VER: Visar Windows-version.


... Exemplen för kommandot "VER"
... "VER" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "VER"

Kommandot: "VER" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "VER"

Kommandot`VER`i Windows Command Prompt används vanligtvis för att visa information om operativsystemets version. Det finns dock inga specifika exempel eller alternativ som`VER`visar vanligtvis helt enkelt versionen av operativsystemet. Här är lite allmän information om det: Exempel: Visa Windows-version:

VER

Beskrivning: Detta kommando visar versionen av Windows-operativsystemet installerat. Anmärkningar: 1.`VER`returnerar vanligtvis utdata som liknar: "Microsoft Windows [version xyz]". Här representerar "xyz" operativsystemets huvudversion, mindre version och byggnummer. 2. Den`VER`kommandot är mer informativt och används inte ofta i skript eller batchfiler. Det används vanligtvis av användare som snabbt vill kontrollera Windows-versionen på kommandotolken. 3. Om du vill få mer detaljerad information om operativsystemet kan du använda kommandot`SYSTEMINFO`använda sig av. Exempel: Använda SYSTEMINFO för detaljerad information:

SYSTEMINFO

Beskrivning: Det här kommandot ger detaljerad information om operativsystemet, inklusive Windows-version, Service Pack-nummer, byggnummer och andra relevanta detaljer. De`VER`kommandot används vanligtvis för snabba Windows-versionskontroller while`SYSTEMINFO`ger mer omfattande information.

"VER" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Visar versionsnummer för Windows.

VER

Viktig information, tips för kommandot "VER"

Kommandot`VER`i Windows-kommandotolken används för att visa information om operativsystemets version. Här är några punkter att tänka på: 1. Enradsutgång: Den`VER`kommandot skriver vanligtvis bara ut en kort rad med versionsinformationen. Till exempel kan utdata se ut så här: "Microsoft Windows [version xyz]". Här står "xyz" för huvudversionen, mindre version och byggnummer av operativsystemet. 2. Lätt för skript och batchfiler: Fast`VER`är inte lämplig för komplexa uppgifter, det är användbart för att snabbt kontrollera Windows-versionen i enkla skript eller batchfiler. 3. Kort kommando, begränsad information: The`VER`kommandot returnerar endast grundläggande versionsinformation. Om du behöver mer detaljerad information om operativsystemet kan du`SYSTEMINFO`vara ett bättre alternativ. 4. Statisk information: Utdata från`VER`anger den version som ställdes in vid den tidpunkt då operativsystemet installerades. Om service pack eller uppdateringar har installerats, speglar`VER`dessa ändringar kanske inte återspeglas. 5. Inte för att visa annan versionsinformation: `VER`är specifik för att visa Windows-versionen och tillhandahåller inte information om annan installerad programvara eller applikationer. 6. Inga speciella alternativ: I allmänhet finns det inga speciella alternativ eller omkopplare för`VER`-Kommando. Det kallas helt enkelt för att visa Windows-versionen. Exempel:

VER

Det är viktigt att notera det`VER`används vanligtvis inte för komplexa skriptuppgifter. Det är mer ett verktyg för en snabb Windows-versionskontroll på kommandoraden. Om du behöver detaljerad information om operativsystemet bör du`SYSTEMINFO`eller använd andra mer specifika kommandon.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando VER - Visar Windows-version.

HTTP: ... console/sv/068.htm
0.093
9061

Change the workgroup / PC name using the command prompt or PowerShell!

Erstellen von Desktopverknüpfungen zu der Lieblings Webseite?

Can I filter certain file types in the directory contents printing?

Verknüpfung für den Geräte-Manager auf dem Windows 10/11 Desktop erstellen?

Keine Probleme im Bilder Vergleichs Tool unter Windows 11?

Difference program and application?(0)