesne wersje systemu Windows udostępniają tryb zgodności, który umożliwia uruchamianie starszych aplikacji w środowisku starszego systemu operacyjnego. Można to zrobić poprzez właściwości pliku, który ma zostać wykonany. 2. DOSBox: Jeśli chodzi o uruchamianie programów MS-DOS, DOSBox jest potężną alternatywą. DOSBox jest emulatorem systemu MS-DOS i umożliwia uruchamianie aplikacji DOS w różnych systemach operacyjnych. 3. Tryb Windows XP: W przypadku niektórych starszych aplikacji system Windows oferuje „Tryb Windows XP”, który tworzy maszynę wirtualną Windows XP do uruchamiania starszych programów. 4. Dostosowanie aplikacji: Czasami zmiany można wprowadzić bezpośrednio w aplikacji, aby była kompatybilna z nowoczesnymi systemami operacyjnymi. Może to wymagać aktualizacji samej aplikacji. --- Ważne uwagi: - Kopia zapasowa: Przed użyciem`SETVER`lub zmian w aplikacji, należy utworzyć kopię zapasową, aby mieć pewność, że będzie można cofnąć zmiany. - Bezpieczeństwo: przejrzyj zagrożenia bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku korzystania ze starszego oprogramowania, które może nie być już obsługiwane. - Wsparcie dostawcy: Sprawdź aktualizacje lub zalecenia dostawcy aplikacji, aby zapewnić zgodność z nowoczesnymi systemami operacyjnymi. - Dokumentacja: Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące zgodności, zapoznaj się z dokumentacją aplikacji i systemu operacyjnego. Należy pamiętać, że wybór metody zależy od konkretnego zastosowania i może wymagać prób i błędów, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia setver - Ustawia numer wersji systemu MS-DOS raportów do programu.

HTTP: ... console/pl/153.htm
0.155
16937

Windows-8 and 8.1 on Oracle VM VirtualBox, i got an error message during installation!

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

Change the font or font size of the stopwatch on MS Windows?

How to Change on facebook.com my Primary Language to/from English?

How do I download all of my Facebook data?

How to manage blocked people and apps on Facebook.com?(0)