sfc: Microsoft (R) Windows XP Windows File Checker .......


... Przykłady polecenia "sfc"
... "sfc" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "sfc"

Polecenie: "sfc" jest włączone Windows 11, 10, .. dostępne

Przykłady polecenia "sfc"

Poniżej znajdują się szczegółowe opisy techniczne przykładów`SFC`(Kontroler plików systemowych): polecenie: Przykład 1: Sprawdź i przywróć pliki systemowe:

SFC /scannow

-`SFC /scannow`: To polecenie służy do sprawdzania systemu pod kątem uszkodzonych lub brakujących plików systemowych i przywracania ich, jeśli to konieczne. - Polecenie rozpoczyna kompleksowe skanowanie wszystkich chronionych plików systemowych i próbuje zastąpić uszkodzone wersje poprawnymi kopiami z katalogu instalacyjnego systemu Windows. Przykład 2: Sprawdź i przywróć pliki systemowe o określonej ścieżce:

SFC /scanfile=C:\Windows\System32\example.dll

-`SFC /scanfile`: To polecenie umożliwia skanowanie i przywracanie pojedynczego pliku (na przykład.dll) bez pełnego skanowania systemu. - Podana ścieżka pliku wskazuje plik, który należy sprawdzić i, jeśli to konieczne, przywrócić. Przykład 3: Sprawdź i przywróć pliki systemowe z określonego katalogu kopii zapasowych:

SFC /restorehealth

-`SFC /restorehealth`: To polecenie służy do przywracania uszkodzonych plików systemowych z katalogu kopii zapasowych (zwykle na instalacyjnym dysku DVD systemu Windows). - Polecenie próbuje naprawić system przy użyciu informacji zapisanych w punkcie przywracania. Przykład 4: Sprawdź i przywróć pliki systemowe za pomocą logowania:

SFC /scannow /log=C:\SFC-Log.txt

-`SFC /scannow`: To polecenie wykonuje skanowanie i przywracanie plików systemowych. -`/log=C:\SFC-Log.txt`: Parametr określa, że ​​w określonym pliku tekstowym tworzony jest dziennik weryfikacji. Może to być przydatne do monitorowania i analizowania wyników przeglądu. Przykład 5: Sprawdź i przywróć pliki systemowe za pomocą obrazu offline:

SFC /scannow /offbootdir=C:\ /offwindir=D:\Windows

-`SFC /scannow`: Polecenie rozpoczyna sprawdzanie i przywracanie plików systemowych. -`/offbootdir=C:\`: Określa dysk, na którym zainstalowana jest partycja systemowa. -`/offwindir=D:\Windows`: Określa katalog, w którym jest zainstalowany system Windows. Może to być przydatne, jeśli sprawdzany system nie jest systemem aktualnie uruchamianym. Przykład 6: Zweryfikuj i przywróć określone pliki za pomocą ponownej próby:

SFC /scanfile=C:\Windows\System32\example.dll /offwindir=C:\Windows /offbootdir=C:\ /zeskanuj plik raz

-`SFC /scanfile`: To polecenie sprawdza i próbuje przywrócić określony plik. -`/offwindir=C:\Windows`: Określa katalog, w którym jest zainstalowany system Windows. -`/offbootdir=C:\`: Określa dysk, na którym zainstalowana jest partycja systemowa. -`/zeskanuj plik raz`: Parametr zapewnia, że ​​określony plik zostanie sprawdzony tylko raz. Te przykłady przedstawiają różne przypadki użycia`SFC`polecenie, od skanowania całego systemu po skanowanie ukierunkowane i odzyskiwanie określonych plików. Ważne jest, aby wybrać odpowiednie opcje w oparciu o konkretne potrzeby i problemy. Warto zauważyć, że`SFC`-Polecenie wymaga podwyższonych uprawnień. Dlatego Wiersz Poleceń powinien być uruchamiany jako administrator. The`SFC`polecenia można używać do rozwiązywania problemów i konserwacji systemu operacyjnego Windows, zwłaszcza gdy pojawiają się problemy z uszkodzonymi plikami systemowymi.

"sfc" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Microsoft(R) Windows (R) - Kontroler zasobów systemu Windows 
Wersja 6.0
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa 
zastrzezone

Skanuje integralnosc wszystkich chronionych plików systemowych i 
zastepuje
niepoprawne wersje plików poprawnymi wersjami firmy Microsoft.

SFC [/SCANNOW] [/VERIFYONLY] [/SCANFILE=<plik>] 
[/VERIFYFILE=<plik>]
[/OFFWINDIR=<katalog systemu Windows offline>
/OFFBOOTDIR=<katalog rozruchowy offline>]

/SCANNOW Skanuje integralnosc wszystkich chronionych 
plików systemowych
i naprawia pliki, jesli jest to mozliwe.
/VERIFYONLY Skanuje integralnosc wszystkich chronionych 
plików systemowych.
Nie wykonuje naprawy.
/SCANFILE Skanuje integralnosc pliku, naprawia plik w 
przypadku
zidentyfikowania problemów. Okresl pelna siezke 
<pliku>.
/VERIFYFILE Weryfikuje integralnosc pliku z pelna siezka 
<pliku>. Nie
wykonuje naprawy.
/OFFBOOTDIR Dla naprawy w trybie offline, okresl lokalizacje 
katalogu
rozruchowego offline.
/OFFWINDIR Dla naprawy w trybie offline, okresl lokalizacje 
katalogu
systemu Windows offline.

Przyklady:

sfc /SCANNOW
sfc /VERIFYFILE=c:\windows\system32\kernel32.dll
sfc /SCANFILE=d:\windows\system32\kernel32.dll 
/OFFBOOTDIR=d:\ /OFFWINDIR=d:\windows
sfc /VERIFYONLY

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "sfc"

Tak, jest kilka ważnych punktów, na które należy zwrócić uwagę przy rozważaniu`SFC`Użyte polecenie (System File Checker): 1. Uprawnienia administratora: - The`SFC`-Command wymaga uprawnień administracyjnych do prawidłowego działania. Upewnij się, że otwierasz Wiersz Poleceń jako administrator, klikając ikonę prawym przyciskiem myszy i wybierając „Uruchom jako administrator”. 2. Czas działania i cierpliwość: - Sprawdzanie i przywracanie plików systemowych może zająć trochę czasu, w zależności od wydajności systemu. Przed wykonaniem dalszych czynności poczekaj, aż polecenie się zakończy. 3. Naruszenia integralności: - Jeśli`SFC`-Polecenie znajduje i naprawia naruszenia integralności, należy ponownie uruchomić system, aby upewnić się, że zmiany odniosą skutek. 4. Prawidłowe użycie parametrów: - Upewnij się, że używasz właściwych parametrów dla konkretnego przypadku użycia. Na przykład może`/offwindir`I`/offbootdir`będzie przydatne, jeśli uruchomisz polecenie w systemie, który się nie uruchamia. 5. Logowanie i analiza: - Skorzystaj z możliwości utworzenia dziennika weryfikacji (`/log`-Parametr). Dziennik ten może być przydatny do uzyskania szczegółowych informacji o wykrytych problemach. 6. Bieżące kopie zapasowe: - Zawsze zaleca się wykonanie tej czynności przed uruchomieniem programu`SFC`polecenia lub innych zmian systemowych w celu utworzenia bieżących kopii zapasowych. Chociaż`SFC`jest przeznaczony do naprawy uszkodzonych plików, lepiej być bezpiecznym niż żałować. 7. Przygotuj nośnik odzyskiwania: - Jeśli problem jest poważny, pomocne może być posiadanie nośnika instalacyjnego lub odzyskiwania, aby odzyskać uszkodzone pliki. 8. Aktualny system operacyjny: - Upewnij się, że Twój system operacyjny jest aktualny. Czasami problemy z plikami systemowymi mogą być spowodowane brakującymi aktualizacjami. Zwracając uwagę na te aspekty, możesz mieć pewność, że`SFC`-Polecenie jest wykonywane skutecznie i bezpiecznie. Jest to przydatne narzędzie do rozwiązywania problemów z plikami systemowymi w systemach operacyjnych Windows.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia sfc - Microsoft (R) Windows XP Windows File Checker .......

HTTP: ... console/pl/154.htm
0.156
14048

Spenden über PayPal - Problem, warum?

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

MS Shell folder menus and right-click function in Q-Dir!

Change the address bar in Explorer-View to Classic or modern Windows 10!

Formatting or Quick Formatting?(0)