TYPE: Visar innehållet i en textfil.


... "TYPE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Exemplen för kommandot "TYPE"
... Viktig information, tips för kommandot "TYPE"

Kommandot: "TYPE" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

"TYPE" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar innehållet i en eller flera textfiler.

TYPE [enhet:][sökväg]filnamn

Exemplen för kommandot "TYPE"

De`TYPE`kommando i Windows Kommandotolk används för att visa innehållet i textfiler på skärmen. Här är några exempel på hur du använder`TYPE`-Kommando: Exempel 1: Visa innehållet i en textfil:

TYPE Exempel.txt

Beskrivning: Detta kommando visar innehållet i textfilen "Example.txt" på skärmen. Exempel 2: Visa flera textfiler:

TYPE fil1.txt fil2.txt

Beskrivning: Här visas innehållet i textfilerna "File1.txt" och "File2.txt" på skärmen. Exempel 3: Visa innehållet med omdirigering:

TYPE Exempel.txt > produktion.txt

Beskrivning: Kommandot omdirigerar innehållet i textfilen "Example.txt" till en ny fil som heter "Output.txt". Exempel 4: Visa innehåll med numrerade rader:

TYPE /N Exempel.txt

Beskrivning: Den`/N`alternativet lägger till numrerade rader till den visade texten. Exempel 5: Visning av innehåll med sidnumrerad utdata:

TYPE Exempel.txt | MORE

Beskrivning: Den`MORE`uttalande används för att visa texten sida för sida, vilket kan vara användbart om filen är mycket lång. Exempel 6: Visar innehållet i alla textfiler i den aktuella katalogen:

TYPE *.txt

Beskrivning: Kommandot visar innehållet i alla textfiler i den aktuella katalogen som har tillägget ".txt". Exempel 7: Visning av innehållet i en textfil med specialtecken:

TYPE "Arkiv med mellanslag.txt"

Beskrivning: Om filnamnet innehåller mellanslag ska sökvägen omges av citattecken. Det är viktigt att notera det`TYPE`används främst för att visa innehållet i textfiler. Det är inte lämpligt för binära filer som exekverbara program eller bilder. För sådana filer`MORE`-Kommando lämplig. Du kan`TYPE /?`i kommandotolken för att få hjälp och en lista över tillgängliga alternativ för`TYPE`kommando att visa.

Viktig information, tips för kommandot "TYPE"

När du använder`TYPE`kommandot i Windows kommandotolk finns det några punkter att notera: 1. Textfiler: `TYPE`är utformad för att visa innehållet i textfiler. Det fungerar bäst med filer som kan öppnas i en textredigerare som Anteckningar. För binära filer eller specialformat kan utdata vara oläsbar. 2. citattecken för filnamn med mellanslag: Om filnamnet innehåller mellanslag, omslut filsökvägen inom citattecken för att säkerställa att den tolkas korrekt. Exempel:

TYPE "Arkiv med mellanslag.txt"

3. Prestandaöverväganden: `TYPE`är bäst lämpad för att visa små till medelstora textfiler. Prestandaproblem kan uppstå med mycket stora filer. I sådana fall kan ett pagineringsprogram som`MORE`användas. Exempel:

TYPE Stor_fil.txt | MORE

4. Alternativ för ytterligare visningsalternativ: Den`TYPE`kommandot ger några alternativ som`/N`(numrerade rader),`/P`(sida för sida visning),`/W`(inslagen annons) och andra. Du kan`TYPE /?`för att se de tillgängliga alternativen. 5. Omdirigering för utdata: Du kan omdirigera utdata från`TYPE`omdirigera till en annan fil om du vill spara filinnehållet i en ny fil. Exempel:

TYPE Exempel.txt > Ny fil.txt

6. Stöd för UTF-8: `TYPE`Visar som standard innehållet i textfiler i ASCII-format. Om filen är i UTF-8-format kanske utdata inte visas korrekt. I det här fallet kan du använda ett verktyg som`more`använd som bättre stöder UTF-8. Exempel:

more < Exempel.txt

Det är viktigt att notera det`TYPE`är mer avsedd för enkla visningsändamål och erbjuder inte de avancerade funktionerna i en textredigerare. För mer avancerade uppgifter kan du använda mer specialiserade verktyg eller textredigerare.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando TYPE - Visar innehållet i en textfil.

HTTP: ... console/sv/067.htm
0.092
10842

How to find Recovery options in Windows 10 Home and Pro (reset, clear)?

Are there problems with certain image formats when reading the images?

Open Personal Files Folder in Windows 10 / 11 current and all user, can I?

Was bedeutet System File Protection bei Windows?

How to change the desktop theme in Windows-10 (download)?

Turn off animations in the Windows 10 / 11 Taskbar and Settings, How-To?(0)