reg COPY /?: Exemplar alla undernycklar och värden ....


... Exemplen för kommandot "reg COPY /?"
... "reg COPY /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp
... Viktig information, tips för kommandot "reg COPY /?"

Kommandot: "reg COPY /?" är på Windows 11, 10, .. tillgänglig

Exemplen för kommandot "reg COPY /?"

De`REG COPY`kommandot i Windows-registret låter dig kopiera registernycklar eller delar av dem. Här är några exempel med tekniska förklaringar: Exempel 1: Kopiera en hel nyckel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f

-`REG COPY`: Kommandot för att kopiera registernycklar. -`"HKLM\Software\källa"`: Källnyckeln som ska kopieras. -`"HKCU\Software\Mål"`: Destinationsnyckeln dit källnyckeln kopieras. -`/s`: Kopierar hela nyckelträdet (undernycklar och värden). -`/f`: Framtvingar exekvering utan användarbekräftelse. Exempel 2: Kopiera ett specifikt värde:

REG COPY "HKLM\Software\källa" /v värde_namn "HKCU\Software\Mål" /f

- I det här exemplet endast ett specifikt värde (`/v värde_namn`) kopieras från källnyckeln. Exempel 3: Kopiera med citattecken i sökvägen:

REG COPY "HKLM\Software\Källa med mellanslag" "HKCU\Software\Mål" /s /f

- Här kopieras en källnyckel med mellanslag i sökvägen. Citattecken säkerställer att sökvägen tolkas korrekt. Exempel 4: Kopiera en undernyckel utan värden:

REG COPY "HKLM\Software\källa\undernyckel" "HKCU\Software\Mål\undernyckel" /s /e /f

-`/e`: Kopierar undernyckeln utan värden. Endast strukturen på nyckeln kopieras, inte värdena inom den. Exempel 5: Skriv över utan bekräftelse:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f /y

-`/y`: Skriver över befintliga mål utan bekräftelse. Var försiktig när du använder detta för att tvinga fram kopiering utan bekräftelse. Observera att ändringar i registret kan få oåterkalleliga effekter. Det är tillrådligt att göra tidigare säkerhetskopior och se till att du förstår konsekvenserna av kopieringsprocessen. Parametern`/f`används för att tvinga fram exekvering utan bekräftelse.

"reg COPY /?" Utdrag från Microsoft Windows Hjälp

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3693]
(c) Copyright 1985-2023 Microsoft Corp.

C:\\Windows>


REG COPY Nyckel1 Nyckel2 [/s] [/f]

Nyckelnamn [\\Dator\]Fullnyckel
Dator Fjärrdatorns namn. Om detta inte anges används 
den lokala
datorn. Endast HKLM och HKU kan användas på 
fjärrdatorer.
Fullnyckel ROOTKEY\Undernyckel
ROOTKEY [ HKLM | HKCU | HKCR | HKU | HKCC ]
Undernyckel Fullständigt namn på en registernyckel under 
angiven ROOTKEY.
/s Kopierar alla undernycklar och värden.
/f Kopierar utan att fråga.

Exempel:

REG COPY HKLM\Software\MyCo\MyApp HKLM\Software\MyCo\SaveMyApp 
/s
Kopierar alla undernycklar och värden under nyckeln MyApp 
till nyckeln 
SaveMyApp.

REG COPY \\ZODIAC\HKLM\Software\MyCo HKLM\Software\MyCo1
Kopierar alla värden under nyckeln MyCo på ZODIAC till 
nyckeln MyCo1
på den aktuella datorn.

Viktig information, tips för kommandot "reg COPY /?"

Ja, det finns några viktiga punkter att tänka på när du använder`REG COPY`-Använd kommandot i Windows-registret: 1: Administratörsrättigheter: - Många`REG COPY`-Verksamhet kräver administratörsrättigheter. Se till att du kör kommandotolken som administratör. Exempel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f

2: Skapa säkerhetskopia: - Innan du kopierar nycklar eller värden, gör en säkerhetskopia av relevanta registernycklar eller hela registerträdet. Exempel:

REG EXPORT "HKLM\Software\källa" C:\Backup\Source_Backup.reg

3: Exakt sökväg: - Se till att sökvägen som anges är korrekt och korrekt. Fel i sökvägen kan leda till oväntade resultat. Exempel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f

4: Bekräftelse med /f: - The`/f`parametern tvingar fram exekvering utan användarbekräftelse. Se till att du förstår konsekvenserna av kopieringsprocessen innan du använder den. Exempel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f

5: Kopiera hela nyckelträdet (/s): - Använd`/s`om du vill kopiera hela nyckelträdet (undernycklar och värden). Exempel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f

6: Skriv över befintliga mål (/y): - Om du vill skriva över redan befintliga mål, använd`/y`-Parameter. Var noga med att undvika oönskade överskrivningar. Exempel:

REG COPY "HKLM\Software\källa" "HKCU\Software\Mål" /s /f /y

Det är viktigt att betona att`REG COPY`kommandot kan påverka systemkonfigurationen. Därför bör du vara extremt försiktig och se till att du förstår konsekvenserna av kopieringsprocessen. Tidigare säkerhetskopieringar rekommenderas.


Deutsch
English
Español
Français
Italiano
日本語 (Nihongo)
한국어 (Hangugeo)
汉语 (Hànyǔ)
Türkçe
Português
Português
Svenska
Norsk
Dansk
Suomi
Nederlands
Polski

Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQKommando reg COPY /? - Exemplar alla undernycklar och värden ....

HTTP: ... console/sv/134.htm
0.187
13807

Eject the CD or DVD Drive via the Desktop Context Menu or Keyboard Shortcut, can I?

What are CPU threads?

What is Windows PE (WinPE)?

What is a paper hole punch?

How can I customize the background image on my Android smart phone?

What is a Windows document?(0)