tracert6: tracert6


... Przykłady polecenia "tracert6"
... "tracert6" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows
... Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tracert6"

Polecenie: "tracert6" jest włączone Windows 11, 10, .. niedostępne

Przykłady polecenia "tracert6"

Do`tracert6`składni w systemie Windows XP, oto kilka przykładów, jak z niej korzystać`tracert6`: 1. Prosta trasa Tracerout:

tracert6 example.com

To polecenie wykonuje proste śledzenie trasy do adresu IPv6 lub hosta`example.com`Poprzez. 2. Ogranicz przeskoki i ustaw limit czasu:

tracert6 -h 20 -w 1000 example.com

Tutaj maksymalna liczba przeskoków jest ograniczona do 20, a limit czasu dla każdej odpowiedzi wynosi 1000 milisekund. 3. Ustaw adres źródłowy:

tracert6 -s 2001:db8::1 example.com

To polecenie podaje adres źródłowy`2001:db8::1`dla trasy trasowanej. 4. Wykorzystanie nagłówka routingu:

tracert6 -r example.com

Tutaj nagłówek routingu służy do testowania trasy odwrotnej. 5. Traceroute bez rozpoznawania DNS:

tracert6 -d example.com

Ta opcja pomija rozpoznawanie DNS dla znalezionych przeskoków. Pamiętaj, aby dostosować rzeczywiste nazwy miejsc docelowych, adresy IP i adresy źródłowe zgodnie z konfiguracją sieci. Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub funkcji, możesz skorzystać z pomocy (`tracert6 /?`) lub zapoznaj się z oficjalną dokumentacją firmy Microsoft dla systemu Windows XP.

"tracert6" Fragment Pomocy systemu Microsoft Windows

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Nazwa 'tracert6' nie jest rozpoznawana jako polecenie wewnetrzne 
lub zewnetrzne,
program wykonywalny lub plik wsadowy.

Ważna informacja, wskazówki dotyczące polecenia "tracert6"

Tak, Microsoft Windows faktycznie oferuje różnorodne narzędzia i funkcje do diagnostyki i monitorowania sieci. Oto kilka innych odpowiednich narzędzi dostępnych w systemach operacyjnych Windows: Przykład 1: Ping: To`ping`-Narzędzie wiersza poleceń umożliwia testowanie osiągalności miejsca docelowego sieci i mierzenie opóźnień.

ping example.com

Funkcjonować: `ping`używa protokołu ICMP do wysyłania żądań echa i oczekiwania na odpowiedzi echa. Przykład 2: PathPing: `pathping`to zaawansowane narzędzie, które dostarcza więcej informacji niż`ping`poprzez śledzenie trasy i dostarczanie informacji statystycznych.

pathping example.com

Funkcja: Łączy funkcje`ping`I`tracert`, zapewnia szczegółową analizę trasy. Przykład 3: Netstat: To`netstat`-Narzędzie wiersza poleceń wyświetla aktywne połączenia sieciowe, tablice routingu i statystyki sieci.

netstat -Na

Funkcjonować: `netstat`wyświetla informacje o połączeniach sieciowych, routingu i statystykach. Przykład 4: Nslookup: `nslookup`umożliwia odpytywanie informacji DNS, w tym przekształcanie nazw hostów na adresy IP i odwrotnie.

nslookup example.com

Cecha: Narzędzie zapytań DNS do rozpoznawania nazw hostów i adresów IP. Przykład 5: Ipconfig: To`ipconfig`-Narzędzie wiersza poleceń wyświetla informacje o konfiguracji sieci, w tym adres IP, maskę podsieci i bramę domyślną.

ipconfig /all

Funkcjonować: `ipconfig`wyświetla informacje o konfiguracji sieci. Przykład 6: Trasa: To`route`-Narzędzie wiersza poleceń wyświetla tablicę routingu i umożliwia dodawanie lub usuwanie tras.

route print

Funkcja: Wyświetla i manipuluje tablicą routingu komputera. Przykład 7: Wireshark: `Wireshark`to potężne narzędzie do analizy sieci, które rejestruje i analizuje ruch danych. Nie jest dostępny bezpośrednio z wiersza poleceń, ale wymaga osobnej instalacji. Cecha: Sniffer i analizator pakietów do szczegółowej analizy sieci. Przykład 8: Telnet: To`telnet`-Narzędzie wiersza poleceń umożliwia sprawdzenie dostępności hosta na określonym porcie.

telnet example.com 80

Cecha: Umożliwia połączenie ze zdalnym hostem i portem w celu łatwego testowania łączności sieciowej. Narzędzia te oferują szeroki zakres funkcji, od podstawowych testów łączności po szczegółową analizę połączeń sieciowych i ruchu. Wskazane jest zapoznanie się z dokumentacją pomocy (`/?, -h`lub dokumentacja online) dla każdego narzędzia, aby poznać dostępne opcje i sposób ich wykorzystania.


Deutsch
English
Espańol
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hŕnyǔ)
Türkçe
Portuguęs
Portuguęs
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQPolecenia tracert6 - tracert6

HTTP: ... console/pl/164.htm
0.124
7353
Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)? Help, can not change the language on Samsung mobile phone with Android! Open and start Internet Explorer always on Windows 8.1 / 10 desktop (turn off Metro App)! Eigenes Bild als Desktophintergrund in Windows 8.1 und Acht verwenden (ändern, einsetzen)! Das automatische Annehmen der Anrufe beim Headset Einsatz aktivieren? Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free! Wie groß darf mein YouTube Video maximal sein (Datei, Länge)? How to create Installation DVD from the ISO file of Windows 8.1 or 10! Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating! Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?(0)