tlntadmn: Konfiguracja serwera telnet parametrów.


... Przykłady polecenia "tlntadmn"
... "tlntadmn" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tlntadmn"

Polecenie: "tlntadmn" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "tlntadmn"

`tlntadmn`to narzędzie wiersza poleceń w systemie Windows służące do zarządzania usługami terminalowymi (usługami pulpitu zdalnego). Oto kilka przykładów użycia`tlntadmn`-Komenda: Przykład 1: Wyloguj wszystkich użytkowników z sesji usług terminalowych:

tlntadmn.exe -s Servername -o 1

-`-s Servername`: Nazwa serwera, na którym będą zarządzane sesje usług terminalowych. -`-o 1`: Flaga opcji wylogowania. Spowoduje to wylogowanie wszystkich użytkowników z sesji o numerze sesji 1. Przykład 2: Wylogowanie konkretnego użytkownika z sesji Usług Terminalowych:

tlntadmn.exe -s Servername -o 2 -d Nazwa użytkownika

-`-s Servername`: Nazwa serwera, na którym będą zarządzane sesje usług terminalowych. -`-o 2`: Flaga opcji „wyloguj użytkownika”. Spowoduje to wylogowanie określonego użytkownika z sesji. -`-d Nazwa użytkownika`: Nazwa użytkownika, który ma się wylogować. Przykład 3: Wyświetlanie informacji o bieżących sesjach usług terminalowych:

tlntadmn.exe -s Servername -v

-`-s Servername`: Nazwa serwera, na którym będą zarządzane sesje usług terminalowych. -`-v`: Flaga opcji Widok. Wyświetla szczegółowe informacje o bieżących sesjach. Przykład 4: Wyłączenie logowania użytkowników na serwerze terminali:

tlntadmn.exe -s Servername -m disable

-`-s Servername`: Nazwa serwera, na którym będą zarządzane sesje usług terminalowych. -`-m disable`: Flaga opcji Wyłącz. Wyłącza to logowanie nowych użytkowników na serwerze terminali. Przykład 5: Włączenie logowania użytkowników na serwerze terminali:

tlntadmn.exe -s Servername -m enable

-`-s Servername`: Nazwa serwera, na którym będą zarządzane sesje usług terminalowych. -`-m enable`: Flaga opcji Włącz. Umożliwia to logowanie użytkowników na serwerze terminali. Pamiętaj, że do tego potrzebne są uprawnienia administracyjne`tlntadmn`a dokładne opcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu Windows i konkretnych konfiguracji. Ważne jest również zrozumienie wpływu poleceń, ponieważ mają one bezpośredni wpływ na sesje usług terminalowych serwera.

"tlntadmn" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'tlntadmn' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne 
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tlntadmn"

W systemie Windows istnieje kilka sposobów wykonywania zadań związanych z administracją i konfiguracją systemu. Oto kilka innych narzędzi i możliwości wiersza poleceń: 1. wmic (wiersz poleceń Instrumentacji zarządzania Windows): -`wmic`umożliwia wykonywanie poleceń związanych z Instrumentacją zarządzania Windows (WMI). Można go używać do różnych zadań związanych z zarządzaniem systemem, w tym do sprawdzania informacji o sprzęcie, konfiguracji sieci i nie tylko. 2. netsh (powłoka sieciowa): -`netsh`to narzędzie wiersza poleceń umożliwiające konfigurowanie ustawień sieciowych. Można go używać do konfigurowania kart sieciowych, ustawiania reguł zapory sieciowej, zarządzania sieciami VPN i nie tylko. 3. sconfig: - To`sconfig`Narzędzie zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs do konfigurowania podstawowych ustawień systemu, sieci i aktualizacji systemu Windows w serwerowych wersjach systemu Windows. 4. moccfg: -`powercfg`umożliwia konfigurowanie ustawień zasilania oraz przeglądanie informacji o zużyciu energii i wydajności. 5. bcdedit: - Z`bcdedit`możesz edytować konfigurację uruchamiania systemu Windows. Jest to szczególnie przydatne, gdy trzeba zarządzać konfiguracjami podwójnego rozruchu lub zaawansowanymi opcjami rozruchu. 6. część dysku: -`diskpart`to narzędzie do partycjonowania dysku twardego i zarządzania nim. Można go używać do tworzenia, formatowania i zarządzania dyskami. 7. pnputil: -`pnputil`pozwala na zarządzanie kierowcami. Można go używać do instalowania, odinstalowywania i przeglądania pakietów sterowników. 8. regedit: – Edytor rejestru (`regedit`) umożliwia edycję rejestru systemu Windows. Zalecana jest ostrożność, ponieważ zmiany w rejestrze mogą mieć wpływ na cały system. 9. aktualizacja gp: -`gpupdate`Wymusza aktualizacje zasad grupy na komputerze. Jest to szczególnie przydatne, jeśli dokonałeś zmian w Zasadach grupy. 10. schtasks: -`schtasks`umożliwia tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie zaplanowanymi zadaniami. 11. dism (narzędzie do obsługi i zarządzania obrazami wdrażania): -`dism`to narzędzie do zarządzania obrazami systemu Windows. Można go używać do konserwacji i naprawy instalacji Windows. Narzędzia te oferują różnorodne funkcje zarządzania systemem Windows. Przed użyciem każdego narzędzia zapoznaj się z odpowiednią dokumentacją i pomocą dla każdego narzędzia, aby mieć pewność, że osiągniesz pożądane wyniki i zrozumiesz potencjalne ryzyko.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia tlntadmn - Konfiguracja serwera telnet parametrów.

HTTP: ... console/pl/162.htm
0.078
13929

Help I can't find duplicate pictures from my iPhone according to the instructions, why?

Benötige ich an meinem MS Surface Pro auch eine Verbesserung der Energie Effizienz?

Repair Boot Record on New Windows 10 and 11, not works!

Remove the formatting in Word at or before pasted the text!

Wozu das automatische Anpassen der Windows Energie-Optionen?

Wie benutzt man die Windows 10 / 11 Password Reset-Diskette?(0)