COMPACT: Visar eller ändrar komprimering för NTFS-partitioner.


... Exemplen för kommandot "COMPACT"
... "COMPACT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "COMPACT"

Kommandot: "COMPACT" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "COMPACT"

De`COMPACT`kommando i Windows Kommandotolk används för att kontrollera komprimering av filer eller kataloger på NTFS-partitioner. Här är några exempel med kommentarer: Exempel 1: Komprimera fil:

COMPACT /C fil.txt

Beskrivning: Detta kommando komprimerar filen "file.txt" på en NTFS-partition. De`/C`-Option står för "Komprimera". Exempel 2: Komprimera filen:

COMPACT /U fil.txt

Beskrivning: Med`/U`Filen "File.txt" är dekomprimerad. Observera att detta kommer att återställa filen till dess ursprungliga tillstånd. Exempel 3: Komprimera alla filer i en katalog:

COMPACT /C /S:filer

Beskrivning: Här komprimeras alla filer i katalogen "Filer" och dess underkataloger. De`/S`-option står för "inkludera alla underkataloger". Exempel 4: Komprimera alla filer i en katalog:

COMPACT /U /S:filer

Beskrivning: Alla filer i katalogen "Filer" och dess underkataloger ingår`/U`dekomprimerad. Exempel 5: Visa komprimeringsstatus:

COMPACT /I

Beskrivning: Detta kommando visar status för filkomprimering på den aktuella enheten. Exempel 6: Inaktivera komprimering för en katalog:

COMPACT /I /F:OFF katalog

Beskrivning: Med`/F:OFF`Komprimering är inaktiverat för katalogen. Detta kan vara användbart om du vill stänga av komprimering för specifika filer eller kataloger. Exempel 7: Komprimera alla filer på enheten:

COMPACT /C /EXE:LZX /I /F:ON C:\

Beskrivning: Detta kommando komprimerar alla körbara filer på C-enheten med hjälp av LZX-algoritmen. Observera att detta kan vara för hela enheten och att komprimera systemfiler kan vara riskabelt. Exempel 8: Framtvinga komprimering av en katalog:

COMPACT /C /FORCE katalog

Beskrivning: Med`/FORCE`Komprimering tvingas på katalogen oavsett om den redan är komprimerad. Exempel 9: Komprimera alla filer i aktuell katalog:

COMPACT /C /A

Beskrivning: Här komprimeras alla filer i den aktuella katalogen. De`/A`-Option står för "Alla filer". Exempel 10: Ångra filkomprimering:

COMPACT /U /EXE:LZX fil.exe

Beskrivning: Med`/U`Filen "File.exe" är dekomprimerad. Observera att den komprimeringsmetod som används (här: LZX) kan specificeras. Det är viktigt att notera att användningen av`COMPACT`utgör risker, särskilt om den används felaktigt. Det är tillrådligt att se till att viktiga filer och systemfiler inte oavsiktligt påverkas.

"COMPACT" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar eller ändrar komprimeringen av filer på NTFS-partitioner.

COMPACT [/C | /U] [/S[:kat]] [/A] [/I] [/F] [/Q] [filnamn [...]]

/C Komprimerar angivna filer. Kataloger markeras så att
nya filer som skapas blir komprimerade.
/U Expanderar angivna filer. Kataloger markeras så att
nya filer som skapas inte blir komprimerade.
/S Utför den angivna åtgärden på filer i den angivna
katalogen och alla underkataloger. Den aktuella
katalogen är standardkatalog.
/A Visa filer med attributen Dold eller System.
Dessa filer ignoreras som standard.
/I Fortsätter utföra åtgärden även om det uppstår
fel. Som standard stannar COMPACT om ett fel
uppstår.
/F Påtvingar komprimering på alla angivna filer,
även de som redan är komprimerade. Som standard
hoppas redan komprimerade filer över.
/Q Skriv bara ut den viktigaste informationen.
filnamn Anger mönster, fil eller katalog.

Om inga parametrar används visas komprimeringsstatus för den
aktuella katalogen och dess filer. Det går att använda flera
filnamn samt jokertecken. Det måste finnas blanksteg mellan
parametrar.

Viktig information, tips för kommandot "COMPACT"

När du använder`COMPACT`kommandot i Windows kommandotolk finns det några punkter att notera: 1. Endast för NTFS: The`COMPACT`kommandot är specifikt för NTFS-filsystemet. Det fungerar inte på FAT32 eller exFAT. Se till att målenheten är formaterad NTFS innan du`COMPACT`använda sig av. 2. Potentiell dataförlust: Komprimering av filer kan resultera i viss dataförlust. Detta beror på att komprimerade filer inte längre är i sitt ursprungliga tillstånd, och därför kanske vissa filtyper (som redan komprimerade filer) kanske inte kan komprimeras ytterligare. 3. Kompatibilitet: Vissa applikationer eller processer kanske inte kan hantera komprimerade filer. Se till att komprimering inte negativt påverkar hur dina applikationer fungerar korrekt. 4. Systemfiler: Komprimering av systemfiler kan orsaka instabilitet eller felfunktion. Var försiktig när du försöker komprimera systemfiler eller filer i Windows-katalogen. 5. Lagringsbesparingar: Faktiska lagringsutrymmesbesparingar från filkomprimering kan variera beroende på filtyp. Stora mediefiler (t.ex. JPEG-bilder eller redan komprimerade videor) kanske inte ger några betydande besparingar. 6. Prestanda: Att läsa och skriva komprimerade filer kan vara något långsammare än okomprimerade filer eftersom filerna kan behöva dekomprimeras eller komprimeras innan de kan läsas eller skrivas. 7. Användningsalternativ: Se till att`COMPACT`-Använd alternativ noggrant för att uppnå önskat resultat. speciellt den`/F`-Option (Force) och`/A`alternativet (Alla filer) kan ha starka effekter. 8. Dataåterställning: Se till att du har en tillförlitlig säkerhetskopiering av data innan du utför omfattande filkomprimering. Detta gör att du kan återställa originaldata vid oväntade problem. 9. Saknade rättigheter: Se till att du har nödvändiga behörigheter för att komma åt filerna du vill komprimera eller dekomprimera. Administratörsbehörighet kan krävas, särskilt om systemfiler påverkas. 10. Övervakning av lagringsutrymme: Övervaka det tillgängliga utrymmet på din enhet, särskilt när du komprimerar stora mängder filer. Förväntade lagringsutrymmesbesparingar kan övervakas för att säkerställa att önskade resultat uppnås. Genom att uppmärksamma dessa punkter kan du`COMPACT`-Använd kommandon effektivt och säkert. Som med alla kommandon som gör ändringar i filsystemet är det viktigt att fortsätta med försiktighet och vara medveten om den potentiella påverkan.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando COMPACT - Visar eller ändrar komprimering för NTFS-partitioner.

HTTP: ... console/sv/016.htm
0.14
16426

Turn off auto expand directory in Windows 7 Explorer?

What does VSync mean?

Wie funktioniert das Mounten von VHD ohne Zusatzsoftware in Windows-7?

IRQ-Konflikt, was ist das bitte?

IMG file open, how can you do that (ISO)?

Can I turn off autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, can I?(0)