RD: Tar bort en katalog.


 


... Exemplen för kommandot "RD"
... "RD" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "RD"

Kommandot: "RD" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "RD"

De`RD`kommando i Windows Kommandotolk används för att ta bort (ta bort) en katalog. Här är några exempel på hur du använder`RD`-Kommando: Exempel 1: Ta bort katalog:

RD C:\Exempel

Beskrivning: Detta kommando tar bort katalogen C:\Example. Observera att katalogen måste vara tom för att den ska kunna raderas. Exempel 2: Ta bort katalog med /S och /Q:

RD /S /Q C:\Exempel

Beskrivning: Här raderas katalogen "C:\Example" och alla dess undermappar och filer rekursivt och utan frågor. Varning: Detta kommando tar bort allt i den angivna katalogen. Exempel 3: Ta bort katalog med jokertecken:

RD /S /Q "C:\katalog\*.*"

Beskrivning: Jokertecken tillåter att alla filer i katalogen raderas innan själva katalogen raderas. Exempel 4: Ta bort katalog med relativa sökvägar:

RD /S /Q ..\Exempel

Beskrivning: Här raderas en katalog med hjälp av en relativ sökväg (här "..\Exempel"). Exempel 5: Ta bort katalog och ignorera fel:

RD C:\Non_existent_directory 2>NUL

Beskrivning: Detta försöker ta bort katalogen "C:\NonExistingDirectory". Om det inte finns ignoreras felet och inget meddelande skickas. Obs: Användningen av`RD`är kraftfull och bör göras med försiktighet, särskilt när man överväger alternativ`/S`(rekursiv) och`/Q`(utan frågor). Raderingsåtgärden är oåterkallelig och data kan försvinna oåterkalleligt. Se till att du förstår konsekvenserna innan du använder det här kommandot.

"RD" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används

Viktig information, tips för kommandot "RD"

När du använder`RD`(Ta bort katalog) kommandot i Windows Command Prompt, det finns några viktiga punkter att notera: 1. Tom katalog: Katalogen som ska raderas måste vara tom. Annars kommer ett felmeddelande att visas om inte alternativet`/S`(rekursiv) används tillsammans med`/Q`används (utan samråd). 2. Rekursiv radering: Alternativet`/S`gör att kommandot fungerar rekursivt, vilket betyder att det tar bort den angivna katalogen och alla dess undermappar och filer. Observera att detta kan leda till dataförlust om det inte används försiktigt. 3. Saknade kataloger: Om katalogen som ska raderas inte finns, kommer ett felmeddelande att visas. Du kan göra detta med`2>NUL`kringgå det för att undertrycka felmeddelanden. 4. Behörigheter: Se till att du har nödvändiga behörigheter för att ta bort katalogen. Du behöver skrivbehörighet till den överordnade katalogen. 5. Alternativ`/Q`(Tyst läge): Alternativet`/Q`gör att ingen bekräftelse begärs för att radera filer och kataloger. Detta kan vara farligt eftersom filer och kataloger raderas utan att du uppmanas. Här är några exempel på hur man använder`RD`: Exempel 1: Standardradering:

RD C:\Exempel

Exempel 2: Rekursiv radering utan fråga:

RD /S /Q C:\Exempel

Exempel 3: Rekursiv borttagning med relativa sökvägar:

RD /S /Q ..\Exempel

Exempel 4: Ignorera fel om katalogen inte finns:

RD C:\Non_existent_directory 2>NUL

Obs: Var extremt försiktig när du använder`RD`, speciellt om du använder de rekursiva alternativen`/S`och`/Q`använda sig av. Dubbelkolla alltid att du anger rätt katalog för att undvika oönskad dataförlust.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando RD - Tar bort en katalog.

HTTP: ... console/sv/051.htm
0.093
8081
Help, the PDF scan is no longer possible, why? Can I Download the Windows-10 and Install it! X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied? Wie erfahre ich die reale Inflation? How can I ignore the file extensions in the file search? Enable Remote Desktop on Windows-10 Home, can I? Rückwärts Sortierung der PDF Scans? How do I use the download options and the standby blocking? Fastest way to switch user in Windows 10, 11 excluding log-off? Difference between the functions 'C', 'AC' and 'CE' on the Windows computer?(0)