RECOVER: Återställer läsbar information från en skadad disk.


... "RECOVER" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Exemplen för kommandot "RECOVER"
... Viktig information, tips för kommandot "RECOVER"

Kommandot: "RECOVER" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

"RECOVER" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Återskapar läsbar information på en skadad disk.

RECOVER [enhet:][sökväg]filnamn
Läs i användar- och referenshandboken innan
du använder kommandot RECOVER.

Exemplen för kommandot "RECOVER"

De`RECOVER`kommandot i Windows kommandotolk används normalt inte för att återställa filer eller kataloger. I de nyare versionerna av Windows finns kommandot inte längre eller har ersatts av andra metoder som: B. använda säkerhetskopior eller återställningspunkter. Om du vill återställa filer finns det andra metoder som vanligtvis är mer effektiva. Här är några exempel: 1. Använd papperskorgen: Kontrollera papperskorgen på din dator. Raderade filer kan finnas i papperskorgen och kan återställas därifrån. 2. Fil- eller mappåterställningsverktyg: Det finns specialiserade återställningsverktyg från tredje part som kan återställa raderade filer. Några exempel är Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard eller PhotoRec. 3. Tidigare versioner: Windows har funktionen Tidigare versioner som låter dig komma åt tidigare versioner av filer eller kataloger. Detta kräver dock att du tidigare har aktiverat Filhistorik eller Skuggkopior. Här är några vanliga exempel på användning av återställningsverktyg från tredje part: Exempel 1: Använda Recuva:

recuva C:\väg\För\raderade\Mapp

Exempel 2: Hur man använder EaseUS Data Recovery Wizard:

easeus C:\väg\För\raderade\Mapp

Observera att dessa verktyg kanske inte kan återställa alla filer helt, särskilt om det lediga utrymmet redan har skrivits över. Det är viktigt att betona att sannolikheten för en framgångsrik återhämtning beror mycket på olika faktorer som: B. typ av lagringsmedium, hur lång tid sedan raderingen och om nya data redan har skrivit över det lediga lagringsutrymmet. Ju tidigare du försöker återställa raderade filer, desto bättre är dina chanser.

Viktig information, tips för kommandot "RECOVER"

De`RECOVER`kommandot i Windows Command Prompt har till stor del ersatts av mer avancerade dataåterställningsmetoder i nyare versioner av Windows, och själva kommandot kanske inte längre är tillgängligt eller kanske inte är lika omfattande som specialiserade tredjepartsåterställningsverktyg. Här är några allmänna överväganden och tips när det gäller dataåterställning: 1. Begränsningar av`RECOVER`-Kommando: I nyare Windows-versioner`RECOVER`kommandot kanske inte längre existerar eller kanske inte är lika kraftfullt som specialiserade återställningsverktyg. 2. Användning av återställningsverktyg från tredje part: För effektiv dataåterställning efter filförlust, rekommenderas att du använder specialiserade återställningsverktyg från tredje part som: Till exempel Recuva, EaseUS Data Recovery Wizard, PhotoRec eller andra utformade för detta ändamål. 3. Handla snabbt: Om du märker att filer har raderats av misstag är det viktigt att agera snabbt. Ju längre tid som har gått och ju mer ny data som har skrivits till lagringsmediet, desto lägre är chansen för en lyckad återställning. 4. Återställ till en annan enhet: Om möjligt, försök att spara filerna som ska återställas till en annan enhet för att förhindra att nya data skriver över det lediga utrymmet på den ursprungliga enheten. 5. Filhistorik och Skuggkopior: Kontrollera om funktionerna Filhistorik eller Skuggkopior är aktiverade i Windows. Dessa funktioner kan hjälpa till att komma åt tidigare versioner av filer eller kataloger. 6. Regelbundna säkerhetskopieringar: Det är tillrådligt att göra regelbundna säkerhetskopieringar för att undvika dataförlust. Säkerhetskopieringsstrategier kan avsevärt minska risken för dataförlust. Observera att de exakta stegen och alternativen för dataåterställning beror på den specifika situationen och de verktyg som används. I allmänhet är det viktigt att gå försiktigt fram och inte skriva ny data till den berörda enheten förrän återställningen är klar.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando RECOVER - Återställer läsbar information från en skadad disk.

HTTP: ... console/sv/052.htm
0.062
16284

Give Quad Explorer access to directory protection under Windows 10 / 11!

The category Test Tools for Windows on Software OK!

Automatisch Monitor abstellen auch ohne Energieoptionen in Windows 11, 10, 8.1, ...!

Run dialog alternative for Windows 11 / 10 / 8.1 / 7 / ...

Find similar or same images in different directorys!

The folder size evaluation does not start with Windows!(0)