nlsfunc: laster landspecifik information.


... Exemplen för kommandot "nlsfunc"
... "nlsfunc" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "nlsfunc"

Kommandot: "nlsfunc" är på Windows 11, 10, .. inte tillgängligt

Exemplen för kommandot "nlsfunc"

De`NLSFUNC`kommandot i Windows-kommandoraden används för att ladda landsspecifik information. Här är några exempel på hur du använder det här kommandot: Exempel 1: Se hjälp för`NLSFUNC`:

NLSFUNC /?

Detta kommando visar information om hur du använder`NLSFUNC`på. Exempel 2: Laddar landsspecifik information från en specifik fil:

NLSFUNC C:\väg\Till\Landsspecifik\fil.txt

Detta kommando laddar landsspecifik information från den angivna textfilen. Det är viktigt att notera det`NLSFUNC`används främst för specifika krav relaterade till landsspecifika inställningar. Exakt funktionalitet och användning kan variera beroende på Windows-version och konfiguration. För mer detaljerad information och specifika användningsfall rekommenderar jag att du kontrollerar den officiella Microsoft-dokumentationen eller kommandoradens hjälp (`/?)`att konsultera. Du kan göra detta genom att använda kommandot`NLSFUNC /?`skriv in kommandotolken. De`NLSFUNC`kommandot är specifikt för att ladda landsspecifik information i MS-DOS och vissa äldre versioner av Windows. Börjar med Windows 95`NLSFUNC`ersättas av andra mekanismer för hantering av landsspecifika inställningar och teckentabeller. I moderna versioner av Windows upptäcks och hanteras ofta sådana inställningar automatiskt. Det finns dock alternativa kommandon och tillvägagångssätt beroende på exakt vad du vill uppnå: Exempel 3:`CHCP`(Ändra kodsida):

CHCP 1252

Detta kommando ändrar den aktiva teckentabellen till 1252 (västeuropeisk). Exempel 4:`LOCALE`Kommando (inte tillgängligt i alla versioner):

LOCALE

De`LOCALE`kommandot visar aktuella lokalinställningar. Exempel 5:`CONTROL INTERNATIONAL`(inte tillgänglig i alla versioner):

CONTROL INTERNATIONAL

De`CONTROL INTERNATIONAL`-Command tillåter att ändra landsspecifika inställningar. 4. Regionsinställningar på kontrollpanelen: – I moderna versioner av Windows kan du även ändra landsspecifika inställningar via kontrollpanelen eller appen Inställningar. Sök efter "Region" eller "Region och språk". Det är viktigt att notera att många av de traditionella landsspecifika inställningarna automatiskt upptäcks och konfigureras. Direkt användning av kommandon för att manuellt ändra teckentabeller och liknande är vanligtvis inte nödvändigt om du inte har specifika krav eller arbetar med äldre system.

"nlsfunc" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(c) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\\Windows>

Massor landspecifik information. 

NLSFUNC [[enhet:] [sökväg] filnamn] 

  [enhet:] [sökväg] filnamn anger filen som innehåller land-specifika 
              information.

<s>nlsfunc är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.</s>

Viktig information, tips för kommandot "nlsfunc"

Med de nämnda funktionerna i synnerhet`NLSFUNC`,`CHCP`,`LOCALE`och`CONTROL INTERNATIONAL`, det finns några viktiga punkter att notera: NLSFUNC: -`NLSFUNC`behövs vanligtvis inte längre i moderna versioner av Windows, eftersom många landsspecifika inställningar automatiskt identifieras och konfigureras. - Användningen av`NLSFUNC`kan krävas i äldre system som har specifika krav på landsspecifik information. CHCP (Ändra kodsida): - Var försiktig när du ändrar teckentabellen eftersom detta påverkar hur tecken visas på kommandoraden. - Standardkodtabellen för många västländer är 1252. LOCALE: - Inte tillgängligt i alla versioner av Windows. använda sig av`LOCALE`bara om det stöds i din miljö. - Visar information om lokalinställningar. CONTROL INTERNATIONAL: - Inte tillgängligt i alla Windows-versioner. Kontrollera tillgängligheten för ditt system. - Låter dig ändra landsspecifika inställningar via ett grafiskt användargränssnitt. Regionsinställningar i kontrollpanelen: – I moderna versioner av Windows styrs många landsspecifika inställningar via kontrollpanelen eller appen Inställningar. Använd dessa alternativ för att göra ändringar på ett mer användarvänligt sätt. - Kontrollera regelbundet regioninställningarna för att säkerställa att de uppfyller dina behov. Allmän information: - Ändringar av landsspecifika inställningar kan påverka visningen av datum, talformat och valutaenheter. - Det är lämpligt att göra säkerhetskopior innan du gör några ändringar i dessa inställningar, särskilt om du är osäker på effekten av ändringarna. Observera också att dessa funktioner kanske inte längre behövs lika mycket i moderna versioner av Windows, eftersom många aspekter av internationalisering hanteras automatiskt. Det är viktigt att vara medveten om att felaktiga ändringar av dessa inställningar kan leda till visningsproblem och inkompatibiliteter. Det rekommenderas att du konsulterar Microsofts officiella dokumentation och supportkällor för mer exakt och uppdaterad information.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando nlsfunc - laster landspecifik information.

HTTP: ... console/sv/129.htm
0.077
11889

What is Soft-Refresh, in Q-Dir Explorer-List-View?

Datei Zeiten in Excel oder Calc bearbeiten und importieren!

Drag and Drop Problem when use Always Mouse Wheel drag feature!

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

Problems with Windows 10 or 11 and favorites and desktop shortcuts!

What I miss is being able to disconnect or connect the network drive?(0)