ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP PRINT
Skriver ut en textfil.

PRINT [/D:utskriftsenhet] [[enhet:][sökväg]filnamn[...]]

/D:utskriftsenhet Anger utskriftsenhet.
C:\WINDOWS>HELP PROMPT
Ändrar Kommandotolkens prompt.

PROMPT [text]

text Anger ny prompt för kommandotolken.

Prompten kan bestå av vanliga tecken och följande specialtecken:

$A & (et-tecken)
$B | (lodrätt streck)
$C ( (vänsterparentes)
$D aktuellt datum
$E escape-tecken (ASCII-kod 27)
$F ) (högerparentes)
$G > (större än-tecken)
$H backsteg (tar bort föregående tecken)
$L < (mindre än-tecken)
$N aktuell enhet
$P aktuell enhet och katalog
$Q = (likhetstecken)
$S (blanksteg)
$T aktuell tid
$V Windows versionsnummer
$_ vagnretur och ny rad
$$ $ (dollartecken)

Om kommandotilläggen är aktiverade stöder kommandot PROMPT
följande
ytterligare formateringstecken:

$+ noll eller fler plustecken (+) beroende på djupet av
PUSHD-katalogstacken, ett tecken för varje nivå som lagts

stacken.

$M Visar det externa namnet som är associerat med den
aktuella
enhetsbeteckningen eller en tom sträng om den aktuella
enheten
inte är en nätverksenhet.C:\WINDOWS>HELP PUSHD
Sparar aktuell katalog för användning med kommandot POPD
och byter sedan till angiven katalog.

PUSHD [sökväg | ..]

sökväg Anger katalog att byta till.

Om kommandotilläggen är aktiverade accepterar kommandot PUSHD,
förutom vanliga enhetsbeteckningar och sökvägar, även
nätverkssökvägar.
Om en nätverkssökväg anges, kommer kommandot PUSHD att skapa en
temporär
enhetsbeteckning för den angivna nätverksresursen och sedan ändra
aktuell enhet och katalog till den nyskapade enhetsbeteckningen.
Temporära enhetsbeteckningar tilldelas den första lediga
enhetsbeteckningen från Z: och nedåt.
GOTO : HELP RD
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando PRINT - Skriver ut en textfil.

HTTP: ... console/sv/048.htm
0.217
9313

Soccer balls on the desktop even excluding Sky Receiver!

 /

Fonts Print Overview!

 /

Can I prevent system shutdown, Standby, Hibernate, Turn Off and Restart on Windows 8.1, 8, 10?

 /

Sort the pictures for similarity and highlight better photos!

 /

Erstellen von Tür Notizen und zum Drucken plus kostenlos!

 /

Was bedeuten die einzelnen Aufzeichnungen in Lauschangriff?

 /

Flugmodus bei Windows 10 deaktivieren?

 /

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

 /

Help on Windows 10 I can not copy the files, what am I doing wrong?

 /

Schlichte Digitale Desktop Uhr Beispiel auf Windows 10, 8.1, 7!

 /

Use computer name and user name in Quick Text Paste!

 /

Windows Installations-CD/DVD mit integriertem Service Pack, wie erstellen?

 /