exe2bin: Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format.


... Exemplen för kommandot "exe2bin"
... "exe2bin" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "exe2bin"

Kommandot: "exe2bin" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "exe2bin"

I moderna Windows-system används inte längre exe2bin på kommandoraden. Här är några korrigeringar och förbättringar av exemplen: Exempel 1: För att konvertera en EXE-fil till en BIN-fil, använd följande kommando:

exe2bin  

Exempel:

exe2bin mitt program.exe mitt program.bin

Exempel 2: För att konvertera en EXE-fil med ett specifikt PE-format, använd följande kommando:

exe2bin -f   

Exempel:

exe2bin -f PE32 mitt program.exe mitt program32.bin

Exempel 3: För att konvertera en EXE-fil med en specifik signatur, använd följande kommando:

exe2bin -s   

Exempel:

exe2bin -s "Microsoft Windows NT" mitt program.exe mitt program.bin

Exempel 4: För att konvertera en EXE-fil med en specifik komprimeringsmetod, använd följande kommando:

exe2bin -c   

Exempel:

exe2bin -c LZNT1 mitt program.exe myprogramlznt1.bin

Se till att kommandona och alternativen är korrekta och uppfyller kraven för den faktiska programvaran eller verktygen du använder.

"exe2bin" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Konverterar. Exe (körbara) filer till binärt format. 

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

  input-file   Anger. exe-filen som ska konverteras. 
  output-file  Anger binär fil som skall skapas.


<s>exe2bin är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "exe2bin"

Ja, det finns några saker du bör vara uppmärksam på när du använder`exe2bin`bör vara uppmärksam på: * EXE-filen du vill konvertera måste vara giltig. Om EXE-filen är korrupt eller ofullständig kommer konverteringen att misslyckas. * Måloperativsystemet måste vara kompatibelt med PE-formatet för EXE-filen. Om måloperativsystemet använder ett annat PE-format måste EXE-filen anpassas före konvertering. * Signaturen för EXE-filen kan gå förlorad under konverteringen. Om du vill behålla EXE-filens signatur måste du välja alternativet`-s`använda sig av. * Komprimeringsmetoden för EXE-filen kan ändras under konverteringen. Om du vill behålla komprimeringsmetoden för EXE-filen måste du välja alternativet`-c`använda sig av. Här är några fler tips för att använda`exe2bin`: * Om du inte är säker på vilka alternativ du ska använda kan du använda alternativet`-?`använd för att få hjälp. Du kan välja alternativet`-v`för att logga konverteringen. Du kan välja alternativet`-q`för att stänga av omvandlingen. I allmänhet är`exe2bin`ett användbart verktyg som låter dig konvertera EXE-filer till binärt format. Men om du uppmärksammar punkterna ovan kan du säkerställa att konverteringen lyckas och att den konverterade filen fungerar korrekt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando exe2bin - Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format.

HTTP: ... console/sv/082.htm
0.218
15611

Windows 10 / 11 installation depends: Do you relax back?

Securely delete data from hard drives with DiskPart via command prompt!

Folder vs. Folder and Compare if search for similar images?

Generate random numbers in the command prompt or batch file!

Can I use the window text readout tool on Windows 11?

Can I use the bugs commercially on my office PC?(0)