TREE: Visar grafiskt en enhets eller sökvägs katalogstruktur.


 


... Exemplen för kommandot "TREE"
... "TREE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "TREE"

Kommandot: "TREE" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "TREE"

De`TREE`kommando i Windows Kommandotolk används för att visa katalogstrukturen för en specifik sökväg eller enhet. Här är några exempel på hur du använder`TREE`-Kommando: Exempel 1: Visa katalogstrukturen för den aktuella katalogen:

TREE

Beskrivning: Detta kommando visar katalogstrukturen för den aktuella katalogen (den där kommandotolken finns). Exempel 2: Visa katalogstrukturen för en specifik katalog:

TREE C:\Exempel

Beskrivning: Katalogstrukturen för katalogen "C:\Exempel" visas här. Exempel 3: Visar katalogstruktur med undermappar och filer:

TREE /F

Beskrivning: Den`/F`-Option visar inte bara katalogerna utan även filerna i katalogstrukturen. Exempel 4: Visar katalogstrukturen med ytterligare information:

TREE /A

Beskrivning: Den`/A`alternativet visar ytterligare information för varje katalog, inklusive antalet filer och undermappar den innehåller. Exempel 5: Visar katalogstruktur med fullständiga sökvägar:

TREE /F /A

Beskrivning: Kombination av`/F`- och`/A`-Alternativ för att visa katalogstrukturen med filer och ytterligare information inklusive fullständiga sökvägar. Exempel 6: Visar katalogstrukturen med en specifik nivå av djup:

TREE /F /A /L 2

Beskrivning: Den`/L`alternativet begränsar djupet på kataloger som ska visas. Endast kataloger och filer upp till ett djup av 2 visas här. Exempel 7: Exportera katalogstruktur till en textfil:

TREE /F /A > Katalogstruktur.txt

Beskrivning: Detta kommando dirigerar utdata från katalogstrukturen till en textfil som heter directorystructure.txt. Det är viktigt att notera att`TREE`kommandot tenderar att visa mycket information för mycket djupa eller stora katalogstrukturer. I sådana fall kan resultaten bli förvirrande. Du kan`TREE /?`i kommandotolken för att få hjälp och en lista över tillgängliga alternativ för`TREE`kommando att visa.

"TREE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar grafiskt mappstrukturen för en enhet eller sökväg.

TREE [enhet:][sökväg] [/F] [/A]

/F Visar namnen på filerna i varje mapp.
/A Använder ASCII-tecken istället för utökade tecken.

Viktig information, tips för kommandot "TREE"

När du använder`TREE`kommandot i Windows kommandotolk finns det några punkter att notera: 1. Utmatningsomfång: Beroende på djupet och storleken på katalogstrukturen, utdata från`TREE`-Kommandot kan vara mycket omfattande. Det är viktigt att överväga vilka alternativ (`/F`,`/A`,`/L`, etc.) passar bäst för ditt användningsfall. 2. Lagra utdata: Om katalogstrukturen är stor, utdata från`TREE`-Kommandot kan vara väldigt stort. I sådana fall kan det vara meningsfullt att omdirigera utdata till en fil för senare granskning eller analys. Exempel:

TREE /F /A > Katalogstruktur.txt

3. Djupbegränsning: För mycket djupa katalogstrukturer, alternativet`/L`kan användas för att begränsa antalet katalognivåer som visas. Detta kan förbättra tydligheten. Exempel:

TREE /F /A /L 2

4. Filsystembehörigheter: Den`TREE`kommandot visar katalogstrukturen baserat på behörigheterna för användaren som kör kommandot. Kataloger eller filer kan vara synliga eller inte, beroende på användarens behörigheter. 5. Prestanda: Med mycket stora katalogstrukturer kör du`TREE`-Kommando kan ta lite tid och påverka prestandan. Detta bör beaktas särskilt för nätverksresurser eller kataloger med många filer. 6. Specialtecken i sökvägen: Se till att sökvägen till katalogen du vill analysera inte innehåller några specialtecken som kan ha en speciell betydelse på kommandoraden. Använd citattecken runt banan om det behövs. Exempel:

TREE "C:\Min katalog"

7. Katalog- och filnamn med mellanslag: Om katalog- eller filnamn innehåller mellanslag, skriv sökvägen inom citattecken för att undvika problem med kommandoradens tolkning. Exempel:

TREE "C:\Katalog med mellanslag"

8. Specialalternativ: Kontrollera de tillgängliga alternativen med`TREE /?`i kommandotolken för att avgöra vilka alternativ som bäst passar dina behov. De`TREE`kommandot är ett användbart verktyg, men det är viktigt att överväga inverkan på prestanda och storleken på utdata, särskilt när det tillämpas på stora katalogstrukturer.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando TREE - Visar grafiskt en enhets eller sökvägs katalogstruktur.

HTTP: ... console/sv/066.htm
0.093
16253
Monitor status, temperature, status of the hard drives SSD, HHD, ...? The most important keyboard shortcuts in Internet Explorer, with an explanation? Windows 11, 10, ... Prepare USB drive for Mac OS for data excustomize! For what snow on the desktop, who needs something like that? Was ich vermisse ist, Netzlaufwerk trennen oder verbinden zu können? Should I use a screen saver under Windows 11, 10, ... etc.? Multiple themed slots to save your desktop clock settings! Wie kann ich in Q-Dir die Bildervorschau aktivieren? Why is Windows on the C: drive of the hard drive? TrueType fonts (TTF)?(0)