ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används
GOTO : HELP SET

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.171
11905

Windows 11 automatically troubleshoot computer problems, How to?

 /

Make Windows command prompt wider, can I?

 /

Missing attachments in Microsoft Outlook!

 /

Delete and remove locked files and directorys!

 /

How do I open This PC instead of Quick Access in File Explorer?

 /

Perl Strato Web Hosting funktioniert nicht, was mache ich falsch!

 /

Den Web HTTP, HTTPS, und FTP Server auf Windows 11 nachinstallieren!

 /

Wie viele Prozessoren unterstützt MS Windows Server?

 /

Print test pages under Windows, but how?

 /

Start a program at the command prompt via the command line!

 /

A Magnificent and Great Digital Desktop Clock for all MS Windows 11, 10, ... OS!

 /

Mouse pointing acceleration and primary key under Windows 11!

 /