Kommando exe2bin - Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format. ....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>EXE2BIN /?

Konverterar. Exe (körbara) filer till binärt format.

EXE2BIN [drive1:][path1]input-file [[drive2:][path2]output-file]

 input-file   Anger. exe-filen som ska konverteras.
 output-file  Anger binär fil som skall skapas.


exe2bin är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>EXPAND /?
Microsoft (R) Filexpanderingsverktyg, version 6.0.6000.16386
Copyright (c) Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Expanderar en eller flera komprimerade filer.

EXPAND [-r] källa mål
EXPAND -r källa [mål]
EXPAND -D källa.cab [-F:Filer]
EXPAND källa.cab -F:Filer mål

-r Byt namn på utökade filer.
-D Visa listan med filer i källan.
källa Sökväg till källfil(er). Jokertecken kan
användas.
-F:Filer Namn på filer som ska expanderas från en CAB-fil.
mål Målfil eller målsökväg.
Målet kan vara en katalog.
Om källa är flera filer och -r inte anges
måste mål vara en katalog.C:\WINDOWS>FINGER /?

Visar information om en användare på ett system som kör tjänsten
Finger.
Utdata varierar beroende av fjärrsystemet.

FINGER [-l] [användare]@värddator [...]

-l Visar information i formatet lång lista.
användare Anger användaren som du söker information om.
Utelämna
användarparametern om du vill visa information om
alla användare
på den angivna värddatorn.
@värddator Anger servern i det fjärranslutna systemet vars
användare du
söker information om.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando exe2bin - Konverterar. exe (körbara) filer till binärt format.

HTTP: ... console/sv/082.htm
0.202
15611

Windows 10 is suddenly black, and the Monitor is O.K, why?

 /

Start programs with different priority classes, how to do on Windows 10/8.1/7?

 /

It always comes back to virus and Trojan messages, why?

 /

Was ist Autodesk?

 /

The screen magnifier in Windows 10, where is it?

 /

How can I uninstall the Internet Explorer 11 or 8 in Windows 7, is this possible?

 /

Directory expression Treelist directory structure!

 /

Windows 10 Taskleiste Gruppieren deaktivieren und Kleine Symbole Registry?

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Can I find Windows 7 On-Screen Keyboard?

 /

Was ist Tabbed-Browsing?

 /

How to remove switch user in windows 8 (8.1) at Login start screen?

 /