nbtstat: Visar protokollstatistik och aktuell TCP/IP-anknytning som använder NBT (NetBIOS över TCP/IP).


 


... Exemplen för kommandot "nbtstat"
... "nbtstat" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "nbtstat"

Kommandot: "nbtstat" är på Windows 11, 10, .. , MS Server 2025, 2022, 2019, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "nbtstat"

Här är några exempel på hur du använder`nbtstat`kommandot i Windows-kommandoraden (`cmd`): Exempel 1: Visa lokal NetBIOS-namnstatistik:

nbtstat -n

Detta kommando visar den lokala NetBIOS-namnstatistiken, inklusive registrerade namn och deras typer. Exempel 2: Visa fjärr-NetBIOS-namnstatistik för en specifik dator:

nbtstat -a Datornamn

Detta visar NetBIOS-namnstatistiken för en fjärrdator med namnet "datornamn". Den visar namntabellen och tillhörande IP-adresser. Exempel 3: Visa lokalt och fjärranslutet NetBIOS-namn och cacheinformation:

nbtstat -c

Det här kommandot visar både lokala och fjärranslutna NetBIOS-namn och cacheinformation, inklusive cachade namn och deras IP-adresser. Exempel 4: Få information om NetBIOS-namnet på en fjärrdator:

nbtstat -A IP-adress

Detta hämtar detaljerad information om NetBIOS-namnet på en fjärrdator med angiven IP-adress. Den visar namntabellen och deras typer. Exempel 5: Visa lokal sessionsstatistik för NetBIOS:

nbtstat -s

Det här kommandot visar den lokala sessionsstatistiken för NetBIOS, inklusive antalet öppna sessioner och det totala antalet sessioner. Dessa exempel ger en översikt över några användbara funktioner i`nbtstat`kommandot i Windows kommandorad. Observera att vissa alternativ kan variera beroende på version av Windows, och du kan hitta mer information om kommandot genom att skriva`nbtstat /?`motta.

"nbtstat" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


Visar protokollstatistik och aktuell TCP/IP-anknytning som 
använder NBT
(NetBIOS över TCP/IP)

NBTSTAT [-a Fjärrnamn] [-A IP-adress] [-c] [-n]
[-r] [-R] [-RR] [-s] [-S] [intervall] ]

-a (kortstatus) Listar namntabellen för angiven 
fjärrdator
-A (kortstatus) Listar namntabellen för angiven 
fjärrdator
om dess IP-adress anges
-c (cache) Listar fjärrcachenamnet inklusive IP-
adresser
-n (namn) Listar lokala NetBIOS-namn
-r (matchning) Listar namnmatchning med broadcast och 
WINS
-R (läs in) Tömmer och läser in tabellen för 
fjärrcachenamn
-S (sessioner) Listar sessionstabell med mål-IP-
adresser
-s (sessioner) Listar sessionstabell som matchar mål-
IP-adresser mot värdnamn via värdfilen
-RR (frigör, uppdatera) Skickar begäran om att frigöra namn 
till
WINS och påbörjar sedan uppdatering.

Fjärrnamn Namn på fjärrvärddatorn
IP-adress IP-adressen i punktavgränsad 
decimalform
intervall Visar vald statistik med uppehåll i 
sekunder
mellan varje visning. Tryck på Ctrl+C 
för att 
avbryta.

Viktig information, tips för kommandot "nbtstat"

Ja, det finns några viktiga punkter att notera när du använder`nbtstat`-Kommandon du bör vara uppmärksam på: 1. OS-kompatibilitet: De tillgängliga alternativen och beteendet för`nbtstat`kan variera beroende på Windows-version. Se till att du kontrollerar dokumentationen för den specifika versionen av operativsystemet du kör på. 2. Administrativa behörigheter: För att komma åt alla funktioner i`nbtstat`För att köra det behöver du administrativa behörigheter. Kör kommandotolken som administratör för att säkerställa att du kan komma åt alla resurser du behöver. 3. Brandväggsinställningar: När du kommer åt en fjärrdator och`nbtstat`För att använda detta måste brandväggsinställningarna på måldatorn konfigureras för att ge åtkomst till de portar och tjänster som krävs. 4. Namnupplösning: Den`nbtstat`kommandot är baserat på NetBIOS, ett äldre namnupplösningsprotokoll. DNS används ofta i moderna nätverk. Det är viktigt att förstå hur namnupplösning är konfigurerad i ditt nätverk eftersom detta påverkar beteendet hos`nbtstat`kan påverka. 5. Exakta IP-adresser eller datornamn: Var säker när du använder`nbtstat`ange exakta IP-adresser eller datornamn. Inmatningsfel kan leda till felaktiga eller oväntade resultat. 6. Säkerhetsproblem: NetBIOS är utsatt för säkerhetsproblem. I moderna nätverk rekommenderas det att byta till säkrare protokoll som DNS och Active Directory. använda sig av`nbtstat`endast om det är absolut nödvändigt och alla säkerhetsaspekter har beaktats. 7. Kontrollera dokumentationen: Microsofts detaljerade dokumentation för`nbtstat`kommandot kan ge ytterligare information och alternativ. Du kan göra detta genom att skriva`nbtstat /?`kolla i kommandotolken. Genom att överväga dessa punkter kan du säkerställa att du har`nbtstat`-Använd kommandot säkert och effektivt i din nätverksinfrastruktur.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando nbtstat - Visar protokollstatistik och aktuell TCP/IP-anknytning som använder NBT (NetBIOS över TCP/IP).

HTTP: ... console/sv/100.htm
0.108
21300
Samsung Galaxy disable the mobile Internet (turn off, on)? Windows 8.1 Desktop Shortcut for Standard User to run an program as administrator! Can I create a desktop shortcut for the Windows 8, 8.1 / 10 onscreen keyboard? Can I Manage Users in Windows-8 (add, remove, enable, delete, 8.1)? Sorry but I'm too stupid to start the PC stress test on new Windows 10 or 11! Nintendo Wii-U Fehler-Code beim Verbinden mit Internet Fritz-Box! Having problems with certain image formats when adjusting the image size? Wie funktioniert das Wiederbeleben von Pixeln mit Is-My-LCD-OK? Hide the title bar and menu, move the window by dragging the background! The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1 / 10!(0)