ipconfig: Display full konfigurationsinformation. ...


... Exemplen för kommandot "ipconfig"
... "ipconfig" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "ipconfig"

Kommandot: "ipconfig" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "ipconfig"

Här är några exempel på hur du använder`ipconfig`kommando i Windows-kommandotolken (cmd): Exempel 1: Visa nätverkskonfiguration:

ipconfig

Det här kommandot visar datorns grundläggande nätverkskonfiguration, inklusive IP-adress, subnätmask och standardgateway för alla aktiva nätverkskort. Exempel 2: Visa detaljerad nätverksinformation:

ipconfig /all

Detaljerad information för alla nätverkskort visas här, inklusive fysiska adresser (MAC-adresser), DHCP-status och DNS-konfiguration. Exempel 3: Visa endast IP-adressinformation:

ipconfig /ip

Detta kommando visar endast IP-adressen, subnätmasken och standardgatewayen för alla aktiva nätverkskort. Exempel 4: Visa information för en specifik nätverksadapter:

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

Ersätt "Ethernet" med namnet på den specifika nätverksadaptern. Detta kommando visar detaljerad information för endast den angivna nätverksadaptern. Exempel 5: Visa endast IPv4-adressinformation:

ipconfig /ipv4

Endast IPv4-adressinformationen för alla aktiva nätverkskort visas här. Exempel 6: Visa information för en specifik DNS-server:

ipconfig /dns 8.8.8.8

Ersätt "8.8.8.8" med IP-adressen för den specifika DNS-servern. Detta kommando visar DNS-konfigurationsinformation för den angivna DNS-servern. Obs! Exemplen ovan kan variera beroende på din nätverkskonfiguration och miljö. Vissa av kommandona kan kräva administrativa rättigheter, särskilt om du vill ändra specifika nätverkskonfigurationsinställningar. Se till att du kör Kommandotolken som administratör om det behövs och att du har nödvändiga åtkomsträttigheter.

"ipconfig" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


SYNTAX:
ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
/renew [nätverkskort] | /release 
[nätverkskort] |
/renew6 [nätverkskort] | /release6 
[nätverkskort] |
/flushdns | /displaydns | /registerdns |
/showclassid nätverkskort |
/setclassid nätverkskort [klass-ID] ]

där
nätverkskort Anslutningsnamn
(jokertecken * och ? är tillåtna, se 
exemplen)

Alternativ:
/? Visar det här hjälpmeddelandet
/all Visar fullständig 
konfigurationsinformation.
/allcompartments Visar information för alla fack.
/release Frigör IPv4-adressen för det nätverkskort 
som angetts.
/release6 Frigör IPv6-adressen för det nätverkskort 
som angetts.
/renew Förnya IP-adress för det nätverkskort som 
angetts.
/renew6 Förnya IPv6-adress för det nätverkskort 
som angetts.
/flushdns Tömmer DNS-matchningscachen.
/registerdns Uppdaterar alla DHCP-lån och 
omregistrerar DNS-namn.
/displaydns Visar innehållet i DNS-matchningscachen.
/showclassid Visar alla DHCP-klass-ID:n som tillåts 
för
nätverkskortet.
/setclassid Ändrar DHCP-klass-ID:t.

Som standard visas bara IP-adressen, delnätsmasken och
standardgateway för varje nätverkskort bundet till TCP/IP.

Om inget nätverkskortsnamn angetts vid Release och Renew, kommer 
IP-adresserna
för alla nätverkskort bundna till TCP/IP att frigöras eller 
förnyas.

Om inget klass-ID angetts vid Setclassid, tas klass-ID:t bort.

Exempel:
> ipconfig ... Visa information
> ipconfig /all ... Visa detaljerad 
information
> ipconfig /renew ... förnya alla nätverkskort
> ipconfig /renew EL* ... förnya alla anslutningar 
vars
namn börjar på EL
> ipconfig /release *Ans* ... frigör alla matchande 
anslutningar,
dvs "Anslutning till 
lokalt nätverk
1" eller "Anslutning 
till lokalt
nätverk 2"
> ipconfig /allcompartments ... Visa information om alla
fack
> ipconfig /allcompartments /all ... Visa detaljerad 
information om alla
fack

Viktig information, tips för kommandot "ipconfig"

Ja, det finns några viktiga överväganden att tänka på när du använder`ipconfig`kommandot i Windows kommandotolk: 1. Administratörsrättigheter: Se till att du kör kommandotolken som administratör för att få full tillgång till nätverkskonfiguration och information.

Högerklicka -> "Som Administrator fullgöra"

2. Visa alla nätverkskort: Visas som standard`ipconfig`endast aktiva nätverkskort. Om du också vill se inaktiverade adaptrar, använd det`/all`-flagga.

ipconfig /all

3. Visa endast IPv4- eller IPv6-information: Du kan med alternativen`/ipv4`eller`/ipv6`Begränsa informationen till IPv4- eller IPv6-adresser.

ipconfig /ipv4

4. Uppdatera IP-adress från DHCP-server: Om du vill begära en ny IP-adress från DHCP-server, använd denna`/renew`-flagga.

ipconfig /renew

5. Spola DNS-cache: Använd detta för att rensa DNS-cachen`/flushdns`-flagga.

ipconfig /flushdns

6. Visa information om en specifik adapter: Du kan också se kommandot för en specifik nätverksadapter genom att ange adapternamnet.

ipconfig /all /adapter "Ethernet"

7. Var försiktig när du ändrar inställningar: Var försiktig när du ändrar nätverksinställningar`ipconfig`. Felaktiga inställningar kan leda till nätverksproblem. 8. Kontrollera loggning: Kontrollera utdata från`ipconfig`för eventuella fel eller varningar. Detta kan hjälpa till att felsöka nätverksproblem. Genom att hålla dessa överväganden i åtanke kan du säkerställa att utförandet av`ipconfig`-Kommando uppfyller dina behov och nätverkskonfigurationer visas eller uppdateras korrekt.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando ipconfig - Display full konfigurationsinformation. ...

HTTP: ... console/sv/091.htm
0.202
14007

Rename automatically saved Windows desktop icons layouts!

Folder everybody permissions on Windows 10 (free for everyone)?

Quad Explorer: Quickly locate the windows working directory!

Of multiple movies and videos the amount duration query in Windows 11, 10, ..!

Unter Windows 10 die Chrome Browser Version herausfinden 32/64 Bit!

Erase the Memory in Windows 10 / 11!(0)