ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flyttar filer och byter namn på filer och kataloger.

För att flytta en eller flera filer:
MOVE [/Y | /-Y] [enhet:][sökväg]filnamn1[,...] mål

För att byta namn på en katalog:
MOVE [/Y | /-Y] [enhet:][sökväg]katnamn1 katnamn2

[enhet:][sökväg]filnamn1 Anger platsen och namnet för
filen/filerna som
du vill flytta.
mål Anger platsen som filen ska flyttas
till. Målet
kan bestå av en enhetsbeteckning och
kolon, ett
katalognamn eller en kombination. om
du bara
flyttar en enda fil, kan du även
inkludera ett
filnamn om du vill byta namn på filen
när den
flyttas.
[enhet:][sökväg]katnamn1 Anger katalogen som du vill byta namn
på.
katnamn2 Anger katalogens nya namn.

/Y Bekräfta inte när en befintlig målfil
ska skrivas över.
/-Y Tvingar användaren att bekräfta
överskrivning
av en befintlig målfil.

Växeln /Y kan anges i miljövariabeln COPYCMD.
Effekten av växeln kan åsidosättas med växeln /-Y på
kommandoraden. Standard
är att användaren måste bekräfta överskrivning av filer, såvida
kommandot
MOVE inte körs från inuti en kommandofil.C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando MOVE - Flyttar en eller flera filer från en katalog till en annan.

HTTP: ... console/sv/044.htm
0.171
16041

Nur die Uhrzeit bei der Datei-Zeit setzen, ändern?

 /

Portabler Einsatz von Don't Sleep unter Windows 10/11 und geschützte Ordner Problem!

 /

The computer was protected by Windows - turn it off (deactivate)!

 /

How does the Windows 8.1 / 10 activation work?

 /

Keyboard shortcuts for the command prompt under Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Can I upgrade my Windows 7, 8.1 to Windows 11 for free?

 /

Enlarge Desktop icon space / distance in, Windows 11, 10, 8.1, ...!

 /

Tray function to see the Windows 11, 10, ... CPU and Memory usage!

 /

Safely remove hardware does not work! 

 /

Restore system files and settings from a Windows-10/8.1 Restore Point!

 /

Probleme beim Ausführen im Admin Modus als Standard User und Passwort!

 /

How long does it take to install Windows 11?

 /