ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.
GOTO : HELP RD

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando PRINT - Skriver ut en textfil.

HTTP: ... console/sv/048.htm
0.203
9313

Im USA Design, als riesiger Desktop Zeiger Stock!

 /

Is on Windows x64 the x64 version of NonCompressibleFiles faster or better?

 /

Konvertieren von BIN CD / DVD Images zu ISO Images!

 /

Single click to execute or open a file!

 /

Ist es möglich, nur zwei Ordner und nicht 4 Explorer für Windows zu öffnen?

 /

Alle Schriftarten ohne Installation für andere Windows Programme registrieren?

 /

Uninstall Windows 10 and back to good old Windows 7, can I?

 /

How to disable Windows Shadows on Windows 10, 8.1?

 /

Keyboard Shortcut to Run as administrator in RUN-Command Dialog?

 /

Die Anmeldeinformationsverwaltung!

 /

Wrong detection of CPU manufacturers and series i5, i9, why?

 /

Ständige Abstürze nach Windows 10 Update, was kann ich machen?

 /