ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.186
11905

Windows-Desktop im Vordergrund, bei Klick funktioniert nicht?

 /

The Don't Sleep Video!

 /

Can I change drive letter name in windows 10, how to?

 /

Why the stress test for the Windows computer?

 /

Wozu der alternative Windows Explorer (10, 8.1, 7, 11)!

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

LED TV / TV, LCD TV, or Plasma?

 /

The computer name and working group in Windows 10, is it possible to change the name?

 /

The alternative short notes Sticky Notes excluding Microsoft Store Windows 10!

 /

Das Trennen der VHD über die Datenträgerverwaltung in Windows 8.1, 10!

 /

Change image of Windows 8.1 and 10 lock screen (select, delete)!

 /