ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP MOVE
Flyttar filer och byter namn på filer och kataloger.

För att flytta en eller flera filer:
MOVE [/Y | /-Y] [enhet:][sökväg]filnamn1[,...] mål

För att byta namn på en katalog:
MOVE [/Y | /-Y] [enhet:][sökväg]katnamn1 katnamn2

[enhet:][sökväg]filnamn1 Anger platsen och namnet för
filen/filerna som
du vill flytta.
mål Anger platsen som filen ska flyttas
till. Målet
kan bestå av en enhetsbeteckning och
kolon, ett
katalognamn eller en kombination. om
du bara
flyttar en enda fil, kan du även
inkludera ett
filnamn om du vill byta namn på filen
när den
flyttas.
[enhet:][sökväg]katnamn1 Anger katalogen som du vill byta namn
på.
katnamn2 Anger katalogens nya namn.

/Y Bekräfta inte när en befintlig målfil
ska skrivas över.
/-Y Tvingar användaren att bekräfta
överskrivning
av en befintlig målfil.

Växeln /Y kan anges i miljövariabeln COPYCMD.
Effekten av växeln kan åsidosättas med växeln /-Y på
kommandoraden. Standard
är att användaren måste bekräfta överskrivning av filer, såvida
kommandot
MOVE inte körs från inuti en kommandofil.C:\WINDOWS>HELP PATH
Visar eller anger sökvägen för körbara filer.

PATH [[enhet:]sökväg[;...][;%PATH%]
PATH ;

Skriv PATH ; om du vill ta bort alla sökvägsinställningar.
Kommandotolken söker endast i den aktuella katalogen.
Skriv PATH utan parametrar om du vill visa aktuell
sökvägsinställning.
Genom att inkludera %PATH% i den nya sökvägsinställningen behålls
även
den gamla sökvägsinställningen.C:\WINDOWS>HELP PAUSE
Avbryter en kommandofil och visar meddelandet
"Tryck på en tangent för att fortsätta..."GOTO : HELP POPD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando MOVE - Flyttar en eller flera filer från en katalog till en annan.

HTTP: ... console/sv/044.htm
0.218
16041

Technische Informationen, kurzes how to, über den Speicherplatz Auswerter!

 /

USB Stick überprüfen bei Windows 7, wie geht das?

 /

What is a plotter?

 /

Wie kann ich Windows Sieben ohne Produkt Key installieren?

 /

Right Practically the short benchmark the Fastest test for SSD, HD, USB, ...!

 /

Change Windows 10 Sleep Settings, can I?

 /

Ist OEM von Adobe Acrobat eine Vollversion, was ist besser für PDFs?

 /

Joystick / Gamecontroller kalibrieren unter Windows 10, 8.1, ...!

 /

Being able to turn off auto-arrange within directorys?

 /

Easier access to the protected directory under Windows 10 to delete duplicates!

 /

Shortcut for Device Manager on Windows-10 Desktop, how to?

 /

Portable use of the File Eraser under Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /