ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP DISKCOMP
Jämför innehållet på två disketter.

DISKCOMP [enhet1: [enhet2:]]
C:\WINDOWS>HELP DISKCOPY
Kopierar innehållet på en diskett till en annan diskett.

DISKCOPY [enhet1: [enhet2:]] [/V]

/V Verifierar att informationen kopierats korrekt.

Disketterna måste vara av samma typ.
Enhet1 och enhet2 kan vara samma enhet.C:\WINDOWS>HELP DOSKEY
Redigerar kommandorader, kommer ihåg Windows-kommandon och skapar
makron.

DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=storlek] [/MACROS[:ALL |
:program]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=program]
[/MACROFILE=filnamn]
[makronamn=[text]]

/REINSTALL Installerar om DOSKEY.
/LISTSIZE=storlek Anger storlek på kommandominnet.
/MACROS Visar alla makron i DOSKEY.
/MACROS:ALL Visar alla DOSKEY-makron för program som
har
DOSKEY-makron.
/MACROS:program Visar alla DOSKEY-makron för angivet
program.
/HISTORY Visar alla kommandon i kommandominnet.
/INSERT Anger att text som skrivs in ska infogas i
gammal text.
/OVERSTRIKE Anger att text som skrivs in ska ersätta
gammal text.
/EXENAME=program Anger programnamn.
/MACROFILE=filnamn Anger makrofil att installera.
makronamn Anger namn på det makro som du skapar.
text Anger vilka kommandon som ska spelas in.

Upp- och Nedpil visar tidigare utförda kommandon. Esc rensar
kommandoraden.
F7 visar kommandominnet, Alt+F7 tömmer kommandominnet. F8 söker i
kommandominnet. F9 väljer kommando efter nummer. Alt+F10 tar bort
makrodefinitioner.

Följande specialtecken används i DOSKEY-makrodefintioner:
$T Avgränsare. Gör det möjligt att använda flera kommandon i
ett makro.
$1-$9 Kommandoparametrar. Ekvivalent med %1-%9 för
kommandofiler.
$* Symbolen ersätts med allt som följer efter makronamnet på
kommandoraden.
GOTO : HELP ECHO

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando DISKCOMP - Jämför innehållet på två disketter.

HTTP: ... console/sv/022.htm
0.156
13751

Set the default printer for the apps, programs in Windows 8.1 and 10!

 /

Can I turn off all Colors Highlighting of files and directorys?

 /

Permanently turn off Windows 10 Defender!

 /

RUN the Windows Control Panel, can I?

 /

How to find out if i have windows 8.1 or 10 version, is it x32 or x64?

 /

Can I convert Windows to another language?

 /

Bug Fix Q-Dir blank List View on Windows 10 / 8.1!

 /

Display Color Calibration on Windows 10 / 11 laptops and PCs, how to?

 /

WordPad über ein Desktop Button starten unter Windows 11/10!

 /

Windows-10/11 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Printer Management, Printer Server, Driver, Printers Connections under Windows 11 and 10!

 /