Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>HELP RENAME
Byter namn på en eller flera filer.

RENAME [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.
REN [enhet:][sökväg]filnamn1 filnamn2.

Observera att du inte kan ange en ny enhet eller katalog för
målfilen.C:\WINDOWS>HELP REPLACE
Ersätter filer.

REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/A] [/P]
[/R] [/W]
REPLACE [enhet1:][sökväg1]filnamn [enhet2:][sökväg2] [/P] [/R]
[/S] [/W] [/U]

[enhet1:][sökväg1]filnamn Anger källfil(er).
[enhet2:][sökväg2] Anger i vilken katalog filerna ska
ersättas.
/A Lägger till nya filer i målkatalogen.
Kan inte
användas tillsammans med växlarna /S
eller /U.
/P Ber dig bekräfta innan fil ersätts
eller källfil
läggs till.
/R Ersätter både skrivskyddade filer och
oskyddade filer.
/S Ersätter filer i alla underkataloger
till
målkatalogen. Kan inte användas
tillsammans
med växeln /A.
/W Väntar medan användaren matar in en
diskett.
/U Ersätter (uppdaterar) endast filer
som är äldre än
källfilerna. Kan inte användas
tillsammans med /A.C:\WINDOWS>HELP RMDIR
Tar bort kataloger.

RMDIR [/S] [/Q] [enhet:]sökväg
RD [/S] [/Q] [enhet:]sökväg

/S Tar bort alla kataloger och filer i angiven
katalog inklusive den angivna katalogen.
Används för att ta bort ett katalogträd.

/Q Tar bort kataloger utan att fråga när /S används
GOTO : HELP SET
Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando RENAME - Byter namn på en eller flera filer.

HTTP: ... console/sv/055.htm
0.14
11905

How can I uninstall the File Unlocker ThisIsMyFile?

 /

Is the Aero Desktop Clock for Android or Linux, Ad Free?

 /

Under Windows 10, enable and turn off the device search, but can I?

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Administrator!

 /

Help with Notepad in MS Windows 10, 8.1, 7.0, ...?

 /

E-Mail Nachricht als gelesen oder ungelesen markieren in Thunderbird?

 /

Erklärung der Windows 12 klassische Desktop Uhr!

 /

Was für Systemvoraussetzungen brauche ich in Windows 7/10 für Nutzung des XP-Mode?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Hidden feature, multiple clipboards in QTP!

 /

Hibernation settings windows 10 (turn off, enable)?

 /