ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MD
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MKDIR
Skapar en katalog.

MKDIR [enhet:]sökväg
MD [enhet:]sökväg

Om kommandotillägg är aktiverade ändras MKDIR enligt följande:

Kommandot MKDIR skapar mellanliggande kataloger i sökvägen (om
det behövs).
till exempel, anta att \a inte finns. Då blir

mkdir \a\b\c\d

samma som:

mkdir \a
chdir \a
mkdir b
chdir b
mkdir c
chdir c
mkdir d

vilket är detsamma som du skulle skrivit om tilläggen varit
inaktiverade.C:\WINDOWS>HELP MODE
Konfigurerar systemenheter.

Seriell port: MODE COMm[:] [BAUD=b] [PARITY=p]
[DATA=d] [STOP=s]
[to=on|off] [xon=on|off]
[odsr=on|off]
[octs=on|off]
[dtr=on|off|hs]
[rts=on|off|hs|tg]
[idsr=on|off]

Enhetsstatus: MODE [enhet] [/STATUS]

Omdirigera utskrift: MODE LPTn[:]=COMm[:]

Välj teckentabell : MODE CON[:] CP SELECT=yyy

Status för teckentabell: MODE CON[:] CP [/STATUS]

Skärmläge: MODE CON[:] [COLS=c] [LINES=n]

Skrivhastighet: MODE CON[:] [RATE=r DELAY=d]
GOTO : HELP MORE

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando MD - Skapar en katalog.

HTTP: ... console/sv/040.htm
0.467
7757

Save and Restore Wi-Fi settings in Windows (11, 10, 8.1, 7)!

 /

Sollte man auf Windows 10 warten, oder Win 8.1, 7, bzw. Vista kaufen?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Unterschied Bilder runterladen oder nur ansehen?

 /

WiFi Adapter deaktivieren / aktivieren auf Windows 11, 10, ...!

 /

Was bitteschön ist das XPS von Windows-7/8.1/10/11?

 /

Uninstall, remove desktop aero clock, but how from windows 11, 10, ...?

 /

Prevent Turn Off for all Windows OS desktop and servers and Timer!

 /

Admin desktop shortcut on Windows 11 excluding password!

 /

What is Cheap goods (Email, Member, Virus)?

 /

Print contents from the library under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

The desktop clock with glass texture Transparent as in Adobe Photoshop!

 /