ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP LABEL
Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

LABEL [enhet:][etikett]
LABEL [/MP] [volym] [etikett]

enhet: Anger enhetens enhetsbeteckningen.
etikett Anger volymens etikett.
/MP Anger att volymen ska behandlas som en
monteringspunkt
eller ett volymnamn.
volym Anger enhetsbeteckning (följt av ett kolon),
monteringspunkt eller volymnamn.
Om volymnamnet anges är flaggan /MP onödig.C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.
GOTO : HELP MODE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando LABEL - Skapar, ändrar eller tar bort volymetiketter på diskar.

HTTP: ... console/sv/039.htm
0.218
16047

How can i view *.ttc fonts in not Windows Font directory?

 /

Find similar flipped and rotated pictures on your Computer!

 /

Can I automatically clean up scanned JPEGs when end the Program?

 /

Funktioniert der Timer Shutdown beim aktuellen MS Windows 10 OS?

 /

Let the Windows 10 start menu open faster!

 /

Miniature pictures are not displayed in the file explorer!

 /

WinPing for comfortable pinging under Windows 10, 8.1, 7!

 /

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Highlight different file types in different colors!

 /

Delete non-erasable files when restarting the Windows PC! 

 /

Of multiple movies and videos the amount duration query!

 /

On screen keyboard at logon (login) in windows 10, 8.1, 7, log in without keyboard?

 /