Kommando NET HELP COMPUTER - lägger till eller tar bort datorer från en domändatabas. Kommand....


 
ColorConsole [Version 1.3.3000]
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\WINDOWS>NET HELP COMPUTER
Syntaxen för kommandot är:

NET COMPUTER
\\datornamn {/ADD | /DEL}

NET COMPUTER lägger till eller tar bort datorer från en
domändatabas.
Kommandot är bara tillgängligt på Windows NT-servrar.

\\datornamn Anger datorn som ska läggas till eller tas bort
från domänen.
/ADD Lägger till den angivna datorn i domänen.
/DEL Tar bort den angivna datorn från domänen.
C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG
[SERVER | WORKSTATION]

NET CONFIG visar konfigurationsinformation för tjänsten
Workstation
eller Server. När det används utan växeln SERVER eller
WORKSTATION
visas en lista över konfigurerbara tjänster. Skriv NET HELP
CONFIG
tjänst, om du vill ha hjälp med att konfigurera en tjänst.

SERVER Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Server.
WORKSTATION Visar konfigurationsinformation om
tjänsten Workstation.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.
C:\WINDOWS>NET HELP CONFIG SERVER
Syntaxen för kommandot är:

NET CONFIG SERVER
[/AUTODISCONNECT:tid]
[/SRVCOMMENT:"text"]
[/HIDDEN:{YES | NO}]

NET CONFIG SERVER visar eller ändrar inställningar för tjänsten
Server.

/AUTODISCONNECT:tid Anger maxgränsen i minuter för hur länge
en
användares session kan vara inaktiv innan
den kopplas
från. Du kan ange -1 om den aldrig ska
kopplas från.
Intervallet är -1-65535 minuter, standard
är 15.
/SRVCOMMENT:"text" Lägger till en kommentar för servern som
visas på
Windows skärmbilder och med kommandot NET
VIEW.
Texten ska anges inom citattecken.
/HIDDEN:{YES | NO} Anger om serverns datornamn
ska visas i listor över servrar.
Observera att
alternativet dold server inte ändrar
behörigheterna
för den servern. Standard är NO.

Visa den aktuella konfigurationen för tjänsten Server genom att
skriva NET CONFIG SERVER utan parametrar.

NET HELP kommando | MORE visar hjälpen en sida i taget.

Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Kommando NET HELP COMPUTER - lägger till eller tar bort datorer från en domändatabas. Kommandot är bara tillgängligt på Windows NT-servrar.

HTTP: ... console/sv/103.htm
0.187
25015

Mein Windows XP ist auf FAT32, wie kann ich es zu NTFS machen?

 /

Flugmodus bei Windows 10 deaktivieren?

 /

Stored User Names and Passwords for Windows 8.1/8 and 10 Remote-Desktop (Backup, Restore)!

 /

How can i translate AutoHideDesktopIcons Free in my language?

 /

A classic desktop clock for Windows with various settings!

 /

Clone one Explorer in Quad-Explorer on Windows 10, ... and Server!

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

Windows BIN to ISO Converter Software for free 10, 8.1, 7.0 and MS Server Systems!

 /

Create Action Center Desktop Shortcut for Windows 8.1/8!

 /

Was ist ein Windows Remoteherunterfahrprogramm?

 /

The on-screen keyboard start automatically when logging on Windows 10?

 /

Difference keyboard shortcut and keys combination?

 /