ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>FORCEDOS /?

FORCEDOS [/D directory] filename [parameters]
/D directory    Specifies the current directory for
               the specified program to use.
filename        Specifies the program to start.
parameters      Specifies parameters to pass to the program.

forcedos är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.C:\WINDOWS>FSUTIL /?

/? is an invalid parameter.
---- Commands Supported ----

behavior        Control file system behavior
dirty           Manage volume dirty bit
file            File specific commands
fsinfo          File system information
hardlink        Hardlink management
objectid        Object ID management
quota           Quota management
reparsepoint    Reparse point management
sparse          Sparse file control
usn             USN management
volume          Volume managementDu måste ha adminstratörsprivilegier för att kunna använda
verktyget FSUTIL.C:\WINDOWS>GETMAC /?

GETMAC [/S dator [/U användarnamn [/P [lösenord]]]] [/FO format]
[/NH] [/V]

Beskrivning:
Detta verktyg kan användas av administratörer för att se MAC-
adresser
för ett eller fler nätverkskort i en dator.

Parameterlista:
/S server Anger vilken fjärrdator som ska
användas.

/U [domän\]anv. Anger under vilken användarkontext
som
kommandot ska utföras under.

/P [lösenord] Anger lösenord för den användare som
anges. Du tillfrågas om detta inte
anges.

/FO format Anger i vilket format som utdata ska
ska visas.
Giltiga värden: "TABLE", "LIST",
"CSV".

/NH Anger att kolumnrubrik inte ska
visas
i kommandots utdata. Kan
Detta kan endast anges för TABLE och
CSV.

/V Anger att utförlig information ska
visas.

/? Visar detta syntaxmeddelande.

Exempel:
GETMAC /?
GETMAC /FO csv
GETMAC /S system /NH /V
GETMAC /S system /U användare
GETMAC /S server /U domän\användare /P lösenord /FO list /V
GETMAC /S server /U domän\användare /P lösenord /FO table /NH

... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando forcedos - Anger den aktuella katalogen för det angivna programmet att använda.

HTTP: ... console/sv/085.htm
0.14
18795

In Windows 10 und 8.1 virtuelle Laufwerke wie z.B. ISO-Images oder VHD-Laufwerke mounten!

 /

Icon Size Save Enable on all MS Windows OS!

 /

DirPrintOK - Print Folders and Directory structure ergo Tree on Windows 11, 10, ...!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Was ist ein Druckserver?

 /

What is word?

 /

Bei Windows Abmeldung Desktop Icons speichern aber manuell wiederherstellen!

 /

Erase the Memory in Windows 10 / 11!

 /

Command Line to list / cancel print jobs / Example?

 /

Sprache ändern in Thunderbird, wie kann ich das machen?

 /

Clear Type bei Windows-XP aktivieren (Schriftarten)!

 /

Safely clean up the free area of ​​the hard disk, then standby!

 /