ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>LOGMAN /?

Microsoft ® Logman.exe (6.0.6000.16386)

Syntax:
logman [create|query|start|stop|delete|update|import|export]
[alternativ]

Verb:
create Skapa en ny datainsamlare.
query Visa egenskaper för insamling. Om
inget namn
anges visas information för alla
insamlingar.
start Starta en befintlig datainsamlare
och ange
manuell starttid.
stop Stoppa en befintlig datainsamlare
och ange
manuellt sluttid.
delete Ta bort en befintlig
datainsamlare.
update Uppdatera egenskaper för en
befintlig
datainsamlare.
import Importera en
datainsamlaruppsättning från en
XML-fil.
export Exportera en
datainsamlaruppsättning till en
XML-fil.

Alternativ:
-? Visar sammanhangsberoende hjälp.
-s <computer> Utför kommandot på den dator som
anges.
-config <värde> Fil med inställningar för
kommandon.
-ets Skicka kommandon till
händelsespårningssessioner direkt
utan att
spara eller schemalägga.C:\WINDOWS>LOGOFF /?
Terminates a session.

LOGOFF [sessionname | sessionid] [/SERVER:servername] [/V]

 sessionname         The name of the session.
 sessionid           The ID of the session.
 /SERVER:servername  Specifies the Terminal server containing the user
                     session to log off (default is current).
 /V                  Displays information about the actions performed.logoff är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
C:\WINDOWS>MEM /?

Displays the amount of used and free memory in your system.

MEM [/PROGRAM | /DEBUG | /CLASSIFY]

 /PROGRAM or /P   Displays status of programs currently loaded in memory.
 /DEBUG or /D     Displays status of programs, internal drivers, and other
                  information.
 /CLASSIFY or /C  Classifies programs by memory usage. Lists the size of
                  programs, provides a summary of memory in use, and lists
                  largest memory block available.mem är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.


... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Kommando logman - Logmanmanagesthe "PerformanceLogsandAlerts" tjänst för att skapa och hantera Event Trace session loggar och Performancelogs.

HTTP: ... console/sv/093.htm
0.156
25291

Short Notices on the Windows 11 desktop!

 /

Help! Default bold font in Explorer View is killing my eyes!

 /

What is a CPM model?

 /

Kann ich unter Windows 11 auch Festplatten partitionieren/formatieren?

 /

Deactivate docking in Windows 11!

 /

Desktopverknüpfung erstellen bei Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

Can I also print out lists on a network, e.g. Synology NAS?

 /

The virtual mouse pointer extension for the Windows Desktop!

 /

The Quad Explorer on Windows 10/11 as a portable app in the Startup folder!

 /

Can I run the 3D.Benchmark.OK parallel to 3DMark?

 /

Can I ignore file extensions when searching in Explorer view?

 /